2
POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ ČTYŘI STRANY !
1
3
4
Kontakt na redakci
nasenoviny@vram.cz

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
2

Hospodaření města Brna skončilo v loňském roce oproti předpokladům výrazně příznivějším výsledkem

Příjmy města Brna dosáhly v loňském roce výše 12 935 milionů korun, což je oproti plánovanému rozpočtu téměř o 868 milionů korun více, a to zejména díky lepšímu výběru daní. Současně nebyly vyčerpány veškeré plánované výdaje. Z rozpočtu výdajů v objemu 14 012 milionů korun bylo čerpáno pouze 11 367 milionů.

Nedočerpán zůstal rozpočet běžných výdajů (město nevyčerpalo 890  milionů korun, městské části pak 555 milionů) i kapitálových výdajů (město nevyčerpalo plánované investice za 270 milionů korun, městské části pak za více než 930 milionů).

„V důsledku vyšších příjmů a nedočerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů zůstala městu Brnu po finančním vypořádání k dispozici více než 1 miliarda korun. Zapojení těchto volných zdrojů do rozpočtu projedná Rada města Brna během následujících jednání 2. a 9. května tak, aby mohlo být schváleno na květnovém zasedání Zastupitelstva města Brna,“ komentuje využití volných zdrojů v rozpočtu primátor města Petr Vokřál.

V účelových fondech má město dále k dispozici 3,6 miliardy korun, a to zejména ve Fondu bytové výstavby (1,8 miliardy) a ve Fondu rezerv a rozvoje na financování strategických investičních akcí (881 milionů).

Město současně pokračuje ve snižování zadluženosti. V letošním roce splatí 310 milionů Kč. Zůstatek úvěrů od Evropské investiční banky tak na konci letošního roku dosáhne 4 miliardy Kč.

Dotaci na šalinkartu považuje finanční úřad za zdanitelný příjem

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj informoval o tom, že dotaci na šalinkartu ve výši 1425 korun, kterou město Brno od letošního ledna poskytuje oprávněným žadatelům, považuje za zdanitelný příjem.

„Při stanovování pravidel příspěvku jsme museli respektovat českou legislativu, která bohužel neumožňuje poskytnout obyvatelům Brna na nákup šalinkarty slevu. Na tu by se daňová povinnost nevztahovala. Takovou cestu zvolil Liberec a Hradec Králové, ale jejich pravidla byla následně zrušena soudem kvůli diskriminačnímu zavedení dvojích cen. Museli jsme proto zvolit cestu příspěvku, kterou dosud žádné město nevyzkoušelo,“ vysvětlil náměstek primátora města Brna Martin Ander.

Při přípravě tohoto motivačního programu byly zpracovány rozsáhlé právní analýzy, z jejichž závěrů vyplynulo, že nejvhodnějším způsobem zavedení programu motivujícího k nákupu roční předplatní jízdenky je dotační program města pro fyzické osoby, které se prokazatelně podílejí na daňových výnosech (rozpočtových příjmech) města Brna prostřednictvím místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Stanovisko Finančního úřadu k tomuto dotačnímu programu bere město Brno na vědomí a bude o něm informovat všechny současné i budoucí žadatele o příspěvek.

„Komunikace s žadateli o příspěvek je o to jednodušší, že máme k dispozici jejich ověřené emailové adresy,“ doplnil náměstek Martin Ander.

Povinnost zdanit tento příjem však podle zákona nedopadá na všechny skupiny poplatníků.

„A i v těch případech, kdy lidé daň odvádět budou, se jedná o odvod dvou set korun, poskytnutý příspěvek tedy stále zůstává výraznou výhodou. Důležité je říci také to, že povinnost podat daň z letošního příspěvku vzniká až v příštím roce, nedošlo tedy k žádnému prodlení,“ uvedl náměstek primátora města Brna Martin Ander.

MĚSTSKÝ ARCHITEKT VYRÁŽÍ ZA OBYVATELI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Když ředitel Kanceláře architekta města Brna nastupoval do své funkce, sliboval, že do plánování města bude aktivně zapojovat jeho obyvatele a všechny městské části. Ani ne po roce činnosti KAM má za sebou návštěvu všech 29 radnic a se členy svého týmu vyráží na jízdu za obyvateli městských částí. Na setkáních s  názvem KAM JEDE K  VÁM! prodiskutuje s  Brňany územní plán, Vize prostorového rozvoje města a „horká“ brněnská témata.

Kancelář architekta města Brna má tři hlavní oblasti činnosti – územní plán, veřejný prostor a urbanistické a architektonické soutěže. Názory veřejnosti považuje za nedílnou součást procesu vytváření společné dohody o  tom, kam se Brno má vyvíjet. Tato dohoda je průnikem názorů zástupců města i městských částí, odborných znalostí řady různých expertů, podnikatelských záměrů a  potřeb obyvatel města. Proto nyní KAM vyráží za obyvateli městských částí.

Brno má jeden z  nejstarších územních plánů u nás. Je z  roku 1994 a v  mnoho ohledech již nevyhovuje. Architekti na setkáních budou vysvětlovat, k  čemu územní plán slouží, popíší aktuální kroky města i dopady tohoto dokumentu na Brno a Brňany. „O územní plán se zajímá malá část obyvatel města, je to složitý dokument, který je zdánlivě určen odborné veřejnosti. Kromě toho je ještě velká pozornost soustředěna na centrum města. Rádi bychom to změnili a vtáhli obyvatele jednotlivých městských částí do plánování jejich města a srozumitelným jazykem s  nimi probrali otázky územního plánu“ popisuje akci ředitel KAM Michal Sedláček.

Celkem 7 setkání se uskuteční během května a června, vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Začíná se 4. 5. v  Sokolovně v  Novém Lískovci, končí 15. 6. v  Hostinci Sokolovna v Tuřanech. Po prezentaci na téma územní plánování bude vždy následovat moderovaná diskuse, ve  které bude moci každý vyjádřit svůj názor, a na závěr neformální diskuse s  občerstvením. Přímo na místě bude také možné vyplnit anketu Vize prostorového rozvoje města, ve které Brňané mohou vyjádřit názor, kterým se má podle nich ubírat Brno po stránce urbanistické. Kromě územního plánu se budou diskutovat i témata jako ne/přesun nádraží, D43 nebo nedostatek bytů v  Brně. Jedná se o jedinečnou možnost osobního setkání s  architektem města, který byl 5. 4. 2017 ve své funkci přesně rok, a jeho týmem.

KAM JEDE K  VÁM – PLÁN JÍZDY

setkání s  městským architektem a jeho týmem

MČ Bohunice, Bosonohy, Nový Lískovec, Starý Lískovec,

Místo konání: Sokolovna Nový Lískovec (Nový Lískovec, Rybnická 75)

MČ Černovice, Líšeň, Střed, Vinohrady, Židenice

Místo konání: Dělnický dům Židenice (Židenice, Jamborova 3323/65)

MČ Jundrov, Komín, Žabovřesky

Místo konání: restaurace U Dvořáků (Komín, Hlavní 119/121)

MČ Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Medlánky, Ořešín, Řečkovice a Mokrá Hora

Místo konání: společenské centrum Sýpka (Medlánky, Kytnerova 1a)

MČ Bystrc, Kníničky, Kohoutovice, Žebětín

Místo konání: hostinec U Šťávů (Bystrc, Výhon 1)

MČ Maloměřice a Obřany, Sever, Útěchov

Místo konání: restaurace Kinokavárna (Černá pole, Nám. SNP 33)

MČ Chrlice, Jih, Slatina, Tuřany

Místo konání: Sokolovna (Tuřany, Hanácká 448/38)

www.kambrno.cz

Inspekce loni uložila méně pokut, velké firmy více dbají na životní prostředí

Velké české firmy v posledních letech stále více dbají na environmentální politiku. Potvrzují to například aktuální statistiky České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta loni uložila 2887 pokut v celkové výši 130,7 milionů korun. Počet pokut i celková výše ale klesají. Sankcionováno bylo o 54 méně firem a celková výše pokut klesla meziročně o 5 milionů korun. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na webu inspekce.

„Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP. Ze statistik je patrné, že velké firmy se snaží dodržovat platné právní předpisy a vyhlášky související s ochranou životního prostředí. Například výrobce ložisek ZKL je zapojen do systému IMDS – International Material Data System, ve kterém dodavatelé pro automobilový průmysl sdílejí informace o použitých materiálech ve svých výrobcích tak, jak ukládá direktiva Evropské unie.

„Je pro nás samozřejmé využívat komplexní systém vzdělávání našich pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí," uvedla personální ředitelka ZKL Lada Serreli. Firma podle ní také postupně snižuje energetickou náročnost výroby a vyhodnocuje spotřebu energií.

Zájem na environmentálním řízení firmy potvrzuje i výrobce garážových vrat Lomax z Bořetic na Břeclavsku. „Naše výrobní technologie je postavena na tom, aby vznikalo minimální množství odpadů. V roce 2012 jsme také uzavřeli smlouvu se společností EKO-KOM, která v tuzemsku zajišťuje zpětných sběr a následnou recyklaci odpadu. Loni jsme přes tento systém odevzdali několik tun papírových a plastových obalů," uvedl marketingový manažer Lomaxu Lubomír Valenta.

Problémy s ekologií si uvědomují i města. Řada z nich zhasla svoje radnice koncem března díky tradiční Hodině Země. Politici toto gesto vnímají zejména symbolicky. „Zhasnutí dominant je symbol, podstatná jsou ale konkrétní opatření, která naši energetickou náročnost opravdu snižují. Brno před dvěma lety zavedlo tzv. energetický management budov, díky němuž je nyní ve více než stovce budov průběžně sledována spotřeba všech energií. Program už přináší první výsledky ve snižování plýtvání energiemi – v  nižších účtech a nižším znečištění ovzduší," uvedl brněnský náměstek primátora Martin Ander.

Zpráva o stavu města BRNO2017

Město Brno se rozhodlo inspirovat pravidelnými zprávami o  stavu unie, které využívají američtí prezidenti i  předseda Evropské komise. Zpráva o  stavu města popisuje současný stav Brna z  pohledu vybraných ukazatelů, které jsou důležité pro dlouhodobý rozvoj města. Informace budou sloužit ke  každoročnímu představení stavu, jak se město ze  strategického pohledu reálně rozvíjí.

  „Pokud chceme zodpovědně plánovat rozvoj Brna do  budoucna, je nezbytné znát současné trendy ve  městě. Dnes chceme na  data o  Brně především upozornit, protože se stanou odrazovým můstkem pro tvorbu strategie města do  roku  2050,“ dodal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

„Město každoročně sbírá spoustu statistických a  sociologických údajů o  městě. Jsou k  dispozici v  úhledných tabulkách a  grafech v  tištěné i  elektronické formě. Máme však podezření, že  nejsou srozumitelné občanům. Proto jsme z  dat za  rok  2017 vybrali pár čísel, kterým jsme dali grafickou podobu. Chtěli bychom, aby každý obyvatel znal důležité informace o  svém městě,“ uvedl náměstek pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Zpráva o  stavu města je metodologicky členěna na  tři oblasti, které jsou vzájemně provázané. První oblast, která se věnuje zdrojům, vypovídá o  možnostech a  limitech rozvoje města. Patří sem např.  obyvatelstvo, doprava, zdroje vody, odpadové hospodářství a  zásobování energiemi.

Druhá oblast reprezentuje pohled obyvatel a  občanů města na  kvalitu života. Jsou zde vybrány ukazatele, na  základě kterých je Brno prezentováno jako atraktivní místo pro život. Hodnotí se zde zeleň, dostupnost bydlení, veřejná prostranství, ekonomické příležitosti a  zaměstnanost.

Třetí oblast se věnuje správě města. Brno je centrem aglomerace s  více než 750  tisíci obyvateli. Samotné město se územně člení na  29  městských částí. Trendy směřují k  elektronizaci úřadu, průmysl 4.0 bude mít dopad i  na  podobu správy města. Výsledkem bude efektivní veřejná správa, která poskytuje kvalitní a  dostupné služby na  vysoké odborné úrovni.

Novinkou ve  sledovaných datech je také využití nových možností jejich sběru. Město využívá nejen tradiční statistické zdroje, ale také alternativní. Těmi jsou například data mobilních operátorů, realitní servery a  dopravní servery nebo společnost Google.

Jaké data a  informace obsahuje zpráva BRNO2017?

•  Během pracovního dne je v  Brně přítomno 540  tisíc obyvatel. Naopak o  víkendech zůstává v  Brně jen 350  tisíc obyvatel.
•  Brno má jeden z  nejlepších systémů veřejné hromadné dopravy v  Evropě. V  poměru ceny a  výkonu i  v  obslužnosti jednotlivých částí. Nicméně například stávající kolejový systém hromadné dopravy v  Brně je již na  svém maximu.
•  Od roku  1990 došlo v  Brně k  2,5násobnému nárůstu počtu aut.
•  53  % Brňanů využívá městskou hromadnou dopravu.
•  Za 16  let sledovaného období se snížila spotřeba vody o  téměř 20  litrů os./den.
•  Věková pyramida v  dlouhodobém horizontu přestane být pyramidou, Brno bude výrazně "stárnout". Pokud město svou aktivitou nepřitáhne nové obyvatele nebo bude další baby boom, dojde k  razantnímu úbytku počtu obyvatel.
•  V Brně je legálně přihlášeno k  pobytu téměř 30  000  cizinců.
•  Dle analýzy dat poskytnutých realitním serverem Sreality.cz došlo k  meziročnímu nárůstu prodejní ceny 1  m2 o  cca 3  000  Kč na  46  900  Kč.
•  Údaj o  celkovém počtu osob bez domova roste. Nárůst mezi lety 2010 a  2014 činí celkem 596  osob, což je téměř trojnásobný nárůst oproti rokům 2006 a  2010.
•  Hrubý domácí produkt je jedním ze  základních ukazatelů vyspělosti ekonomiky, Brno dosahuje 133  % průměru EU.
•  Mzdy, ačkoliv stále stoupají, jsou nižší než v  Praze či  Bratislavě a  výrazně nižší než ve  Vídni. Průměrný plat ve  městě je 28  484  Kč.
•  Za posledních deset let je ve  městě patrný nárůst výdajů na  vědu a  výzkum, růst počtu zaměstnanců a  především růst počtu udělených patentů.
•  Průměrně student utratí za  živobytí v  Brně okolo 8  280  Kč za  měsíc. Ročně tedy dohromady více než 5  miliard korun. Momentálně studuje v  Brně téměř 70  000  studentů univerzit.
•  Poslední měření ukázalo, že  více než 1/5  populace Brna je zasažena hlukem větším než 55  dB. Tato hodnota je nižší než v  některých jiných městech.
•  Ukazuje se, že  větší města než Brno mají také obvykle větší hustotu zalidnění. Zejména pro kvalitu života oceňovaná města jako Vídeň nebo Mnichov ji mají nejvyšší.

S vydáním Zprávy o  stavu města je spojeno spuštění nulté fáze kampaně tvorby Strategie města do  roku  2050 nazvané #BRNO2050 I  Město pro příští generace. Kampaň pak bude naplno spuštěna symbolicky na  den dětí 1.  června 2017.

Příprava Strategie Brna do  roku  2050

V březnu se uskutečnilo v  areálu brněnských veletrhů první setkání městského ekosystému. Ten tvoří město Brno (politická reprezentace, úřad, městské části, organizace a  společnosti) spolu se svými přirozenými partnery z  řad akademické, podnikatelské a  neziskové sféry a  zejména aktivními jednotlivci.

Dnes se setkáváme také se zástupci městského ekosystému, kteří se shodnou na  ambasadorech a  jejich zástupcích pro jednotlivé části –  Vědecké Brno (BSP), Podnikatelské Brno (BBA), nevládní Brno (BNO), Aktivní Brno (BSCC), Brněnská samospráva (BMM) a  Víceúrovňové Brno (NEGL).
Tito ambasadoři budou rozhodovat o  garantech jednotlivých hodnot ve  Strategii Brno 2050 a  také o  prioritách nové strategie, které budou veřejnosti představeny v  červnu. Městský ekosystém bude hrát roli poradního orgánu pro město. Hlavní úlohou garantů je doporučovat městu priority a  odborné garanty jednotlivých hodnot ve  Strategii Brno 2050.

Na začátku května se uskuteční setkání vnitřního ekosystému města, kde budou zástupci města, městských částí, městských organizací a  městských společností společně rozpracovávat jednotlivé hodnoty nové městské strategie Brno 2050 a  doporučovat priority. Dne 10.  května se sejde vnější ekosystém, který bude dále rozpracovávat tyto hodnoty z  pohledu akademického sektoru, podnikatelské veřejnosti, neziskových organizací a  aktivních občanů.

Zprávu o  stavu města BRNO2017 naleznete na  webových stránkách  http://www.brno2050.cz/

Pozemek pro nový hokejový stadion bude mít Brno připravený

Po bezmála ročním vyjednávání se městu Brnu podařilo uzavřít dohodu, na základě které získá poslední chybějící pozemky pro stavbu nové hokejové haly za Lužánkami. Rada města Brna dnes projednala a schválila záměr směny, na základě které získá město Brno chybějící pozemek od společnosti Eiskon Devepol, s.r.o. směnou za pozemky na druhé straně ulice Sportovní. Směnu musí ještě stvrdit zastupitelstvo.

„Ve vedení města jsme se zavázali, že pro stavbu hokejového stadionu vypořádáme potřebné majetkoprávní záležitosti související s pozemky. To se nám po řadě měsíců jednání nyní podařilo a jsem velice rád, že to můžeme oznámit v době, kdy Kometa Brno slaví extraligový titul. Míč, v tomto případě spíše puk, bude po dokončení směny na straně hokejového klubu, s nímž budeme rádi jednat o dalších potřebných krocích, aby mělo město Brno co nejdříve nový hokejový stadion,“ řekl náměstek primátora Richard Mrázek.

Pozemky, které město Brno získá, byly znaleckým posudkem oceněny na 11 milionů korun. Pozemky, za které je smění, jsou oceněné na 65 milionů korun. Společnost Eiskon Develop městu Brnu doplatí 54 milionů korun.*

V předchozích letech se městu Brnu nepodařilo najít se společností Eiskon Develop dohodu. Jednalo se o různých variantách směny za jiné nemovitosti ve vlastnictví města, nikdy však nedošlo k dohodě. Společnost totiž odmítala nemovitosti městu Brnu odprodat nebo požadovala cenu ve výši více než dvojnásobné oproti ceně obvyklé. Například v roce 2007 jednala Rada města Brna o odkupu pozemku za cenu 21 milionů korun. O rok později byla na stole varianta směny v hodnotě 18,6 milionů korun bez doplatku.

„Z těchto částek projednávaných v historii je zjevné, že podmínky dojednané v současnosti jsou pro město Brno výrazně výhodnější než varianty navrhované v předchozích letech,“ doplnil náměstek Richard Mrázek.

Hokejový klub Kometa Group spolu se společností A Plus již dokončil studii proveditelnosti nové haly. Nyní budou probíhat jednání o financování tohoto projektu.

Poznámka:

* Brno získá pozemky o celkové rozloze 1521 m², které jsou klíčové pro stavbu nového hokejového stadionu. Jsou situovány při ulici Sportovní vedle pozemků, na kterých se v minulosti nacházel zimní stadion za Lužánkami, v těsné blízkosti areálu Bobycentra. Cena obvyklá těchto pozemků je podle znaleckého posudku 11 milionů Kč. Posudek zadalo město Brno a zpracovala Fakulta stavební VUT v Brně.1

Společnosti Eiskon Develop získá směnou uzavřený areál mezi ulicemi Rybníček, Sportovní a Střední. V areálu se nachází stavby skladového charakteru s kancelářským zázemím. Podle posudku zpracovaného Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební činí hodnota těchto pozemků 65 milionů Kč.

3

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/113  dne 25.  4.  2017

RMB souhlasí
-  se směnou pozemků v  katastrálním území Ponava se společností Eiskon Develop,  s.  r.  o.;

RMB bere na  vědomí
-  návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za  rok  2016 a  doporučuje jej ke  schválení Zastupitelstvu města Brna;

RMB schvaluje
-  přijetí dotace ve  výši 2,325 milionů korun od  Ministerstva kultury z  Programu regenerace městských památkových rezervací a  zón v  roce  2017 na  obnovu kulturních památek a  doporučuje Zastupitelstvu města Brna rozdělit dotaci na  následující akce:
▪ na  III. etapa obnovy střešního pláště Mahenova divadla putuje 1,765 milionů korun
▪ na  II. etapu obnovy fasády kostela sv.  Janů s  Loretou přijde 560  tisíc korun
Povinné podíly města na  těchto stavbách, které budou hrazeny z  rozpočtu města na  rok  2017:
▪ městské náklady na  povinný podíl města na  obnovu Mahenova divadla by měly činit 60,17  % z  celkové částky, což je částka 2  666  803  Kč.
▪ povinný podíl města na  obnově kostela sv.  Janů s  Loretou činí 10,43  %, což je 118  tisíc korun;

-  smlouvu mezi statutárním městem Brnem a  společností STRATEGIC CONSULTING  s.r.o., na  veřejnou zakázku „Vydávání informačních novina občanů statutárního města Brna Brněnský metropolitan.“ Příspěvek města doposud činil 227  tisíc korun (bez  DPH) při nákladu 180  tisíc výtisků měsíčně (1,261kč/kus). Nyní je příspěvek města stanoven na  48,5 tisíce korun (bez  DPH) při nákladu 200  tisíc výtisků měsíčně (0,243kč/kus). Úspora tak přesahuje 80  %;

4