2
POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !
1
3
Kontakt na redakci
nasenoviny@vram.cz

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
2

Město podpoří kulturní projekty, které připomenou historické události

Město Brno vyhlašuje dotační program zaměřený na  přípravu a  realizaci kulturních akcí souvisejících s  oslavami či  připomenutím 100.  výročí vzniku Československa a  konce rakousko-uherské monarchie a  50.  výročí srpnových událostí roku  1968. Projekty mohou být zaměřeny na  různé oblasti kultury (např.  hudba, výtvarné umění atd.), nebo mohou být i  multižánrové.

Rok 2018 je pro Českou republiku rokem  výjimečným z  důvodu výročí 100  let od  založení samostatného československého státu a  konce Rakouska-Uherska. „Výročí skýtá jedinečnou šanci posílit vnímání České republiky ve  středoevropském prostoru jako země s  bohatým historickým, kulturním a  průmyslovým dědictvím, jako místo tolerance a  zajímavých aktivit,“ uvedl náměstek primátora Matěj Hollan.

Finanční prostředky na  dotační program ve  výši 1  milion  Kč byly schváleny Zastupitelstvem města Brna na  zasedání dne 31.  ledna 2017.

Dotaci lze použít maximálně do  výše 70  % celkových uznatelných nákladů.

Doba realizace projektu: zahájení projektu nejdříve od  1.  července 2017 s  dobou trvání do  konce roku  2018

Místo konání projektu: statutární město Brno

Žádosti o  dotace bude možné podávat v  termínu od  24.  dubna 2017 do  26.  května 2017 včetně prostřednictvím formuláře, který bude v  termínu pro podávání žádostí přístupný na  www.brno.cz

Rekonstrukce části ulice Vodní usnadní parkování v  celé délce opravované vozovky

Úsek komunikace na  ulici Vodní podél domu č.  o. 21  a  řadových garáží slouží k  obsluze zmíněného objektu včetně několika garáží. Jedná se o  málo frekventovanou komunikaci, využívanou zejména k  šikmému parkování osobních vozidel. Rada města Brna dnes souhlasila se zpracováním investičního záměru na  rekonstrukci této části komunikace.

„Tato část ulice Vodní bude rekonstruována jako jednosměrná ulice. Díky rozšíření komunikace dojde ke  splnění norem pro stání vozidel a  bude tu zakresleno 24  parkovacích stání. Výjezdy z  komunikací do  okolních nemovitostí zůstanou zachovány a  bude upravena navazující zeleň. Zdravé vzrostlé stromy zde zůstanou zachovány,“ uvedl k  investičnímu záměru náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

V současné době je pro šikmá parkovací stání hojně využívána nezpevněná část přilehlého parčíku, která po  rekonstrukci bude legálním pásem pro parkování s  dostatečnou nosností.

Vozovka bude konstrukčně řešena jako lehká, s  živičným krytem. Nový i  opravený chodník z  betonové zámkové dlažby bude šířkově navazovat na  ten stávající.

Orientační cena oprav se pohybuje nad 3  miliony korun.

ABB uvádí na trh nabídku digitálních řešení ABB Ability™ pro průmysl

Společnost ABB v  ABB Customer World v  Houstonu uvedla na trh ABB Ability – portfolio digitálních řešení, které ve svém oboru patří ke špičce průmyslových řešení.

Společnost ABB tímto uvedením na trh více než 180 řešení a služeb přináší zákazníkům v  době čtvrté průmyslové revoluce novou vyšší hodnotu. Spojením rozsáhlých znalostí v oboru, kterými společnost disponuje, s  propojitelností svých zařízení a s nejnovějšími digitálními technologiemi a inovacemi nabízí ABB Ability efektivní řešení a služby, které přinášejí odpověď pro současné výzvy a vytvářejí nové obchodní příležitosti.

ABB Ability pomáhá zákazníkům v  odvětvích energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury vytvářet nové, ale i zdokonalovat stávající procesy zpřístupněním potřebných dat a optimalizací plánování a řízení provozu v  reálném čase. Výsledné algoritmy lze zadat do řídicích systémů za účelem zlepšení klíčových parametrů, jako jsou prodloužení bezporuchového provozu, rychlost a využití.

Řešení ABB Ability je založeno na inovativních technologiích a zkušenostech ABB a více než čtyřiceti letech vedoucího postavení ABB v  oblasti digitalizace v průmyslu. Řešení zvyšuje možnosti zákazníků inovovat a zvyšovat svoji konkurenceschopnost na rozvíjejícím se trhu průmyslové digitalizace.

„ABB patří k  technologické špičce a je průkopníkem digitálních řešení. Se svojí instalovanou základnou s více než 70 miliony připojených zařízení a 70  tisíci instalovaných řídicích systémů tak disponuje jedinečnými předpoklady pro podporu digitální transformace svých zákazníků,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „V rámci ABB Ability propojujeme celé portfolio digitálních řešení a služeb ABB. Vytváříme přidanou hodnotu pro zákazníky spojením odborných znalostí ABB, pokročilých síťových služeb a nejnovějších digitálních technologií. Díky tomu naši zákazníci mohou dosáhnout nebývalých zvýšení v  oblastech provozního výkonu a produktivity.“

Digitální nabídky ABB Ability obsahují řešení pro řízení výkonu v  průmyslových odvětvích s  maximálním využitím vynaložených investic, řídicí systémy pro zpracovatelský průmysl, dálkové monitorovací služby pro roboty, motory a stroje, automatizaci budov, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla a námořní plošiny. Některá specializovaná řešení jsou určena, mimo jiné, pro energetické řízení např. datových center nebo energeticky úsporné navigace flotily námořních lodní.

Mezi zákazníky, kteří již využívají stávající portfolio digitálních řešení ABB Ability, patří přední světové energetické a výrobní společnosti a poskytovatelé služeb. Konkrétně to jsou například Shell Oil, CenterPoint Energy, Con Edison, BASF, Royal Caribbean, Cargill, Volvo, BMW a mnohé další.

Digitální řešení a služby nové generace ABB Ability jsou založeny na cloudové platformě Microsoft Azure a zohledňují strategické partnerství s  touto softwarovou společností.

„Využitím platformy Azure pro naše řešení tak můžeme propojit všechny její výhody společně s  naší nabídkou dle příslušných specifických oborů,“ uvedl Guido Jouret, Chief Digital Officer ABB Group. „Rozsáhlé odborné zkušenosti v  průmyslu, které ABB získala během několika desetiletí, tak přinášíme do softwarových řešení, která jsou pro naše zákazníky dostupná přes největší a nejpokročilejší digitální platformu na světě. Z  nenápadného hráče digitalizace se nyní stáváme preferovaným partnerem pro zákazníky, kteří hledají řešení pro digitální transformaci. Ti mohou pak získávat více informací, produkovat více a lépe, to vše společně s ABB. Můžeme jim pomoci vyhodnocovat, automatizovat, optimalizovat a spolupracovat.“

Mezi inovace, na nichž je ABB Ability založeno a které byly představeny v  Houstonu, patří:

ABB Ability System 800xA – toto řešení nabízené v  rámci ABB Ability se zakládá na automatizační platformě System 800xA, která patří k  nejlepším na trhu. Novou součástí řešení System 800xA je Select I/O, redundantní, jednokanálový I/O systém s  připojením přes Ethernet. Podporuje model nové generace pro řízení projektů ABB Inteligent Projects, který nabízí řadu zlepšení pro vyšší efektivnost automatizačních projektů. Se systémem Select I/O mohou zákazníci provádět rozsáhlé projekty rychleji a s  nižšími náklady. Systém využívá standardizované panely, které integrátorům umožňují řadit signály digitálně bez nutnosti pracných konfigurací. Zkoušky řídicích smyček lze provést před vlastní dodávkou celého systému. Tím se minimializuje vliv pozdních změn a jednotlivé projektové postupy lze díky tomu vykonávat současně.

ABB Ability Asset Health Center – jedno z  prvních řešení ABB Ability spouštěné na platformě Azure je řešení nové generace pro řízení výkonu instalovaných zařízení, Asset Health Center 3.0. Je dostupné od ledna 2017 a využívá prediktivní a preskriptivní analytické nástroje a modely přizpůsobené zákazníkovi ke zjištování potřeby údržby a stanovení priorit údržby na základě pravděpodobnosti poruch a důležitosti zařízení v  kritickém procesu.

ABB Ability Collaborative Operations – toto výkonné řešení, které se nyní zavádí v  různých odvětvích, pomáhá zákazníkům k  efektivnější spolupráci. Umožňuje spolupracovat odborníkům z  různých organizací s  využitím stejných datových a analytických platforem. Zaměřuje se na cíle, jako jsou vyšší produktivita, omezení poruchovosti, snížení nákladů na údržbu a transformace celkového výkonu. To vše  při nejvyšším možném zabezpečení a ochraně dat, lidí a zařízení na každé úrovni integrace. Toto řešení přináší uživatelům stabilní a dlouhodobé výsledky.

ABB Ability Digital Substation – digitální rozvodna poskytuje zákazníkům v  sektoru energetiky nebývalé možnosti pro efektivní řízení. Digitální rozvodna obsahuje proudové senzory s  optickými vlákny a odpojovače, které snižují požadavky na údržbu. Zároveň nejsou potřeba obvyklé kilometry běžných kabelů. ABB Ability posouvá tato zlepšení ještě o krok dále spojením nejmodernějšího elektrického vybavení s  digitálními senzory a cloudovým zpracováním dat. Díky tomu se mohou provozovatelé rozvodných sítí rozhodovat na základě souhrnných a zcela aktuálních informací. Prediktivní algoritmy dokážou zlepšovat údržbu a řízení instalovaných zařízení.

ABB Ability Smart Sensor – toto inteligentní řešení, představené loni, připojuje nízkonapěťové elektrické motory k  průmyslovému internetu a umožňuje jejich nepřetržité monitorování. Řešení, které lze snadno upevnit na motor, přenáší údaje o vibracích, teplotě, zatížení a spotřebě energie do cloudu. Jakmile se některý z  parametrů odchýlí od běžných hodnot, aktivuje se upozornění. Operátor tak může provést preventivní zákrok ještě dříve, než dojde k  poruše motoru. Podle předběžných údajů toto řešení s  inteligentním senzorem zkracuje výpadky motorů až o 70 % a prodloužuje životnost až o 30 %. Využívání údajů k  optimalizaci výkonu motoru snižuje spotřebu energie až o 10 %.

Seznam inovativních a všestranných řešení spojených s  ABB Ability pokračuje dál. Patří do něj i řešení jako ABB Ability Asset Insight, software ABB Ability Ellipse Enterprise Asset Management a software pro řízení infrastruktury ABB Ability Data Center Automation. S  těmito a mnoha dalšími řešeními bude ABB Ability sloužit zákazníkům v  energetice, průmyslu, dopravě a infrastruktuře. Využije síly digitální revoluce, umožní snížit náklady na údržbu, prodloužit životnost instalovaných zařízení, zefektivnit provoz, snížit dopad na životní prostředí a zvýšit bezpečnost práce.

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132 000 zaměstnanců. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní technický servis.

Údolní: pro úsek z  centra města k  Úvozu se aktualizují podklady, v  horní části ulice se letos počítá se zahájením rekonstrukce

Město Brno dokončuje přípravy na  rekonstrukci ulice Údolní, tedy další důležité ulice v  širším centru Brna. Tato rekonstrukce je rozdělena do  tří etap (číslováno podle polohy ulice, nikoliv podle termínu rekonstrukce):

I.  etapa Údolní: Husova–Úvoz

II.  etapa Údolní: Úvoz–Klácelova, resp. odbočka na  Kraví horu k  plaveckému stadionu

III.  etapa Údolní: Tramvajová smyčka na  náměstí Míru

Rada města Brna dnes zadala aktualizaci dopravního řešení části ulice od  centra města po  Úvoz. Dokument z  roku  2008 je totiž třeba aktualizovat.

„Cílem územní studie je zejména prověření možných variant řešení uličního prostoru v  souladu s  aktuálními požadavky dotčených organizací a  městské části. Na  základě odborného posouzení a  projednání variant řešení bude určena výsledná varianta, která bude použita pro zpracování projektové dokumentace pro tuto etapu rekonstrukce,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

Aktualizaci zpracuje společnost Brněnské komunikace, která se bude věnovat zejména těmto tématům:

•  Uliční profil v  jednotlivých částech: je nutno řešit vedení kolejí, individuální automobilovou dopravu, parkování, zeleň a  dle možností cyklistickou dopravu

•  Nutné přeložky inženýrských sítí

•  Uspořádání ulice v  prostoru zastávek MHD

•  Křižovatka Tvrdého–Úvoz–Údolní: prověření technické reálnosti a  potřebnosti řešení přestupního uzlu Údolní–Úvoz

Současně s  tím probíhá příprava na  rekonstrukci části ulice mezi Úvozem a  odbočkou k  plaveckému stadionu na  Kraví hoře (II. etapa). Tato etapa bude zahájena jako první v  pořadí, a  to podle předpokládaného harmonogramu ještě v  letošním roce. Očekávaná délka stavby je 12–14 měsíců a  předpokládaná cena je 160  milionů korun. Tato část rekonstrukce již má platné územní rozhodnutí a  dokončují se další stupně projektové dokumentace, jejichž součástí je i  řešení objízdných tras.

Stavební práce proběhnou v  koordinaci několika subjektů: města Brna, Dopravního podniku města Brna, Brněnských komunikací s  organizací Brněnských vodovodů a  kanalizací. „Při přípravě projektu se zjistilo, že  z  technologických důvodů je vhodné, aby souběžně s  touto stavbou proběhla i  plánovaná rekonstrukce ulice Klácelova a  dosud neopravované části Lerchové. Došlo proto ke  spojení obou záměrů,“ upozornil náměstek primátora Richard Mrázek.

Poslední zbývající etapa rekonstrukce Údolní – tedy tramvajová smyčka na  náměstí Míru – čeká na  rozhodnutí městské části Brno-střed o  budoucí podobě tohoto prostranství.

Brno navazuje spolupráci v  rámci městského ekosystému

Zástupci vedení města, podnikatelské, akademické a  politické sféry, neziskových organizací, občané a  další se včera poprvé na  výstavišti setkali na  historicky prvním jednání nazvaném „Městský ekosystém 2017.“ Cílem setkání bylo do  budoucna navázat spolupráci všech těchto sfér za  účelem budoucího rozvoje města.

Účastníci navrhovali hodnoty, které považují pro budoucnost města za  zásadní a  na  které by se měli společně s  městem zaměřit. Téměř 200  účastníků tak nastínilo cíle a  oblasti, na  které bude brát vedení města ohled při vytváření strategie do  dalších let.  

  „Brno se může stát skutečným chytrým městem, pokud plně využije potenciálu lidského kapitálu, který má. Naší snahou je proto dále vytvářet vhodné prostředí a  nástroje pro hlubší spolupráci na  formování budoucnosti Brna,“ uvedl na  semináři náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Na semináři „Městský ekosystém 2017“ přednesli své zkušenosti také zástupci z  dalších evropských měst. Transformaci Bilbaa a  spolupráci místních partnerů představil profesor z  Univerzity DEUSTO Roberto San Salvador del Valle. O  participativním foresightu jako efektivním nástroji veřejné správy promluvila Doris Wilhelmer, vedoucí výzkumu v  Centru pro inovační systémy a  strategii Rakouského technologického institutu ve  Vídni. O  strategickém plánu Ostravy promluvil konzultant Daniel Konczyna.

„Aktivní občané jsou bohatstvím demokratických zemí. Jedním z  cílů projektu Městský ekosystém je zvýšit jejich zapojení do  chodu města. Pokud budeme jejich aktivitu podporovat, vyděláme na  tom všichni,“ uvedl na  setkání primátor města Brna Petr Vokřál.  

Brno je často vnímáno jen jako politická reprezentace a  úřad. Město spravuje také městské části, společnosti a  organizace. Společně s  dalšími partnery vytváří jedinečný městský ekosystém tvořený následujícími aktéry, kteří působí na  území města a  v  jeho okolí:

Město získalo dotaci 50  milionů korun na  projekt prevence školní neúspěšnosti

Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy ČR doporučilo k  realizaci projekt statutárního města Brna „Prevence školní neúspěšnosti na  základních školách ve  městě Brně“. Žádosti bylo vyhověno v  plné výši.   

„Cílem projektu je plošná podpora základního vzdělávání ve  městě Brně. Součástí projektových aktivit je podpora doučování na  základních školách po  dobu realizace projektu, která bude probíhat na  zapojených školách a  v  partnerských organizacích. Další aktivitou je podpora kariérového poradenství s  cílem smysluplné volby povolání, pomoc školním poradenským pracovištím nebo podpora práce s  rodiči na  školách s  vysokým počtem znevýhodněných žáků,“ uvádí k  projektu první náměstek primátora Petr Hladík.

Do projektu jsou zapojeny všechny základní školy zřizované městem/městskými částmi, dvě partnerské školy jiných zřizovatelů a  sedm organizací, které na  území města poskytují neformální vzdělávání ve  formě doučování znevýhodněných žáků základních škol. Mezi tyto organizace patří DROM, Muzeum romské kultury, Petrov, Teen Challenge International, Diecézní charita, Ratolest a  Diagnostický ústav pro mládež a  středisko výchovné péče Veslařská.

Důležitou součástí projektu bude i  metodická podpora zapojených škol z  úrovně Odboru školství, mládeže a  tělovýchovy Magistrátu města Brna při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na  školách působit koordinátoři inkluze. Školy i  zapojené partnerské organizace z  projektu také získají finanční prostředky na  pomůcky pro práci ve  vyučování.

Realizace projektu je plánována na  období od  1.  srpna 2017 do  konce roku  2020.

3

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/107  dne 21.  3.  2017

RMB schvaluje

-  změnu Pravidel pro udílení Ceny města Brna. Došlo k  rozdělení společné kategorie literární činnost a  publicistika na  2  oblasti. Ke  14  kategoriím přibyla nová oblast „žurnalistika a  publicistika“. Lhůta pro podávání návrhů na  udělení Ceny města Brna pro rok  2017 končí 31.  srpna 2017;

-  zahájení zadávacího řízení na  podlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce „Zateplení ZŠ Laštůvkova“. Účelem oprav je zejména snížení spotřeby energie. Stavební práce budou prováděny především o  letních prázdninách v  roce  2017 a  2018. Předpokládané náklady jsou ve  výši 72,7 milionů  Kč. Předpokládaná výše dotace je 17,2 milionu  Kč;

-  výzvu k  podání nabídek na  akci „Stavební úpravy MŠ Nejedlého“ s  předpokládanými náklady 5,5 milionů  Kč a  „Stavební úpravy MŠ Černopolní“ s  předpokládanými náklady 5,15 milionů  Kč. Předmětem obou veřejných zakázek je částečná regenerace objektů mateřských škol. Cílem investic je zlepšení energetické náročnosti budov MŠ, ke  které dojde především zateplením obvodového pláště a  střechy. Hlavní stavební práce budou probíhat v  období letošních letních prázdnin. Projekty budou spolufinancovány i  ze  zdrojů EU v  rámci Operačního programu Životní prostředí;

-  Dotační program na  podporu projektů ke  100.  výročí vzniku Československa a  konce rakousko-uherské monarchie a  k  50.  výročí srpnových událostí roku  1968;

-  smlouvu o  dílo mezi statutárním městem Brnem a  společností Brněnské komunikace na  akci „Rekonstrukce Údolní od  Husovy po  Úvoz“ – aktualizace dopravního řešení;

RMB souhlasí

-  se zpracováním investičního záměru „Rekonstrukce části ulice Vodní“;

-  se zpracováním investičního záměru „Depozitář Vyškov – zateplení obvodového pláště a  střechy“. Objekt depozitáře ve  Vyškově byl předán Muzeu města Brna v  květnu roku  2012. Externí depozitář je primárně určen k  uchovávání sbírkových předmětů. Uloženy zde jsou a  budou části sbírkových fondů všech odborných oddělení muzea. Pro plnohodnotné užívání objektu zbývá provést zateplení obvodového pláště včetně střechy a  výměnu výplní otvorů (především oken). Stávající tepelněizolační vlastnosti obvodového pláště a  střechy jsou pro užívání objektu jako depozitáře naprosto nevyhovující a  zateplení obvodového pláště a  střechy je nezbytné. Důvodem jsou nejen obrovské energetické (tepelné) ztráty objektu, ale především fakt, že  uložení sbírkových předmětů v  depozitářích podléhá specifickým podmínkám prostředí, kdy optimální podmínky pro uložení se pohybují v  případě teploty převážně mezi 18  až  20  °C a  v  případě vlhkosti mezi 40  až  50  %. Muzeum vybralo pro realizaci nejlevnější variantu s  předpokládanými náklady ve  výši cca 12,7 milionu  Kč bez  DPH.