POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3

Analýza činnosti nemocnic pomůže s  plánováním jejich rozvoje

Město Brno zřizuje na  svém území dvě nemocnice, Úrazovou nemocnici Brno a  Nemocnici Milosrdných bratří. K  lepšímu rozhodování města o  dalším směřování těchto lékařských institucí má přispět analýza jejich činnosti. Součástí této analýzy budou i  návrhy na  jejich další rozvoj a  spolupráci.

Rada města Brna na  svém dnešním zasedání vybrala pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nabídku společnosti DERS Medical,  s.  r.  o. Ta zvítězila s  nabídkovou cenou 380  tisíc korun s  DPH a  termínem 30  dní k  dodání analýzy.

„Město Brno si chce zmapovat situaci v  obou nemocnicích, které zřizuje. Díky celkové analýze získáme cenná data, která nám ukáží, co by nemocnice potřebovaly, co by bylo dobré změnit nebo jak by mohla vypadat jejich budoucí spolupráce. Našim cílem je nastavit maximálně efektivní fungování obou městských nemocnic,“  uvedl  první náměstek primátora Petr Hladík.

Analýza bude obsahovat dvě části – analytickou a  návrhovou. V  analytické části bude stručně popsána činnost a  organizační schéma obou městských nemocnic a  jejich ekonomická charakteristika. Ta bude obsahovat i  předpověď hospodaření na  3  roky. Dále bude vyhodnocena efektivita poskytovaných služeb a  analyzována personální oblast, přístrojové vybavení, postavení nemocnic v  rámci zdravotnické sítě, vhodnost užívaných prostor nebo současná spolupráce nemocnic.    

V druhé části analýzy bude navržena optimalizace činnosti obou nemocnic, jejich další možná spolupráce v  oblasti medicínské i  ekonomické a  hrubý finanční odhad nutných investic do  výstavby nebo nákupu přístrojů.

Změny v brněnské dopravě

Kvůli opravě havarijního stavu plynovodu bude od 16. října omezena doprava na Hněvkovského

Od pondělí 16. října budou probíhat opravy plynovodu v Hněvkovského ulici (na silnici I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno – Jih). Práce si vyžádají uzavírku pravého jízdního pruhu ve směru do centra. Jde o nutnou opravu v plynovodu v havarijním režimu. Nejde o plánovanou opravu. Problémy podle informací společnosti Innogy způsobila plošná koroze plynovodu.

Omezení začne cca 20 metrů před křižovatkou Hněvkovského s ulicí Pompova (za viaduktem) a skončí cca 60 metrů za touto křižovatkou. (Přiložená fotografie je ilustrační, dopravní omezení začne až za viaduktem)

Výjezd z ulice Pompova bude umožněn, v ulici Hněvkovského bude doprava do centra vedena jedním jízdním pruhem. Této situaci budou přizpůsobeny také intervaly semaforů na okolních křižovatkách, aby byla doprava co nejplynulejší.

Povolení k dopravnímu omezení platí od 16. října do 13. listopadu. Město Brno je se společností Innogy v kontaktu s cílem dobu dopravního omezení co nejvíce zkrátit, pokud to bude technologicky možné.

V ulici Za divadlem se změnilo dopravní značení

V pátek 13. října bylo v ulici Za divadlem instalováno nové dopravní značení. Při výjezdu od parkovacích míst za Mahenovým divadlem nyní řidiči nebudou pokračovat na Malinovského náměstí. Na základě přikázaného směru jízdy vlevo bude provoz směřován k ulici Jezuitská.

Dosavadní úprava provozu vedla bohužel k tomu, že vozidla vyjíždějící z ulice Za divadlem blokovala městskou hromadnou dopravu na Malinovského náměstí. To následně působilo komplikace i v blízké křižovatce Cejlu a Koliště. Na vhodnosti nového značení se shodla pracovní skupina složená především ze zástupců města Brna, Policie ČR, Městské policie Brno, Dopravního podniku města Brna, Brněnských komunikací.

V procesu přípravy je také další novinka v oblasti Malinovského náměstí – dočasné zrušení části parkovacích míst před Magistrátem města Brna na Malinovského náměstí vyhrazených pro úřad. Díky tomu nebudou muset ostatní řidiči při objíždění parkujících aut vjíždět na koleje, což opět pomůže dopravě v této lokalitě.

Již dříve se na základě této spolupráce začali policisté více podílet na řízení dopravy na problematických křižovatkách.

Moravský Krumlov bude mít památník české státnosti

Slavnostní odhalení bude na výročí vzniku Československa

Město Moravský Krumlov dosud nemělo žádné pietní místo či památník české státnosti a naší historie. To se letos změní. V  sobotu 28. října ve 14 hodin bude slavnostně odhalen na Masarykově náměstí nový památník české státnosti. V  15 hodin bude na městském úřadě zahájena výstava, která mapuje osudy Československa za II. světové války a také připomíná život rodáka z  Rešic Adolfa Opálky a operaci Anthropoid, při které byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

V  Krumlově bude památník české státnosti

Podle starosty Třetiny bude památník připomínat nejen vznik Československé republiky, útrapy první světové války, ale mělo by být také připomenutím událostí během druhém světové války a období po ní. „Zároveň by toto místo mělo nám i budoucím generacím neustále připomínat to, že svoboda je velmi křehká a musíme o ni pečovat. Zvláště v  dnešní době, kdy je svoboda ohrožována z  různých stran, někdy méně, někdy více viditelně,“ říká starosta Třetina.  

Pomník má tvar hraničních kamenů, podkladová deska připomíná domovenky na britských uniformách letců. „Návrh Tomáše Pavlackého a Michaela Gabriela nejlépe odpovídal zadání, proto jsme ho vybrali,“ doplňuje místostarosta města Zdeněk Juránek. Slavnostního odhalení památníku se zúčastní také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazrda. „Jsem velmi rád, že budeme mít v  Krumlově místo, které bude nám i našim dětem a jejich dětem stále připomínat, že svoboda není zadarmo a že jsme si svůj stát museli vybojovat,“ zdůrazňuje starosta Tomáš Třetina.

Výstava na úřadě připomene operaci Anthropoid. Pro studenty je připraven kvíz o ceny

Od 28. října bude v  prostorách městského úřadu k  vidění výstava, jejímž iniciátorem jejího vzniku v  roce 2012 byl tehdejší senátor Vítězslav Jonáš a Petr Škarabela z  firmy Kapucín. „Nápad vytvořit výstavu, která představí jeden z největších českých hrdinských činů 2. světové války, nás napadl v  Rešicích při 70. výročí provedení atentátu na Heydricha. Výstavu jsme připravili v angličtině pro vojáky NATO, kteří měli letecké cvičení na letišti v  Náměšti nad Oslavou,“ přiblížil vznik výstavy Vítězslav Jonáš.  Iniciátoři se domluvili se starostou Třetinou na umístění výstavy na městském úřadě, kde si ji budou moci prohlédnout především studenti, ale také široká veřejnost.

Ve spolupráci s  městem Moravský Krumlov je připraven kvíz pro studenty. Studenti si musí pročíst příběh Československa za II. světové války a také příběh Adolfa Opálky, který je v  angličtině, a poté odpovědět na otázky v  připraveném kvízu. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží mobilní telefon nebo poukaz do zábavného centra pro trénink mozku nebo návštěvu Senátu včetně zajištění dopravy.

Eva Fruhwirtová

Revitalizace areálu Nové Zbrojovky je v  plném proudu

Areál bývalé brněnské zbrojovky převzala v  roce 2016 investiční skupina CPI Property Group, která představila developerský projekt Nová Zbrojovka. Z  brownfieldu v  širším centru Brna pomalu vzniká nová moderní čtvrť. V  současnosti se řeší otázka dopravní infrastruktury, revitalizace okolí a vyklízení jednotlivých prostor. „Brňané se v  horizontu dvou let dočkají prvních zrekonstruovaných a modernizovaných prostor,“ říká Ladislav Všetečka, projektový manažer a koordinátor multifunkčního projektu Nová Zbrojovka Brno.

Projektoví manažeři ve spolupráci s  brněnskými architekty řeší v  současnosti revitalizaci starých výrobních objektů. Budovy budou muset projít celkovou rekonstrukcí, případně demolicí. Jako první se oprav dočkal objekt Prospera (vysoká červená budova), který je určen k přestavbě na administrativně provozní budovu. Brňanům tak přinese až 2 000 nových pracovních míst. Bude to první modernizovaný objekt v areálu Nové Zbrojovky. Největší rekonstrukce začne v zimě tohoto roku. Nejedná se tedy o demolici, ale o demontáže původních technologických rozvodů, bourání podlah pod původním strojním vybavením a celkové vyčištění objektu. Odpad, který při revitalizaci vzniká, je dále ekologicky zpracováván.

„V rámci demoličních prací na stávajících objektech v maximální míře třídíme a recyklujeme získaný materiál. Jde zejména o konstrukční beton, cihelné zdivo, asfaltové povrchy a kamenivo z podkladních vrstev komunikací a železničního svršku vlečky. Takto vzniklý recyklát, roztříděný nejen podle materiálu, ale i podle frakcí, použijeme podle vhodnosti do jednotlivých částí staveb, jako jsou zásypy demolovaných podzemních částí objektů, zpevnění podloží základů budov a komunikací nebo na vyrovnání povrchů a terénní úpravy,” doplňuje Ladislav Všetečka, projektový manažer a koordinátor projektu. K  životu se pomalu probouzí i vstupní administrativní budova, která je v  současnosti využívána. Tento objekt projde kompletní rekonstrukcí, ale zároveň mu bude navrácena jeho původní tvář. V  areálu vedle moderních kancelářských a výrobních prostor vznikne ihned po změně územního plánu i pestrá nabídka bytů. Plánová je výstavba přibližně 800 nových bytů. Vybere si opravdu každý. V  nabídce se objeví byty na pronájem i ke koupi od garsoniér přes startovací byty až po terasové byty u řeky. Cílem CPI Property Group je otevřít doposud uzavřený prostor v  centru Brna. Zpřístupnění areálu veřejnosti a zavedení městské hromadné dopravy v  nové čtvrti usnadní komunikaci městské části Husovic a nádraží Židenice.

Brno získalo prestižní evropské ocenění za  ukončení bytové nouze 50  rodin

K mezinárodnímu dni pro lidi bez domova, v  úterý 10. října, udělila Evropská federace národních organizací pracujících s  lidmi bez domova (FEANTSA) ocenění projektům, které v  Evropské unii nejlépe řeší problém bytové nouze. Letos toto ocenění získalo město Brno se svým projektem Rapid Re-Housing.

Brněnský projekt Rapid Re-Housing se umístil jako nejlepší projekt v  Evropě, který řeší bytovou nouzi. Padesát rodin, které bydlely v  soukromých ubytovnách, azylových domech a  jiných formách bytové nouze, dostalo možnost stát se nájemníky v  městských bytech. Rodiny, které se stěhovaly od  září minulého roku  do  května tohoto roku, tak dostaly šanci začít znovu normální život mimo prostory ubytoven.

Poskytovatelem služby je místní nevládní organizace IQ Roma Servis, proškolená průkopníky systému bydlení především v  Evropě HVO Querido Discus. Projekt vznikl ve  spolupráci Magistrátu města Brna a  Platformy pro sociální bydlení, jejímž cílem je minimalizace bezdomovectví rodin a  jednotlivců v  Brně. Projekt je vyhodnocován a  jeho součástí je také kontrolní vzorek, který umožňuje rozeznat dopady projektu od  ostatních faktorů a  odpovědět na  otázku, zda kvalitní bydlení přinese zlepšení školní docházky dětí, lepší zdravotní stav dětí a  rodičů či  úsporu veřejných rozpočtů. Výsledky experimentu budou známy v  létě 2018.

Šestnáct rodin bydlí již 12  měsíců, patnáctce z  nich byla prodloužena nájemní smlouva. Projekt si tak po  roce  fungování drží 94% úspěšnost, což je srovnatelné s  obdobnými projekty v  zahraničí, a  výsledek je nad původní očekávání.

Vláda ČR v  roce  2015 schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení a  dala si za  cíl do  roku 2020 přestěhovat 6 000  rodin z  ubytoven do  bytů. Projekt Rapid Re-Housing Brno jasně ukazuje, že  to je možné a  udržitelné řešení a  že  prakticky jakákoliv rodina si je schopna udržet bydlení, pokud je jí  poskytnuta šance a  správná podpora. Projekt by se tak mohl stát dlouhodobým a  finančně výhodným strategickým řešením pro rodiny bez domova na  celostátní úrovni.

Evaluace projektu, který provádí Ostravská univerzita, ukazuje, že  nájemníci v  novém bydlení nacházejí své místo, soukromí, bezpečí a  stálost. Děti například mají vlastní pokoj, místo na  hračky a  někdy i  svůj první vlastní stůl. Jsou díky tomu spokojenější a  vyrovnanější. Jeden mladík zmínil zlepšení ve  středoškolském studiu a  několik rodičů informovalo o  nečekaných změnách:

„Když jsme bydleli na  ubytovně, tak moje dcera jen zřídka komunikovala, byla pořád potichu… dívala se na  vás a  nevnímala. Teď, když máme byt, začala mluvit, má vlastní pokoj a  celkem mě šokovala: začala komunikovat, učí se, je šťastnější.“

Přihlásit se do  soutěže mohly projekty z  celé Evropské unie, které byly realizovány v  letech 2010–2017 a  byly hrazeny z  prostředků EU. Vítěze vybrala pětičlenná porota.

Výstava „Rytíři nebes“ připomene československé letce RAF

2500 československých letců, kteří během druhé světové války sloužili v  britské Royal Air Force, uctí unikátní výstava Rytíři nebes, která proběhne od 12. do 26. října 2017 v  Pavilonu Morava na  brněnském výstavišti. Podporu jí  vyjádřil i  britský princ William.

„Smyslem této výstavy je ohlédnout se za  minulostí a  uvědomit si, že  současný stav není samozřejmostí a  byl vykoupen mnoha životy. To nejmenší, co můžeme udělat, je nezapomínat,“  uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál, který akci udělil záštitu, stejně jako hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, ministr obrany Martin Stropnický a  kardinál Dominik Duka. Ten během slavnostního zahájení, které proběhne ve  čtvrtek 12.  10., odslouží tryznu za  všechny připomenuté letce.

První den výstavy zakončí mimořádné setkání tří dosud žijících pamětníků druhé světové války.  V  18.00 hodin vedle sebe na  Hvězdárně a  planetáriu Brno usednou český válečný veterán Emil Boček, příslušník Rudé armády Vladimír Hrozný a  „Wintonovo dítě“ Hugo Meisl-Marom, aby společně diskutovali o  válce.  „Cílem této veřejné besedy je, aby spolu tito tři absolutně rozdílní lidé sdíleli vzpomínky na  jeden z  největších konfliktů lidstva, kterého se každý z  nich účastnil jinak,“  vysvětlil  spoluautor výstavy Jan Kratochvil.  „V pátek 13. 10. proběhne tato beseda ve  stejném složení s  piloty-studenty Univerzity obrany,“  dodal.

Na výstavě Rytíři nebes budou od 12. do 26. října k  vidění originální letecké i  parádní uniformy, nejvyšší vojenská či  státní vyznamenání jako Řád britského impéria, Záslužný letecký kříž nebo Řád sokola (alias Štefánikův řád) a  také osobní věci letců. Mezi nimi je například deník Hanuše Pollaka, příbuzného slavného brněnského rodu Löw-Beerů. Audiovizuální oživení výstavy představují dokumenty o  výcviku v  RAF a  záznam rozhovoru s  generálem Nedvědem, které budou promítány v  autentickém prostředí vojenského stanu.

Stěžejní plán výstavy tvoří doprovodné panely, na  nichž se návštěvníci seznámí se jmény a  portréty 2500 československých letců.„Naším cílem je připomenout všechny Čechoslováky, kteří sloužili u  RAF. Nejen piloty, ale také techniky, mechaniky, zbrojíře, kuchaře, zkrátka veškerý personál, tisíce jmen, na  která se zapomíná,“  zdůraznil  Kratochvil.  „Takto rozsáhlá akce nemá obdoby od  roku  1945, kdy se v  Praze uskutečnil vítězný pochod a  slavnostní přehlídka navrátivších se letců,“  doplnil.

Tisková zpráva z RMB č. R7/136 dne 10. 10. 2017

RMB schvaluje

- účast města Brna na  veletrzích cestovního ruchu v  roce 2018. Cílem prezentace města Brna je především pozvat návštěvníky veletrhů do Brna, jeho okolí a ukázat město Brno jako turistickou a kulturně atraktivní destinaci. Prezentace města na  veletrzích cestovního ruchu bude cíleně směřována do  zemí s  předpokládaným největším turistickým potenciálem. Pro rok 2018 bylo vybráno celkem 11  domácích a  zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Jedná se o  Ferienmesse Vídeň, Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Toursalon Poznaň, Holiday World Praha, F.RE.E Mnichov, ITB Berlín, Hana Tour Travel Show (Soul), Tourism Expo Japan, WTM Londýn a  TC Lipsko. Při prezentaci města Brna se předpokládá spolupráce s  dalšími partnery: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, TIC Brno, Centrála cestovního ruchu – jižní Morava a  Jihomoravský kraj;

- Řád veřejného pohřebiště statutárního města Brna. Dochází v  něm k  prodloužení otevírací doby během Památky zesnulých (včetně dnů od  předcházející soboty do  následující neděle; tzn. letos to bude 9 dní, dosud to byly 3  dny), Štědrého dne (včetně dvou předcházejících dnů) a  Velikonočního pondělí (včetně tří předcházejících dnů). Nově budou v  uvedené dny všechna pohřebiště otevřena od 7 do 21 hodin, s  výjimkou Ústředního hřbitova a  Židenic, které budou zavírat v  19  hodin. V  souvislosti s  tím bude třeba na  hřbitovech vybudovat osvětlení, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců a  návštěvníků i  po  setmění;

- Zahájení zadávacího řízení na  výběr správce stavby, TDI a  koordinátora BOZP k  projektu Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2–4; předpokládaná hodnota zakázky: 50  milionů korun bez  DPH; 31  

- umístění pamětní desky na  budovu Besedního domu č.  p. 534, Besední 2, Husova 20. Na město Brno se obrátila starostka sokolské župy Jana Máchala s  informacemi o  zamýšlené realizaci pamětní desky k  100.  výročí vzniku Československa. Sokol měl totiž v  roce 1918 výrazný podíl na  vzniku samostatného Československa a  z  balkonu Besedního domu byla dne 29.  října 1918 oznámena obyvatelům Brna zpráva o  vzniku ČSR. Návrh pamětní desky vzešel z  výtvarné soutěže, kterou pořádal Sokol Brno I. Autorem vítězného návrhu je akademický sochař Radim Hanke;

- vyhlášení architektonické užší jednofázové projektové soutěže o  návrh „Kreativní centrum Brno“ v  termínu 16.  října 2017. RMB také schvaluje soutěžní podmínky a  zadání této soutěže. Zároveň RMB ukládá řediteli KAM zajistit řádné vyhlášení soutěže a  organizaci jejího dalšího průběhu;

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  službu zpracování projektové dokumentace „Bytové domy Tereza Nováková – I. etapa“ nabídku společnosti ARCHIKA – architektonická projekční kancelář,  s.  r.  o. Rada města Brna na  svém zasedání dne 22. srpna 2017 schválila výstavbu dvou bytových domů při ulici Terezy Novákové. Mělo by zde vzniknout 16 až 18 bytů. Pro zpracování projektové dokumentace byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka výše jmenované společnosti s  nabídkovou cenou 1,960 milionu Kč bez DPH a  termínem plnění 305  dní od  podpisu smlouvy. Více o  plánované výstavbě najdete zde: www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/v-lokalite-terezy-novako ve-vzniknou-dva-bytove-domy/;

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Komplexní analýza činnosti městských nemocnic a  návrh na  jejich další rozvoj a  spolupráce" nabídku společnosti DERS Medical,  s.  r.  o;

RMB bere na  vědomí

- zapsání spolku Brněnsko, z. s., do  spolkového rejstříku, a  schvaluje delegování radní pro marketing a  cestovní ruch Petry Rusňákové, aby statutární město Brno zastupovala na  valných hromadách a  jednáních spolku. Cílem spolku Brněnsko je zvýšit konkurenceschopnost regionu v  oblasti cestovního ruchu;