2
POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
1
Kontakt na redakci
nasenoviny@vram.cz
Vratislav Mlčoch

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
2

Tisková zpráva z RMB č. R7/079 dne 20. 9. 2016

Brno bude hostit vyhlášení cen Entente Florale Europe

Ve dnech od 22. do 24. září se bude v Brně konat vyhlášení cen soutěže kvetoucích sídel Entente Florale Europe, které se účastní osm evropských zemí. Vůbec poprvé se budou ceny vyhlašovat v České republice.

Slavnostní vyhlášení cen Entente Florale proběhne 23. září v Besedním domě, kde se sejde okolo tří set zástupců výboru, poroty a delegátů z nominovaných zemí. Zahraniční hosté si v Brně prohlédnou vilu Tugendhat, park Špilberk, centrum města i hvězdárnu.

O den později, dopoledne 24. září, se budou moci Brňané s nominovanými státy, z nichž každý vysílá každoročně po jednom ze svých zástupců za obec a město, seznámit na malé přehlídce, která proběhne na nádvoří Nové radnice.

Nominovanými státy jsou v letošním roce mimo Českou republiku také Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Belgie, Nizozemí, Německo a Irsko.

Českou republiku letos reprezentují dvě sídla z jižní Moravy – Hrušky a Slavkov u Brna.

Statutární město Brno, které je poprvé hostitelem slavnostního předávání cen, bylo do soutěže nominováno v roce 2004.

V konkurenci 11 evropských měst tenkrát získalo druhé místo a speciální cenu za zvlášť profesionální přístup v péči o historické parky a koncepční péči o stromořadí.

„Uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů soutěže „kvetoucích měst“ je pro město prestižní záležitostí, neboť se tato akce vůbec poprvé uskuteční v České republice. Zároveň budeme mít možnost ukázat, jak ve městě dokážeme pečovat o městské parky a stromořadí, za což jsme byli před více než desíti lety oceněni,“ uvedl náměstek primátora Martin Ander.

Organizací účasti města v soutěžila je pověřena Veřejná zeleň města Brna, která je správcem parků, vodních prvků a stromořadí ve městě.

O soutěži Entente Florale Europe

Evropská soutěž Entente Florale Europe probíhá od roku 1975 a jejím vyhlašovatelem je nevládní nezisková organizace „Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage“ (AEFP) – Evropská asociace pro zahradní krajinářskou tvorbu se sídlem v Bruselu. Projekt vznikl z iniciativy Francie a Velké Británie.

V současnosti je zapojeno 12 evropských zemí, z nichž každá vysílá každoročně po jednom ze svých zástupců za obec a město. Česká republika se této soutěže účastní od roku 2002.

Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v České republice je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT).

Cílem soutěže je motivování a vzájemná inspirace představitelů obcí, zástupců soukromých firem i jednotlivých občanů ke spolupráci na zlepšování kvality života v sídlech.

Pitná voda v  Brně – otázky a odpovědi

Ve dvou ze vzorků vody, které Brněnské vodárny a kanalizace pravidelně odebírají na různých místech v celé síti, se objevilo nepatrné množství koliformních bakterií. Množství těchto bakterií bylo zcela minimální, v jednom ze vzorků byly dvě bakterie, ve druhém šest bakterií. Vyhláška o hygienických požadavcích na pitnou vodu je však zcela jednoznačná – zatímco pro řadu ukazatelů zná minimální a maximální limity, pro tyto bakterie má nulovou toleranci. (Přesnější informace lze nalézt například zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252)

Jakmile byla přítomnost bakterií ve vodě zjištěna, kontaktovaly Brněnské vodárny a kanalizace Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje. Po konzultaci bylo vyhodnoceno, že bakterií je ve vodě tak málo, že se nejedná o krizový stav a není třeba spouštět krizové mechanismy a krizovou komunikaci.

Vzhledem k přísným normám vyhlášky však bylo nutné říci, že vodu mají lidé pro jistotu převařovat. To také vodárny ve čtvrtek po poledni udělaly. Toto preventivní opatření bylo odvoláno v sobotu 17. 9. v  18.00 poté, co další rozbory potvrdily, že zvýšené množství desinfekce a proplachování sítě zabralo a bakterie již ve vodě nejsou. Průběžné výsledky naznačovaly dobrý vývoj již od pátečního podvečera. Bylo však nutné respektovat lhůty pro kultivaci odebraných vzorků.

Kompletní výsledky analýzy pravidelných vzorků dodávané pitné vody, které ukázaly přítomnost bakterií, byly hotové ve čtvrtek 15. 9. dopoledne. Brněnské vodárny a kanalizace situaci okamžitě začaly řešit prostřednictvím vzájemně provázaných informačních systémů podle předem nastavených mechanismů s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje.

I když šlo o pondělní vzorky vody, není možné informace zjistit dříve – kultivace vzorků trvá 72 hodin.

Současně je nutné říci, že šlo opravdu jen o nepatrné množství bakterií a stanovená opatření byla preventivní. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje neměla od pondělí hlášeny potíže občanů, které by ukazovaly na problémy s vodou.

Voda v cisterně je také pitná pouze po převaření – lidé s ní tedy musí naložit stejně jako s vodou, která v tu dobu tekla z kohoutku. Rozvážet vodu v cisternách by tedy bylo zbytečné. Situace v Brně byla jiná než loni v Praze-Dejvicích, kde byla voda znečištěna mnohonásobně více a hlavně bakteriemi e.coli, jež indikují fekální znečištění. V Praze bylo rozvážení vody v cisternách na místě, v Brně taková potřeba nenastala.

Jelikož se nejednalo o krizovou situaci, nebylo nutné aktivovat mechanismy krizové komunikace, jako například sirény atd. Zkušenosti ukazují, že nejefektivnější je komunikovat především přes média, která mohou reagovat okamžitě a mají velký dosah. To také Brněnské vodárny a kanalizace po vyhodnocení závažnosti situace s Krajskou hygienickou stanicí JMK udělaly.

Preventivní je veškerá činnost, která je vykonávána na celé soustavě. Díky těmto preventivním opatřením a odběrům byl také výskyt bakterií objeven i v tak nepatrné míře, kterou ukázaly analýzy.

Po zjištění přítomnosti nepatrného množství bakterie ve dvou odebraných vzorcích byla zvýšena dávka dezinfekčního činidla dávkovaného do pitné vody, a to z 0,05 mg/l volného chlóru, což je standardní dávka, na 0,2 mg/l (dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l). Rovněž bylo zahájeno intenzivní proplachování páteřních řádů vodovodní sítě, které může způsobit krátkodobé zakalení dodávané vody.

V současné době je dávkována zvýšená dávka dezinfekčního činidla – oxidu chloričitého, tzv.chlordioxidu –  do pitné vody, a to z 0,05 mg/l volného chlóru (standardní dávka) na 0,2 mg/l volného chloru (dle vyhlášky č.252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l).  Pohybujeme se tedy pod hranicí mezní hodnoty volného chlóru. Opatření bude trvat až do vyhodnocení příčin vzniku události.  

Jak z výše uvedené informace vyplývá, stále se pochybujeme s dávkováním dezinfekčního činidla pod povolenou mezní hodnotou dle vyhlášky. Tuto vyhlášku vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR s ohledem na lidské zdraví. Dávka 0,2 mg/l volného chloru nemá vliv na lidské zdraví.

Koliformní bakterie jsou přirozenou součástí přirozeného prostředí. V současné době probíhá vyhodnocování technologických postupů, shromažďování a postupná analýza všech provozních záznamů a dat z uplynulého měsíce a také z letního období loňského roku, abychom měli k dispozici data pro srovnání.

Občanům byla dodávána pitná voda, byť po převaření. Náhrada škod bude vycházet z toho, že bude v nějakém případě taková škoda prokázána. Brněnské vodárny a kanalizace budu v  tomto případě postupovat v souladu s občanským zákoníkem.

Brno nesouhlasí s vyčleněním části města z ochrany proti hluku

Rada města Brna dnes zaslala Ministerstvu pro místní rozvoj nesouhlasné stanovisko k návrhu připravované novely vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Návrh ministerstva totiž spočívá v tom, že rozdělí Brno a obyvatelé v okrajových částech města už nebudou chráněni proti hluku tak přísně, jako jejich spoluobčané v centru města. Snížené standardy ochrany by se tak dotkly lidí v Bystrci, Bosonohách, Obřanech, Žebětíně, Tuřanech, ale i na Brně-jihu. Tedy z podstatné části právě tam, kde jsou problémy s hlukem z dopravy největší.

„S návrhem ministerské vyhlášky nesouhlasíme. V žádném případě nelze připustit, aby třeba v Bystrci, Bosonohách nebo na Brně-jihu platily nižší standardy ochrany proti hluku než jinde. Město Brno tvoří jeden celek, jednu aglomeraci. Ministerský návrh podle názoru právníků porušuje zákon o ochraně zdraví a nemůže být takto přijat,“ řekl náměstek brněnského primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Přitom v aktuálně platné vyhlášce č. 561/2006 Sb., je brněnská aglomerace vymezena územími obcí: Brno, Adamov, Bílovice nad Svitavou, Česká, Kuřim, Lelekovice, Modřice, Ostopovice, Podolí, Popůvky, Rozdrojovice, Řícmanice, Šlapanice, Troubsko (1). Brněnskou aglomeraci pro potřeby opatření ke snižování hluku tvoří celé Brno společně s několika okolními obcemi. V návrhu nové vyhlášky je však Brněnská aglomerace zmenšena natolik, že už nepokrývá ani celé území Brna. Ministerští úředníci navrhují z aglomerace vyjmout například celé městské části Bystrc, Bosonohy, Chrlice, Tuřany, nebo Žebětín, a některá katastrální území jako jsou Obřany, části Brna-jih (k.ú. Dolní Heršpice a Přízřenice) a další (2).

Nesouhlasné stanovisko města dnes odejde jak na ministerstvo pro místní rozvoj, tak v kopii na vědomí také Jihomoravskému kraji a Svazu měst a obcí ČR, které by měly zájmy obcí hájit..

Umíte zachránit život vašemu dítěti?

V  rámci projektu Brno – Zdravé město se od 23. září do 7. listopadu 2016 uskuteční cyklus 15 seminářů pro veřejnost na téma Zásady poskytování první pomoci u dětí v  brněnských mateřských centrech.

I když si to nikdo nepřeje zažít, v  životě se mohou stát situace, kdy vlastní dítě, vnouče nebo dítě sousedů bude potřebovat první pomoc. Češi si při poskytování první pomoci příliš nevěří a jejich znalosti jsou v  této oblasti poněkud zastaralé.

Poskytování první pomoci u dětí je odlišné od dospělých pacientů, a to zejména při život ohrožujících stavech. „Semináře jsme do mateřských center situovali zcela záměrně. Jedná se o neformální místo pro setkávání rodičů s  dětmi a délka semináře je navržena tak, aby se jej zájemci mohli v  případě potřeby účastnit i za přítomnosti dětí“, uvedla vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město Ivana Draholová.

Cílem semináře je seznámení a praktický nácvik postupů při náhle vzniklých akutních stavech ohrožujících život a zdraví dítěte. Semináři budou provázet zkušení záchranáři Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, kteří zájemcům předvedou, co dělat  při zástavě dechu a oběhu, vdechnutí cizího tělesa či jak zastavit krvácení.

Všichni účastníci seminářů obdrží ilustrovanou brožuru Kapesní rádce 1. pomoci dětem, která byla vytvořena v  rámci aktivit projektu Brno – Zdravé město. Semináře jsou zdarma. Financovány jsou z  rozpočtu města Brna a Jihomoravského kraje v  rámci dotačního programu „Zdravé obce, města, mikroregiony JMK – ZOMM 2016“.

Více informací a místa konání seminářů jsou umístěna na webu www.zdravemesto.brno.cz v  sekci Akce a kampaně. V  případě odborných dotazů ohledně poskytování první pomoci se obracejte na MUDr. Barboru Zuchovou  ze ZZS JMK, tel.: 724  945  383.

Město se chystá rekonstruovat chátrající bytové domy

Rada města Brna dnes schválila záměr celkové rekonstrukce dvou bytových domů na ulici Cejl a jednoho domu na ulici Mostecké. V  rámci podpory uchování a postupné regenerace stávajícího bytového fondu získá město Brno nové byty, které budou složit především seniorům a mladým lidem.

„První bytové domy určené k  rekonstrukci poslouží především těm, kteří to potřebují. Bytová problematika se dnes dotýká především mladých lidí a seniorů, kteří si mnohdy nejsou schopni sami obstarat bydlení. Pro tyto občany by byly vyčleněny nové byty na ulici Cejl a Mostecká v  námi opravených bytových domech,“ okomentoval chystané rekonstrukce 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Po rekonstrukci budov na ulici Cejl by zde mohlo vzniknout až 45 bytů pro seniory a 2 nebytové prostory. Původně stavby disponovaly 36 bytovými jednotkami. Navýšení by se dosáhlo úpravou sklepních prostor a rekonstrukcí stávající půdy, kde by vzniklo obytné podkroví. Byty jsou zde navrhovány v  dispozicích 1+kk a 2+kk. Předběžné náklady na opravy dvou domů na ulici Cejl jsou vyčísleny na 77 milionů Kč.

Studie plánované rekonstrukce domu na ulici Mostecká navrhuje možnost vytvoření 20– 23 bytových jednotek o velikostech 1+kk až 3+kk, z  toho 4 ve dvorní přístavbě. Momentálně je dům rozdělen na 12 menších bytových jednotek. Pomocí nástavby a přístavby by se tak zvětšila obyvatelná plocha a počet bytů v  objektu. Náklady na tuto rekonstrukci by dosahovaly 23 milionů Kč.

Město Brno plánuje v  příštích letech rekonstrukci dalších nevyužívaných a chátrajících budov např. v  lokalitách Hybešova, Milady Horákové, Valchařská apod. Záměrem je udržení kvalitního bytového fondu a pomoc potřebným skupinám obyvatel.

100 akcí na podporu zdravého životního stylu Brňanů

V rámci projektu Brno – Zdravé město se ve dnech od 23. září do 2. října 2016 uskuteční již 22. ročník Brněnských dnů pro zdraví. Kampaň v  letošním roce nabízí veřejnosti celkem 100 akcí na podporu zdravého životního stylu – pohybových aktivit, přednášek a seminářů z  oblasti zdravé výživy, zdravotního poradenství, aktivního stárnutí a duševního zdraví včetně akcí pro rodiny s  dětmi.

„Životní styl ovlivňuje naše zdraví z celých  50 %. Proto chceme Brňany motivovat k  dlouhodobému zájmu o své zdraví a představit jim pestrou nabídku aktivit k  podpoře zdravého životního stylu“, uvedla vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město Ivana Draholová.

Hlavní akcí na začátku kampaně je „Festival zdraví a pohody“, který se uskuteční v  sobotu 24. září v  parku Lužánky. K  vyzkoušení zde bude např. jóga, tai chi, qigong a další formy cvičení. Festival rovněž nabídne farmářský a bylinkový trh, ochutnávku zdravých produktů, kulinářské dílny a workshopy věnované zdravému mateřství a rodičovství. Netradiční zážitek tento den nabídne závod „Deset mil Brnem“ – běh nočním městem s  různou délkou tratí tak, aby se jej mohli zúčastnit děti i začátečníci. Zájemci mohou změřit své síly zhruba s  tisícovkou dalších fanoušků vytrvalostního běhání. Kromě Špilberku či Petrova se poběží i přes Kasematy, Starou a Novou radnici, Denisovy sady a Zelný trh.

Návštěvníci se budou moci prostřednictvím Brněnských dnů pro zdraví seznámit s různými výživovými směry, přípravou zdravých sladkostí a doporučeními, čeho si všímat na potravinových obalech. Do osvěty v  oblasti výživy se zapojí i studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v  Univerzitním kampusu v  Bohunicích v  sobotu 1. října prostřednictvím akce „Hravě, zdravě o výživě se studenty nutriční terapie“.

Součástí programu kampaně je i zdravotní poradenství a prevence. Chybět nebudou zdravotní vyšetření, jako je měření krevního tlaku, cukru v  krvi či tělesného tuku, které je možné absolvovat např. ve čtvrtek 29. září na akci „Zdravě s  Vesnou“. V  úterý 27. září budeme moci v  Knihovně J. Mahena na Kobližné ulici na akci „Nejen láska prochází žaludkem“ společně s odborníky z  Centra pro výzkum toxických látek v  prostředí Masarykovy univerzity nahlédnout do mikrosvěta, který si s  sebou nosíme na kůži a v  trávicím traktu. Dozvíme se, jak bakterie v  našem těle ovlivňují naše zdraví a imunitní systém.

Zajímavé aktivity jsou připraveny i pro rodiny s  dětmi – „Jóga a luky“ nese název akce, která se uskuteční v  sobotu 1. 10. v  areálu Mírová v  Černovicích. Zájemci si na ní pod vedením zástupců lukostřeleckého oddílu Patriot Brno budou moci vyzkoušet střelbu ze sportovního luku. Podrobný program Brněnských dnů pro zdraví je k  dispozici na www.zdravemesto.brno.cz.