POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3

Brněnská nábřeží se změní: u Svratky přibude sauna a molo, Svitava rozšíří festival

Zastupitelstvo města Brna schválilo podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek. U Svratky v Jundrově vyroste nové molo a říční sauna, Svitavu čeká rozšíření již tradičního festivalu „Překročme řeku“, včetně vzdělávacích projektů pro žáky tamních základních škol.

„Podporou projektů oživujících brněnská nábřeží město splácí dluh, které k veřejným prostranstvím v okolí řek má. Jsou to území s velkým potenciálem, přitom dlouhodobě nevyužívaná, čemuž odpovídá jejich stav. Kromě podpory menších komunitních projektů připravujeme i zásadní revitalizační akce, jako je náplavka u Svratky na základě výsledků mezinárodní soutěže,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Plovoucí říční molo ve veřejně přístupném areálu Veslařského klubu v Jundrově bude mít dvě nástupní plošiny. Zpřístupní tak řeku široké veřejnosti. Díky multifunkčnosti jej bude možné využívat po celou sezónu. Jednou z akcí, pro které molo poslouží, je také obnovená tradice závodu osmiveslic, jehož historie sahá až do roku 1937. Na projektu se finančně podílí i městská část.

Jde o druhé oživení Svratky v této lokalitě. Před dvěma lety zde byla otevřena pláž Prašnice se zázemím včetně veřejného grilu. Nábřeží Svratky v Jundrově je oblíbenou destinací rodin s dětmi i sportovců. Nachází se zde mimo jiné areál vodních sportů VUT, dětský areál U Hrocha a několik dalších sportovišť.

Právě v oblasti Prašnice předložil občanský spolek Sauna třpyt projekt na vybudování říční sauny. Sauna bude v provozu celoročně a projekt bude finančně udržitelný. O saunu se bude starat správce z řad jundrovských seniorů. Na projekt přispěly kromě města a městské části Jundrov také nadace Via a Veronica nebo crowfundingový projekt Brněnský vývar.

Projekty u řeky Svitavy mají za cíl zapojit místní obyvatele do oživování nábřeží formou zábavy, her a výstav, chce propojit jednotlivá území, kde již aktivity probíhaly v minulosti a rozšířit tradiční festival „Překročme řeku“, který letos proběhne 19. srpna.

Projekt plovoucího mola obdržel dotaci 500 tisíc korun. Říční saunu podpoří město 400 tisíci, festival „Překročme řeku“ 160 tisíci a vzdělávací projekty 74 tisíci korun. Z rozpočtu města Brna bylo na projekty na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek pro letošní rok vyčleněno 1,5 milionu korun. V příštím roce bude grantový program pokračovat.

Provoz taxislužby Uber ve městě Brně zakázal soud

Krajský soud v Brně zakázal formou předběžného opatření společnosti Uber B.V. provozovat přepravní služby Uber ve městě Brně způsobem příčícím se platným pravidlům. Soud tak vyhověl návrhu na předběžné opatření, které podala společnost LIDO TAXI RADIO, ke které se připojilo statutární město Brno jako vedlejší účastník řízení. Společnost Uber působí v Brně od 1. února 2017.

Firma Uber B.V. o sobě tvrdí, že neprovozuje taxislužbu, a proto nemusí splňovat legislativní podmínky týkající se taxislužby. Podle rozhodnutí soudu se však o klasickou taxislužbu jedná. Společnost Uber tak porušuje či obchází pravidla platná pro všechny ostatní taxislužby a krátí i práva cestujících.

Společnost Uber má dle soudního rozhodnutí o předběžném opatření zakázáno provozovat či zajišťovat přepravní služby pomocí vozidel bez taxametru. Vozit cestující pro ni navíc nesmí řidiči bez patřičné zkoušky.

„Zájem města je podporovat kvalitní a legální služby. Společnost Uber, její partnerské flotily i jednotliví řidiči však podnikají v rozporu s předpisy, které vědomě nerespektují. Je potřeba zdůraznit, že soud v předběžném opatření společnosti Uber nezakázal podnikání na trhu přepravy osob! Zakázal pouze podnikání způsobem, který vede k porušování zákonných pravidel. Společnost Uber se často obhajuje tím, že zákony v oblasti taxislužby jsou zastaralé. To však rozhodně nemůže být argument k jejich vědomému a systematickému porušování či obcházení,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Nechceme brojit proti mobilním aplikacím a modernímu způsobu taxislužby, naopak tento moderní způsob komunikace se zákazníkem vítáme. Chceme jen to, aby všichni poskytovatelé taxislužby dodržovali platné zákony. Město Brno navíc společně s Prahou usiluje o to, aby se zákonodárci věnovali takovým změnám v této oblasti, které budou respektovat technologický vývoj. V této souvislosti město Brno uvítá, pokud by Uber místo systematického zakrývání nelegálního podnikání upřel svou sílu do podpory rychlejší změny českého zákona. Do té doby musí podnikat na trhu podle stejných pravidel jako ostatní,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Usnesení o nařízení předběžného opatření bylo v češtině vydáno Krajským soudem v Brně dne 7. 4. 2017. Soud nyní musí vyhotovit překlad do holandštiny a ten doručit žalované společnosti se sídlem v Nizozemsku. Ode dne doručení se tímto bude muset společnost Uber B. V. řídit, jinak se žalobce může domáhat výkonu tohoto rozhodnutí. A to i v případě, že bude podáno odvolání, které nemá odkladný účinek.

Informace pro řidiče Uberu

Do problémů s Uberem se podle zkušeností magistrátu dostávají i řidiči, kteří s touto prací často začínají s vidinou lehkého výdělku. Společnost Uber si však ve smlouvách s nimi vymiňuje, že může jednostranně měnit pravidla, což také dělá. Společnost navíc řidiče informuje, že jim pomůže řešit kontroly kvůli nedodržování pravidel taxislužby. Současně ale uvádí, že řidiči jsou sami plně odpovědní za plnění závazků a povinností při poskytování přepravních služeb. Ti se tak mohou sami dostat do nepředpokládaných potíží kvůli postihům za nedodržování zákonů. Od zahájení činnosti Uber B.V. v Brně bylo předáno Odboru dopravy Magistrátu města Brna 130 takových podnětů k zahájení správního řízení ze strany Policie České republiky, přičemž v minulých letech se jednalo o pár desítek případů ročně.

„Magistrát města Brna musí v rámci přenesené působnosti státní správy ze zákona kontrolovat řidiče taxíků a v případě zjištění porušení zákona a vyhlášky konat. Nechceme ale zbytečně pokutovat či jinak sankcionovat samotné řidiče, kteří se nechali společností Uber nachytat, proto budeme rádi, když s činností, která je soudně označena za nezákonnou, sami přestanou a předejdou tak negativním následkům, které by jim z porušování zákona jinak plynuly,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Další obdobná soudní rozhodnutí z Brna i zahraničí

Vykonatelné už je navíc obdobné rozhodnutí o předběžném opatření, o které požádala společnost LIDO TAXI RADIO o dva týdny dříve, a to proti jednomu z prvních poskytovatelů služby Uber ve městě Brně Jakubu Dümlerovi. Ten poskytoval služby sám jako řidič a stal se rovněž prostředníkem mezi Uber B.V. a dalšími řidiči, pro které vytvořil tzv. „flotilu“ čítající několik vozidel a řidičů. Krajský soud v Brně mu však zakázal provozovat či poskytovat přepravní služby, pokud nebude on a jeho řidiči dodržovat zákon a vyhlášku.

Krajský soud v Brně tak krátce po sobě zakázal provozovat taxislužbu v rozporu se zákonem jak samotnému Uberu, tak provozovateli partnerské flotily i řidiči.

Obdobně jako Krajský soud v Brně rozhodují soudy i v řadě jiných zemí zejména západní Evropy – například v Německu, Francii či Španělsku. Nejnovější zemí, která vyhlásila regulaci Uberu, se stala Itálie. Celý stát přistoupil k zákazu služby. Společnost se obhajovala tím, že přináší inovace do země, kde platí zastaralý zákon. S tím kontrastuje nedávný krok téže firmy v Dánsku, ze kterého se stáhla poté, co byla tamní legislativa novelizována.

Brno začíná s tříděním bioodpadu přímo u domu, ve městě tento týden přibude přes 150 hnědých popelnic

Městská společnost SAKO spolu se statutárním městem Brnem spouští pilotní projekt na třídění bioodpadu přímo v domech a v předzahrádkách. Jeho cílem je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Biologický odpad je svážen na městskou kompostárnu, kde je zpracován na kompost, který je následně vracen zpět do půdy.

Třídění a následné kompostování biologicky rozložitelného odpadu, ať už doma na vlastních zahrádkách, nebo do hnědých popelnic má smysl právě v hospodaření a koloběhu organické půdní hmoty, která má zásadní dopad na úrodnost půdy a její schopnost udržet vláhu.

K ověření zájmu o třídění bioodpadu byla vybrána oblast Stránice a okolí. „Lidé měli možnost do poloviny dubna směřovat na úřad městské části Brno-střed žádost o přistavení popelnice, ve které uvedli, jak velkou nádobu potřebují a kam má být přistavena. Celkem požádalo o hnědou nádobu 162 domů, z toho 109 chtělo popelnici o objemu 240l a 53 zájemců o objemu 120l,“ přibližuje Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed.  

Rozvoz hnědých nádob proběhne od pondělí 19. 6. do pátku 23. 6. 2017. Celkem tak bude rozmístěno více než 150 hnědých popelnic. Zájemcům o třídění odpadu byl předem rozeslán harmonogram rozvozu spolu s kontakty na dispečink a mistra svozu. Při distribuci hnědých odpadových nádob zároveň lidé dostanou do schránek leták s informací, co do nich mohou odkládat a co do nich naopak nepatří.

„Průběžně budeme vyhodnocovat zaplněnost černých popelnic na směsný odpad v lokalitě. Očekáváme, že se potvrdí zkušenost z jiných měst, že díky pohodlnějšímu třídění papíru, plastu a bioodpadu, se sníží množství zbytkového odpadu natolik, že bude možné dojít k úpravě frekvence jeho svozu a tím k výraznému snížení nákladů města. Pokud se na základě dat prokáže tento trend, budeme hnědé nádoby distribuovat i do dalších částí města,“ uvedl Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

V současnosti mají Brňané možnost třídit biologicky rozložitelný odpad na všech 37 sběrných střediscích. Nad rámec systému sběru odpadu město nabízí občanům pořízení kompostéru k vlastní nemovitosti za poloviční pořizovací cenu v rámci projektu Miniwaste. Této možnosti dosud využilo více než 1000 občanů.

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace, SAKO Brno, a.s.

KAM JEDE K VÁM! MĚSTSKÝ ARCHITEKT UKONČIL SVOJI PRVNÍ JÍZDU PO MĚSTSKÝCH ČÁSTECH

Během května a června městský architekt Michal Sedláček a jeho tým navštívili občany Brna v jejich městských částech. Na celkem sedmi zastaveních se veřejnosti představili, řekli něco o fungování KAM a debatovali se zájemci aktuální témata, především územní plán a Vize prostorového rozvoje města Brna.

Setkání se uskutečnila vždy ve čtvrtek v podvečerních hodinách. Po krátké prezentaci od samotného městského architekta Michala Sedláčka na téma činnosti KAM proběhla moderovaná diskuze se všemi účastníky. Dále se specialisté z KAM rozdělili do dvou až tří menších skupin, ve kterých odpovídali na konkrétnější dotazy v užším debatním kroužku. K dispozici byla vždy mapa s územním plánem a otázky byly zapisovány pro větší přehled na papírovou tabuli. Přímo na místě se občané mohli pomocí ankety zapojit do Vizí prostorového rozvoje města Brna, kterou obdrželi v tištěné podobě. Hlasovat mohli také on-line na webu KAM, kde jsou zveřejněny i výsledky hlasování. Nejvíce hlasů získala vize Město s kvalitní přírodní a městskou krajinou. Nejméně hlasů získala vize Město odolné vůči různorodým změnám. Nyní budou Vize doplněny o grafické zpracování a následně zpřístupněny široké veřejnosti.

Brňany nejvíce zajímalo, co městský architekt a jeho tým dělá, jaké jsou pravomoci kanceláře a proč kancelář vznikla. Dále pak ožehavé otázky kolem přesunu nádraží, obchvatu města v podobě plánované D43, nového územního plánu, ale také kritická dopravní situace.

Obyvatele Lískovce, Bosonoh a Bohunic navíc pak zajímalo prodloužení tramvajové linky 8, vliv hluku, ochrana vzácných konikleců a také nedostatky ve formě vyžití obyvatel. Veřejnost ze Středu, Židenic a Vinohrad zajímal Velký městský okruh, obsluha cyklodopravou, prodloužení tramvajové linky na Lesnou a zvyšování parkovacích míst. Velkým tématem pak bylo chybějící navázání cyklostezek po městě Brně. Na třetím setkání s obyvateli Komína, Jundrova a Žabovřesk se opět probral Velký městský okruh, otázka zahrádkářské kolonie na Kraví hoře nebo také protipovodňová opatření v těchto lokalitách.

Setkání v Medlánecké Sýpce patřilo k nejpočetnějším, obyvatele Medlánek, Králova pole, Řečkovic a Ivanovic zajímala doprava a parkování při změnách a nových stavbách. Zájemci probrali s odborníky z KAM také chybějící vybavenost Ivanovic a Medlánek. Červnová setkání Kancelář architekta zahájila s obyvateli Bystrce, Kníniček, Žebětína a Kohoutovic. „Nejvíce diskutovaným tématem zde byla Brněnská přehrada a stavby kolem ní, bezpečnost chodců kolem přehrady, řešení dopravní situace a zvyšování dopravní obslužnosti této oblasti. Velkým tématem také byla nově probíhající soutěž o přestavbu Horního náměstí, kterou KAM vyhlásila v minulém týdnu,“ uvedl ředitel Michal Sedláček.

Předposledním setkáním se KAM přesunul za obyvateli Maloměřic a Obřan, Útěchova a Severu. Veřejnost zajímal nový železniční uzel a jeho akutní potřeba. Tížili je otázky kolem opakovaných rekonstrukcí, častého rozkopání ulic, nízká informovanost o dění a třeba také pěšího propojení Lesné a Soběšic. Poslední setkání proběhlo v minulém týdnu s obyvateli Jihu, Tuřan, Slatiny a Chrlic. Občany zajímal obchvat Tuřan, studie rozvoje města, tížila je doprava a její řešení při stavbě nových objektů a bytových domů.

Kancelář architekta města Brna občanům nastínila kritické situace a stav jednotlivých otázek. Lidé si ze setkání odnesli nové informace o koncepční kanceláři KAM, o jejím fungování a lidech, kteří v ní pracují. Seznámili se osobně se „svými“ urbanisty, architekty, dopravními experty a samotným městským architektem Michalem Sedláčkem.

Dopravní podnik spouští novou aplikaci. Usnadní cestování a pomůže i s nákupem jízdenky

Od soboty 17. června je pro zařízení s OS Android verze 4.1 a vyšší na Google Play k dispozici aplikace s názvem DPMBinfo. Aplikace, která vznikla přímo v brněnském dopravním podniku, je ke stažení zdarma. Verze pro iPhone, se připravuje. Hotová by měla být během měsíce.

Vše na jednom místě. To je výhoda nové aplikace DPMBinfo. Uživatel zde najde informace nejen o aktuálním dění v hromadné dopravě (zpoždění, poloha vozidla, mimořádné události) s možností zaměření dle svojí aktuální polohy nebo filtrace na linky hromadné dopravy, které využívá, ale také plánované změny v dopravě a novinky týkající se Dopravního podniku města Brna. „Aplikace, je výsledkem společné práce realizačního týmu DPMB, jehož členy byli pracovníci nejen z Odboru informačních technologií, ale také z Odboru investic a Odboru přípravy provozu,“ vyzdvihl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Aplikace si poradí s řešením mnoha situací, které zákazníky DPMB mohou běžně při cestování potkat. „Jedná se například o zapomenutí věci v prostředku hromadné dopravy, potřeba vyhledání spojení, volba nejvhodnější jízdenky včetně přímé možnosti nákupu SMS jízdenky či vyhledání odstavného parkoviště, kde můžou zaparkovat své vozidlo před cestou hromadnou dopravou do centra,“ vyjmenoval Jan Havíř z Odboru přípravy provozu DPMB. Aplikace obsahuje i interaktivní kontakty na nejdůležitější pracoviště DPMB. I když je aplikace primárně zaměřena na městskou hromadnou dopravu v Brně, nabízí data z celého regionu.

Co aplikace umí:

* Virtuální zastávka – aktuální odjezdy Uživatel si může vyhledat aktuální odjezdy (přepočítané podle případného reálného zpoždění) všech vozidel hromadné dopravy z libovolné zastávky na území celé IDS JMK. Tu si může vybrat podle své aktuální polohy, jejího názvu nebo ze seznamu svých oblíbených zastávek. Součástí vyhledaných odjezdů je i případná informace o mimořádné události.

* Poloha vozidel Uživatel si může vyhledat polohu libovolného vozidla na lince s možností filtrovat na konkrétní linky či trakce a s možností vyhledání podle čísla vozidla či kurzového čísla. U vyhledaného vozidla pak uživatel vidí jeho linku, směr a cílovou zastávku, aktuální polohu a reálné zpoždění. Může si zobrazit také informace o další trase vozu (odjezdech z následujících zastávek) a informace o vozidle (typ, jeho obrázek a číslo). Tyto údaje se mohou hodit nejen při cestování, ale také například v případě, kdy cestující ve vozidle něco zapomene.

* Vyhledání spojení Samozřejmostí je možnost vyhledání spojení pro celý IDS JMK.

* Mimořádné události V aplikaci jsou uvedeny všechny významné mimořádné události (dopravní nehody, poruchy apod.) i plánované změny v dopravě (výluky, přeložené zastávky, dopravní opatření apod.) včetně jejich předpokládaného trvání, dopadu a polohy v mapě.

* Nákup SMS jízdenky Aplikace umožňuje výběr a vytvoření SMS zprávy pro nákup SMS jízdenky.

* Seznam parkovišť Zobrazení parkovišť na území města Brna včetně jejich kapacit a aktuální obsazenosti.

* Schémata linek MHD Přehledná schémata linek hromadné dopravy v Brně.

* Užitečné informace a zajímavosti V aplikaci jsou uvedeny stručné informace o tarifu, kontakty na nejdůležitější pracoviště (po kliknutí na ně je ihned nabídnuta volba spojení hovoru) a také novinky týkající se Dopravního podniku města Brna.

Informace jsou uvedeny nejen v češtině, ale také v anglickém jazyce, který se automaticky použije s ohledem na jazykové nastavení telefonu. „Cestujícím se do rukou dostává první verze aplikace. Už nyní máme další nápady na vylepšení. Samozřejmě budeme pracovat i s případnými reakcemi veřejnosti,“ sdělil Ivan Dvořák z Odboru investic DPMB.

Nová aplikace je dalším způsobem, jak vylepšit cestování po městě Brně a informovat zákazníky DPMB. Doposud mohli cestující využívat webové stránky www.dpmb.cz nebo sociální sítě FB a Twitter DPMB aktuálně. I ty jsou nově nejen v českém, ale i anglickém jazyce.

Nefunkční otočné hodiny v centru města přestanou mást kolemjdoucí

Rada města Brna se rozhodla řešit situaci týkající se sloupových otočných hodin v centru města, které často neukazují aktuální čas, případně ukazují hned několik variant časových údajů. Nadále již nebude prodlužovat smlouvu soukromé společnosti SGR Jižní Morava v.o.s., která hodiny provozovala za různých podmínek od první poloviny 90. let. Kvůli nižšímu zájmu o reklamu na hodinách a kvůli stoupajícím nákladům na údržbu hodin tato společnost v posledních letech neměla dostatek prostředků na nutnou údržbu a obnovu.

V průběhu trvání smluv byla zaznamenána řada stížností na fungování hodin. Přes veškeré snahy a smluvní opatření se tyto nedostatky nedařilo napravit. Smlouvy mezi společností SGR Jižní Morava v.o.s. a městem Brnem na pozemky příslušné k těmto hodinám byly uzavřeny na dobu určitou do 31. července 2014 a poté prodlužovány. Rada města Brna dnes rozhodla, že nadále tuto smlouvu prodlužovat nebude. Společnost tedy bude muset pozemky vyklidit a hodiny odstranit.

„Souběžně jsme zahájili jednání s městskou částí Brno-střed o případných změnách vhodných lokalit pro takové hodiny a s městskou akciovou společností Technické sítě, která by hodiny na dohodnutých místech mohla provozovat v budoucnu,“ uvedl radní města Brna Marek Janíček.

Kde nyní problematické hodiny stojí
1. Nároží ulic Husova a Nové Sady
2. Hlavní nádraží mezi nástupišti tramvaje
3. Hlavní nádraží poblíž trolejbusové konečné u Benešovy ulice
4. Nároží ulic Divadelní a Benešova
5. Malinovského náměstí (křižovatka kolejí před Mahenovým divadlem)
6. Moravské náměstí (na rohu parku před Janáčkovým divadlem)
7. Ostrůvek v křižovatce na rohu Moravského náměstí a ulice Kounicova
8. Křížení ulic Nové sady a Poříčí (naproti DRFG aréně)
9. Křižovatka ulic Poříčí, Křížová a Vídeňská
10. Mendlovo náměstí před obchodem s potravinami
11. Nároží ulic Heršpická a Bidláky (před M-Palácem)
12. Nároží ulic Trnitá a Opuštěná
13. Konečného náměstí při ústí ulice Jiráskova
14. Nároží ulic Cejl a Koliště (před budovou Policie ČR ředitelství Brno-město)

Lidem v nouzi pomůže tlačítko tísňového volání

Město Brno ve spolupráci s příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb a Městskou policií Brno rozšiřují systém tísňového volání. Projekt je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Rozšířená služba bude fungovat od 1. července. Žádosti o tlačítko budou přijímány od 23. června.

„Hlavním cílem služby je zvýšení bezpečnosti starších a handicapovaných lidí, kteří mohou mít strach z toho, že by si v případě nouze nedokázali přivolat pomoc. Vybraní zájemci obdrží SOS tlačítko, díky kterému se v případě ohrožení života či zdraví spojí s dispečinkem tísňového volání,“ uvedl k rozšíření tísňového volání náměstek pro sociální oblast Matěj Hollan.

Dispečink Centra sociálních služeb zajistí adekvátní zásah a podle potřeby zkontaktuje rodinného příslušníka, sousedy nebo vyšle záchrannou službu, případně hlídku policie. V nočních hodinách bude zajišťovat službu dispečinku Městská policie Brno.

„Strážníci již tuto službu v menší míře poskytují. Stávající klienti tak pouze přejdou na tento systém s modernějším tlačítkem. Městská policie bude mít v úschově i klíče od bytu klienta. V krajním případě tak budeme moci reagovat na krizové případy, kdy mohou být lidé v ohrožení života,“ doplnil ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Nespornou výhodou je GPS lokalizace, která se při spuštění alarmu automaticky aktivuje. Tlačítko tedy funguje i mimo samotné obydlí uživatele, a to nejen v Brně, ale prakticky po celé ČR.

„SOS tlačítko je uzpůsobeno tak, aby ho bylo možné nosit u sebe, zavěšené na krku, připnuté na kalhoty nebo upevněné na ruce. Ke spojení s dispečinkem stačí jeho stisknutí. Tlačítko má také pádový senzor, který při pádu uživatele automaticky přivolá pomoc,“ dodal Ivo Sedláček, ředitel Centra sociálních služeb.

Zájemce nejdříve vyplní a podá žádost na kontaktní pracoviště, které sídlí na Odboru sociální péče na Kolišti 19. Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz. Následně bude zájemce kontaktován pracovníkem Odboru sociální péče nebo Centra sociálních služeb, který provede šetření v bytě potenciálního uživatele, a to za účelem doplnění důležitých informací pro bezpečné a odborné poskytování systému „tísňového volání“.

Tlačítko je určeno seniorům ve věku od 65 let a zdravotně postiženým občanům starším 18 let, kteří jsou držiteli průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Poplatek za tuto službu bude 150 Kč na měsíc. Žádosti o SOS tlačítko budou přijímány od pátku 23. června 2017. Do konce letošního roku by se měl počet uživatelů zvýšit na 300.

Celý projekt vyjde na 2 miliony Kč. Z těchto peněz bude zřízen dispečink, pořízena technologie, nakoupena SOS tlačítka a také bude zajištěno proškolení operátorů.