2
POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !
1
3
Kontakt na redakci
nasenoviny@vram.cz

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
2

Město Brno se snaží o  otevřenost úřadu vůči cizincům

Vedení města Brna dnes schválilo přípravu projektu, díky kterému bude odstraňovat překážky při začleňování cizinců do  společnosti. Tento záměr navazuje na  Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016–2019. Magistrát města Brna bude nyní více ovlivňovat zařazování cizinců do  života města.

„Město Brno se stane prvním městem v  České republice, které se bude systematicky zabývat začleňováním cizinců pomocí otevřeného úřadu. Tento postup je naprosto běžný v  zemích západní Evropy, kde hrají samostatná města důležitou roli v  integraci lidí pocházejících z  nejrůznějších koutů světa. Vycházíme tak vstříc doporučením Ministerstva vnitra na  posílení snah místních samospráv v  otázce začleňování. Chceme tím také předcházet konfliktům pramenících z  nedostatečné připravenosti a  posilovat občanskou angažovanost,“ přibližuje projekt náměstek primátora Matěj Hollan.

Město Brno by vytvořilo pro práci s  nově příchozími migranty tým pracovníků s  jazykovými znalostmi, který by asistoval veřejným institucím ve  styku s  cizinci. Magistrát města Brna by dále mapoval potřeby této skupiny lidí a  navrhoval případná opatření. Mezi další činnosti pracovního týmu by patřila terénní práce, spolupráce s  městskými částmi a  při tvorbě strategie integrace cizinců města Brna.

Realizace projektu závisí na  přidělení dotace z  Operačního programu Zaměstnanost na  sociální inovace. Předpokládaná výše dotaci činí 95  %, tj. 5,7 milionů  Kč. Město Brno poté dofinancuje zbylých 300  tisíc do  celkové částky 6  milionů  Kč.

Partnerem projektu je společnost SocioFactor,  s.  r.  o., která bude zodpovídat za  realizaci vzdělávacích, odborných, evaluačních aktivit a  zároveň se bude podílet na  financování částkou 4  miliony  Kč.

Začátek fungování projektu je naplánován na  září letošního roku  s  dobou trvání dva roky.

Brno dá označení provozovnám, v  nichž vítají vodicí a  asistenční psy

Statutární město Brno má zájem na  tom, aby tělesně nebo smyslově postižení lidé mohli vstupovat do  všech prostor i  se svými vodicími nebo asistenčními psy. Přestože umožnit vstup pro vodicí a  asistenční psy je povinnost ze  zákona, někteří provozovatelé obchodů, restaurací, sportovních zařízení a  dokonce zdravotnických zařízení o  této povinnosti buďto neví, nebo vědět nechtějí.

Koordinátor pro osoby se zrakovým postižením na  Odboru zdraví Magistrátu města Brna a  Škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka společně zrealizovali projekt „nálepka“. Tento společný projekt nálepky se zobrazením vodicího a  asistenčního psa má propagovat psy se speciálním výcvikem a  upozornit na  to, že  do  zařízení mohou psi nejen vstoupit, ale jsou tu vítáni. Společně s  nálepkou je vytvořen průvodní informační leták s  desaterem o  vodicím psovi (např.  jak správně reagovat a  čeho se vyvarovat při setkání s  vodicím psem), informacemi o  psech se speciálním výcvikem a  platných právních předpisech k  této oblasti. Tento leták   může posloužit k  lepší informovanosti a  orientaci veřejnosti.

„Nálepka se bude umísťovat na  vstupní dveře, vrata či  bránu subjektů, které o  ni  projeví zájem. Tipy na  umístění mohou dávat i  občané nebo organizace zdravotně postižených. Nálepka je zhotovena ve  dvou formátech. Ve  formátu A6 je vhodná na  dveře a  v  druhém větším A5 na  nalepení na  vstupní brány do  areálů,“ přibližuje projekt nálepky první náměstek primátora Petr Hladík.

Nálepka je zdarma k  vyzvednutí na  Odboru zdraví u  Mgr.  Radima Paseky, koordinátora pro osoby se zrakovým postižením Odboru zdraví Magistrátu města Brna na  Dominikánském nám. 3, 601  67   Brno. Zájemci mohou také   zavolat na  tel.: +420 542  172  461  či  napsat na  e-mail paseka.radim@brno.cz.

Brněnské Vánoce již opravdu skončily

Dne 9. 1. před třetí hodinou odpoledne zmizel z  náměstí Svobody v  Brně i symbol Vánoc – vánoční strom – jedle obrovská, kterou Brnu věnovala obec Bílovice nad Svitavou. V  pokladničce Českého Červeného kříže, která byla po celou dobu Brněnských Vánoc u vánočního stromu, bylo letos 541  421 korun, což je o 40 tisíc korun méně než v  loňském roce. Za tuto krásnou částku Český Červený kříž děkuje, peníze budou použity na ozdravné pobyty dětí a seniorů.

Navíc: Pro čtyři organizace – Charitu Brno – domov sv. Markéty (9906 Kč), Záchrannou stanici pro dravé ptáky v  Rajhradě (7  004 Kč), Dětský domov Dagmar Brno (9170 Kč) a Školu pro výcvik vodicích psů Brno (8071 Kč) – se při charitních akcích (vánoční polévce a vánočním štrůdlu) podařilo Turistickému informačnímu centru města Brna vybrat 34  151 korun.

Pohodlí běžkařů i  bruslařů na  přehradě zvýší dočasné lavičky

Tisíce Brňanů v  posledních dnech navštěvují Brněnskou přehradu, kde si díky silným mrazům mohou dopřát hodiny bruslení či  běžkování na  zamrzlé hladině směrem k  hradu Veveří. Město Brno jim nyní alespoň částečně zlepší zázemí instalací 12  dřevěných laviček, které umístí podél ledové plochy. Lidé si tak budou moci jednoduše obout lyžařské boty či  brusle nebo si jen tak odpočinout.

„Zájem lidí o  lyžování a  bruslení na  zamrzlé hladině přehrady je obrovský. Dvanácti lavičkami na  nejvíce využívaných nástupních místech chceme lidem usnadnit sportování. Lavičky tu budou po  celou dobu, kdy bude pohyb po  zamrzlé hladině bezpečný,“ řekl náměstek brněnského primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Šest laviček bude rozmístěno poblíž Přístaviště a  na  Rakovci, další 3  pak na  Kozí Horce a  3  v  lokalitě Sokolského koupaliště. To jsou místa, odkud lidé na  vycházky po  zamrzlé hladině přehrady vyráží nejčastěji.

Lavičky budou na  pokyn magistrátu nainstalovány městskou společností Lesy města Brna se souhlasem správce přehrady státního podniku Povodí Moravy během pátku. Odstraněny budou ve  chvíli, kdy nebude možný bezpečný pohyb po  zamrzlé hladině přehrady.

Zájem Brňanů o  elektronickou šalinkartu je velký. Magistrát vyřizuje tisíce žádostí o  příspěvek

Elektronický nákup šalinkarty využilo za  první týden fungování e-shopu přes 12  tisíc Brňanů a  Brňanek. Většina požádala o  roční nepřenosný kupón pro zóny 100  +  101, tedy tzv. roční šalinkartu. Právě na  tento druh kupónu město poskytuje příspěvek ve  výši 1425 korun. Po  ověření osobních údajů zadaných do  e-shopu brnopas.cz o  něj mohou požádat všichni, kteří v  Brně hradí poplatek za  komunální odpad. Město aktuálně posílilo tým úředníků, který bude žádosti o  příspěvek vyřizovat.

„O elektronické jízdenky je velký zájem, potvrzuje to, že  lidé technologii bezkontaktních karet věří a  chtějí využívat výhody a  časové úspory, které její používání přináší,“ komentoval dosavadní průběh náměstek primátora Martin Ander. „Také o  příspěvek na  šalinkartu si už požádalo přes pět tisíc lidí. Tým úředníků na  odboru životního prostředí, kteří žádosti vyřizují, jsme aktuálně posílili. Nyní se věnují především kontrole podaných žádostí a  s  žadateli řeší formální nedostatky,“ doplnil Martin Ander.

Dlouho očekávané zavedení elektronického nákupu jízdenek MHD přineslo hned na  začátku roku  2017 velký zájem veřejnosti. Na  eshop www.brnopas.cz   se za  první týden zaregistrovalo přes 15  tisíc lidí, z  nichž 12  tisíc ihned zakoupilo jednu z  předplatních jízdenek, z  naprosté většiny roční nepřenosný kupón. Tržby za  dosud zakoupené elektronické jízdenky tak činí 55  milionů korun.

„Téměř dvě třetiny zákazníků preferují jako nosič jízdenky vlastní bankovní kartu. Náš záměr dát veřejnosti na  výběr mezi vlastní a  anonymní kartou byl tedy jednoznačně správný. Lidé preferují méně karet v  peněžence. Znovu ubezpečuji, že  díky zabezpečení sytému nejsou možné žádné finanční operace, kterými by mohl někdo spekulativně odsávat peníze z  účtů našich zákazníků,“ potvrdil vedoucí tarifního odboru Dopravního podniku města Brna Vít Prýgl.

I nadále má veřejnost možnost konzultovat nejasnosti s  proškolenými pracovníky magistrátu či  Dopravního podniku.

Více informací najdete na  www.brno.cz/salinkarta   a  www.brnopas.cz

Vstupenky na  MotoGP jsou do  poloviny února k  dostání za  výhodnější cenu

Vstupenky na  brněnskou Grand Prix České republiky mohou motocykloví nadšenci zakoupit do  poloviny února za  výhodné předprodejní ceny. Letošní závod MotoGP připadá na  4.  až  6.  srpna.

Až o  40  % levnější vstupenky na  letošní Velkou cenu jsou k  dostání do  14.  února na  webu czechgp.com a  gp.ticbrno.cz. Zájemci si je mohou koupit také osobně v  kamenném obchodě Turistického informačního centra na  Radnické ulici. Za  výhodné ceny budou vstupenky k  dostání i  na  veletrhu Regiontour. Ten se koná od  19.  do  22.  ledna na  brněnském výstavišti.

„Ke koupi jsou nyní vstupenky na  přírodní i  sedadlové tribuny a  také speciální vstupenky do  kempu, které umožňují stanovat přímo v  areálu po  celou dobu závodního víkendu,“ uvedl Adam Svoboda ze  Spolku pro GP ČR Brno, který od  loňského roku  závody v  Brně organizuje.

Návštěvníci se i  v  letošním roce  mohou těšit především na  skvělou atmosféru, ale také na  veškerý servis a  zázemí v  podobě velkoplošných obrazovek, občerstvení a  stánků se suvenýry. Samozřejmostí opět budou i  speciální bezplatné autobusové linky a  parkovací plochy pro motocykly i  automobily.

Grand Prix České republiky na  Masarykově okruhu startuje oproti minulým ročníkům dříve, a  to o  víkendu 4.–6. srpna 2017.

3

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/096  dne 10.  1.  2017