POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1

FN Brno zahajuje projekt Technologická obnova operačních sálů

Fakultní nemocnice Brno zahajuje velkou technologickou obnovu svých operačních sálů, které jsou umístěné ve druhé a třetím nadzemním podlaží pavilonu CH v  areálu Bohunic. Jedná se o náročnou a velmi komplikovanou rekonstrukci, která je vzhledem k  organizaci operačních výkonů rozdělena do čtyř etap. První etapa byla zahájena počátkem prosince 2017.

Rekonstrukce operačních sálů bude probíhat za provozu, proto chceme informovat pacienty, že mohou nastat jednotlivé organizační či časové změny v  operačních plánech. Vzhledem k  velmi širokému spektru činností a vysoké specializaci celé Fakultní nemocnice Brno, může dojít k  výraznému omezení operativy a prodloužení čekací doby na některé typy výkonů, především plánovaných a těch, které mohou být prováděny v  ostatních zdravotnických zařízeních. Již objednaných pacientů by se tyto změny neměly výrazněji dotknout. Snahou FN Brno bude však maximálně vyjít vstříc a eliminovat zbytečné prodlevy.

Celková cena zakázky je 392 mil. Kč, z  toho dotace 85 procent Integrovaný regionální operační program Evropské unie (prostřednictvím MMR ČR) a 15 procent Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vlastní zdroje FN Brno budou použity ve výši 10 mil. Kč.

Dodávka stavebních prací zahrnujících technologické vestavby čistých sálů je ve výši 330 mil. Kč, dodávka operačních stolů a operačních světel je pak v předpokládané výši 52 mil. Kč. Vlastní zdroje jsou ve výši 10 mil. Kč.

1. etapa: chirurgické sály (3. NP), doba realizace 1. 12. 2017 až 31. 3. 2018

2. etapa: sály pro urologickou kliniku a pro popáleniny a rekonstrukční chirurgii (3. NP), doba realizace 1. 3. 2018 až 15. 6. 2018

3. etapa: sály pro ortopedickou kliniku (2, NP), termín realizace 15. 5. 2018 až 1. 9. 2018

4. etapa: sály pro neurochirurgii a stomatochirurgii (2. NP), termín realizace 1. 8. 2018 až 30. 11. 2018

Jedná se o technologickou obnovu operačních sálů ve 2.NP a 3.NP relativně novějšího objektu z  let 1984 - 1992, při které nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy. Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu zbylé části budovy a přilehlých operačních sálů.

Rekonstrukce centrálních operačních sálů bude obsahovat kompletní výměnu čistých vestaveb nově tvořenými systémem kovových obkladových panelů, ve kterých budou vedeny kompletně nové rozvody veškerých médií. Součástí rekonstrukce budou dodávky nových operačních stolů, operačních světel a nerezového nábytku.

Firma roku vyrábí vesmírné technologie, živnostník roku originální houpací prkno

Známe vítěze dvanáctého ročníku podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a  Česká spořitelna Živnostník roku! Mezi firmami bezkonkurenčně uspěla společnost Frentech Aerospace vyrábějící součástky do letadel, raketoplánů, satelitů a  vesmírných sond. Mezi živnostníky v  celorepublikovém klání zvítězil Viktor Hrdina, výrobce originálních dřevěných hraček, které probouzí tvořivost a podporují správný tělesný rozvoj.

Vítězná firma Frentech Aerospace, vyrábí díly a vesmírné mechanismy jak pro vědecké mise, tak i pro komerční vesmírné projekty. Motivací zakladatele bylo dokázat, že tuzemské strojírenství se vyrovná západním společnostem v oboru. Konkurence je pro společnost motivací, odlišuje se přístupem k práci, přijímá náročné výzvy. Každý nový vesmírný projekt je vlastně inovací, protože se nikdy předtím nerealizoval. Za úspěch firma považuje to, že dodává pro  projekty, jako je ARIANE 5, vesmírné mise ExoMars 2016 a 2020. Její subsystémy poletí k  Jupiteru, dodala asi jeden a půl milionu dílů pro letadla Airbus.

„Netušil jsem, že si někdy budu moct rukou sáhnout na díly zamontované v  letadlech, natož ve vesmírných lodích,“ říká majitel Frentech Aerospace Pavel Sobotka. Konkrétně jeho společnost vyrábí zajišťovací mechanismy, panty a většinou menší díly do letadel. Co se týká vesmírného průmyslu, dělá komponenty do turbočerpadel, HEPA filtry, které jsou aktuálně na Marsu, a  osm desítek vesmírných satelitů Iridium Next používá jejich mechanismy při rozvíjení solárních panelů. Právě zejména komponenty pro vesmírný průmysl musí být extrémně přesné.

Vlastní výrobu pro letecký a vesmírný průmysl doprovází spousta testování, ať už v termální komoře, ve vakuové komoře, vibrační testy, testy životnosti a testy mechanické. Projekty většinou trvají několik let a objem požadavků je nesmírně vysoký. „Jsem hrdý na to, že jsem byl dělníkem, protože když na stroji vidím problém, tak vidím, že se dá řešit, a  klidně se mohu za některé stroje sám postavit,“ doplňuje Pavel Sobotka. Firma zvyšuje počty zaměstnanců, nakupuje nové stroje, rozvíjí se. Základem je udržet se na špici, kde je hranice velmi tenká. Jedna chyba může být fatální. Druhou věcí je posouvat se dál, dělat to, na co si ostatní netroufnou. To je Frentech Aerospace.

„Vítězná firma Frentech Aerospace nás oslnila svým pohádkovým příběhem. Ryze česká firma si našla cestu z naší malé republiky až do vesmíru. Ocenili jsme hlavně její inovativnost a technickou vyspělost. Úctyhodným znakem této společnosti je nutnost držet stoprocentní spolehlivost svých produktů. A toto byl jeden z hlavních argumentů pro udělení ceny Vodafone Firma roku 2017,“ říká Michal Müller, ředitel firemního prodeje společnosti Vodafone.

Druhou příčku obsadila pardubická ERA, průkopník a přední dodavatel řešení pro sledování letového provozu a identifikaci strojů ve vzduchu i na civilních letištích, a také pro potřeby armádních a bezpečnostních složek. Dodala již přes sto systémů zákazníkům z řad organizací řízení letového provozu, letišť a vojenských sil ve více než šedesáti zemích pěti kontinentů. „V oblasti pasivně radiolokačních vojenských systémů nemá firma konkurenci, systém VERA-NG je unikátní český vynález a výrobek,“ uvádí generální ředitel Viktor Sotona. Firma se rozhodla v  Pardubicích vybudovat moderní výzkumné centrum, kde jsou mimo jiné výborně vybavené laboratoře, včetně moderních útlumových komor. Ve světě působí od Tokia přes Moskvu, Singapur a Malajsii, spolupracuje s  většinou velkých letišť.

Stupně vítězů doplňuje společnost Unuodesign, která se zaměřuje na výrobu dětského oblečení a látkových plen z certifikovaných materiálů. Vzory na látkách, které společnost nabízí, si její majitelka vymýšlí sama. „Podnikání jsem začala doma z "obýváku" a když jsem viděla, že by se tím dalo reálně vydělat, pustila jsem se do toho naplno. Největší motivací pro  mne byly mé čtyři děti, které jsem musela uživit a chtěla jsem pro ně zajistit co nejlepší budoucnost,“ komentuje majitelka firmy Petra Plemlová. V  létě celé tři měsíce její zaměstnankyně šily do zásoby a v  září bylo za dva týdny vyprodáno. Firma roste poslední čtyři roky meziročně o 300 až 400 %, takže všechny své cíle přesáhla už dávno. Největší snahou majitelky je teď stabilizace a ukotvení firmy na českém trhu.

Vítězný živnostník Viktor Hrdina  přinesl na český trh hračku, která svou jednoduchostí nemá obdoby – houpací prkno. „Myslím si, že v dnešní době mají děti méně možností přirozeného pohybu, a tak se snažím pohyb netradičně podpořit,“  říká vítězný živnostník. Inspiraci našel za oceánem, v Evropě nikdo ohnutý kus dřeva nevyráběl. Zalíbila se mu jednoduchost a  představa multifunkčnosti. Děti s prkny vymýšlejí daleko více aktivit, než by člověka vůbec napadlo. Navíc má blahodárné účinky na děti, o kterých všichni hlásali, že jsou neposedné. Nic nedokáže zastavit tu energii, když na veletrzích potkává spokojené rodiče.

„Vzniklo to pro samotné houpání, ale my sami jsme byli překvapeni, k čemu všemu to děti začaly používat. Dostávali jsme velký feedback od zákazníků, kdy nám posílali fotky, kdy jsme viděli, že to není jenom o tom, že se houpou, ať už vsedě nebo vestoje, ale že to podlézají, mají to jako klouzačku, některé to použijí jako kulisu pro divadlo. Kluci si vezmou autíčka a je to pro ně super dráha na předjíždění nebo skokanský můstek,“ popisuje svůj výrobek Viktor Hrdina. Kromě houpacího prkna vyrábí aktuálně ještě houpačku. Princip je stejný, dítě ji může použít různými způsoby. Je pro menší děti, pomáhá jim postavit se, přelézat, až postupně se může dostat k houpání.

Na vlastní výrobu má Viktor Hrdina partnery, se kterými spolupracuje. Je schopen je zaměstnat tak, že dělají téměř výhradně pro něj. Prodej je dnes už v řádu tisícovek kusů ročně. Odbyt je dost nárazový, především na Vánoce, takže musí plánovat a vyrobit v  předstihu dostatečné množství. Největší část prodeje běží přes internet. V České republice je jen několik kamenných obchodů, kde je jeho houpací prkno k  dostání, protože si v  tom množství hraček přeci jen zasluhuje osobní vysvětlení. Proto má houpací prkno v pár obchůdcích, které ho samy oslovily. Na internetu má živnostník doprovodné informace a  videa, aby rodiče viděli, jak se dají hračky používat. Během tří let se chce pevně usadit na  evropských trzích.

„Viktor Hrdina založil své podnikání na inovaci a originální myšlence, která vedla k přeměně původně fyzioterapeutické pomůcky – cvičebního houpacího prkna – na víceúčelové hračky podporující motoriku a tvořivost dětí. Dobrý nápad, schopnost inovovat a odvaha jít s  výsledným produktem na trh jsou klíčové hodnoty, které podporuje soutěž Živnostník roku i  Česká spořitelna. Viktor Hrdina dokázal tyto hodnoty uvést do praxe, a proto mu ocenění Živnostník roku oprávněně náleží,“ říká Martina Jirásková, manažerka marketingové komunikace České spořitelny.

Druhé místo obsadil Josef Fryzelka, který vyrábí sudy na víno a lihoviny od 5 do 600 litrů, kádě na kvašení ovoce, zelí, lihoviny s bylinkami, medovinu, pivo a to od třiceti až do deseti tisíc litrů, a také kádě a sudy pro lihovary. „V našich sudech zrají často ty nejkvalitnější vína i  destiláty v České republice i v zahraničí,“ uvádí Fryzelka. S úspěchem se setkalo zařazení do výroby netradičních bednářských výrobků, třeba dřevěných van různých variant, umyvadel, ochlazovacích kádí do sauny a bylinkových sedacích kádí, sprch a polévacích džberů. Nedávno se pustil do opravy staré bednářské dílny svého otce, z které vytváří muzeum rodinného bednářství.

Bronz získává Věra Vávrová, která šije pánské košile a dámské halenky. Proti asijské konkurenci obstála. Otevřela dva obchody v Praze a Českých Budějovicích. „Valutou je profesionalita našich pracovníků, osobní kontakt se zákazníkem, flexibilita a rychlost, s jakou dovedeme i během několika hodin vyrobit košili podle požadavků zákazníka,“ uvádí jihočeská živnostnice, která šije pod značkou Vavi. Denně vyrobí průměrně 120 kusů košil a  halenek. „Objednávky máme i větší. Šijeme i pro jiné firmy tady v  České republice, například pro Pietro Filipi. Syn umí jazyky, takže prodáváme i do zahraničí. Zaměřujeme se i  na celkové oblečení firem, už hrozně dlouho šijeme halenku ČSA a podobně,“ dodává Vávrová.

V  rámci soutěže je vyhlašován také vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2017. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone firmě, která se příkladně stará o své zaměstnance, životní prostředí a rozvoj regionu. O vítězi kategorie letos rozhodovali Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy a zároveň společnosti IBM, Jan Mareš z  odboru udržitelného rozvoje Úřadu vlády, Lucie Mádlová z UN Global Compact, ČR – Reprezentace národní sítě Global Compact, iniciativa udržitelného podnikání a odpovědných firem, Petr Novák, ředitel Koyo Bearings, loňský vítěz této kategorie a Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone. „První brněnská strojírna Velká Bíteš   je velká strojírenská firma, která dodržuje rovný plat u mužů a  žen, nabízí kvalitní nabídku benefitů, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců a věnuje významné úsilí i finanční prostředky na snížení negativního vlivu na životní prostředí. Aktivity firmy jsou dobře strategicky zacílené,   míří na dlouhodobou podporu a rozvoj místní komunity a regionu,“ okomentovala Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Kategorii pro mladé, inspirativní firmy a podnikatele vyhodnocuje porota složená z top investorů, zástupců velkých korporací a akcelerátorů z ČR i zahraničí. Odborným garantem je akcelerátor StartupYard a kategorii podpořil také portál Startupjobs.cz. Vítězná společnost Spendee pomáhá lidem porozumět svým financím ve složitém finančním světě, a  odpovědněji se tak rozhodovat a plánovat. Má dva miliony stažení v  175 zemích světa, včetně Spojených států amerických a Velké Británie, je účastníkem Google Accelerator v  San Franciscu mezi top 33 startupy z  celého světa. Na základě připojených bankovních účtu a dalších finančních produktů získává aktualizovanou historii transakcí uživatele. To  doplňuje o hotovostní transakce, které si uživatel může zadávat sám. Transakce Spendee kategorizuje, sdružuje a poskytne uživateli přehledný jednoduchý výstup, který každý pochopí. Na základě transakčních dat pracuje s tím, jak se uživatel chová, a je schopna vypozorovat životní změny a podle toho poradit s nastavováním rozpočtů, spořicích plánů a  podobně. Spendee poradí, jak ušetřit peníze, zlepšit finanční gramotnost a odpovědnost, a  zbavit se tak stresu z finanční nejistoty.

„Je symbolické, že ocenění v kategorii Nejlepší Startup fintech předává společnosti Spendee zástupce tradiční domácí banky – České spořitelny. Podporujeme a rozvíjíme startupy a  velmi se těšíme na budoucí spolupráci s fintechovými firmami. Věříme, že největší přínos bude mít tato spolupráce pro koncové zákazníky a co nejefektivnější správu jejich financí,“ uvádí manažer MSE České spořitelny Petr Zelenka.

Samostatná kategorie oceňuje tradici, kvalitu a šíření dobrého jména českého podnikání v  zahraničí. O držiteli titulu rozhoduje na základě nominací poradní sbor tvořený osobnostmi ze společenského a především podnikatelského světa. V  roce 1861 byl v Bystřici pod  Hostýnem zahájen provoz továrny na ohýbaný nábytek, dnes nejstarší svého druhu na  světě, jejímž zakladatelem byl Michael Thonet. Původní zakladatel si nevybral místo náhodou, Bystřice byla obklopena bukovými lesy, které tak nabízely vhodný materiál. Jeho principy ohýbání zde převzala po změně vlastnických struktur a firemních názvů v roce 1953 společnost TON. Obchodní pobočky má v  pěti zemích a vyváží do více než 60 zemí světa. Export tvoří zhruba 75 % produkce.

Po 20. prosinci už letos na úřadě daň hotově nezaplatíte!

Středa 20. prosince 2017 je posledním dnem, kdy lze na pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj zaplatit daně a související platby v  hotovosti.

Od 21. prosince pak budou daňové pokladny nejen v  Jihomoravském kraji, ale po celé České republice uzavřeny. Otevřou se opět ve středu 3. ledna 2018.

Ve dnech 21. 12. 2017 – 2. 1. 2018 lze veškeré platby vůči finanční správě činit buď bezhotovostně na bankovní účet či prostřednictvím poštovní poukázky.

Podatelny pro příjem podání na všech pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj budou standardně otevřeny každý pracovní den až do konce roku (pondělí a středa 8:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-15:30 a pátek 8:00-14:00).


MUDr. Viktor Agalarev: Transplantace orgánů je boj s časem

Počátkem listopadu byl ve Fakultní nemocnici Brno ve spolupráci s  CKTCH úspěšně realizován první odběr orgánů od  dárce s  nebijícím srdcem na  území Jihomoravského kraje. Jednalo se o  pacienta středního věku  hospitalizovaného na  KARIM ORIM IV s  těžkým poraněním mozku po  dopravní nehodě. Po  úmrtí byly týmem CKTCH odebrány obě ledviny a  následně transplantovány příjemcům v  Brně a  Plzni. O  transplantacích jsme si povídali s  lékařem MUDr. Viktorem Agalarevem z  Kliniky anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny FN Brno.

Tento proces není zcela nový, spíš došlo k  renesanci metody, která dominovala do  70. let minulého století, kdy se přijala koncepce smrti mozku jako ekvivalentu smrti celého organismu. Dárci se stanovenou smrtí mozku se stali výhradním "zdrojem" orgánů pro  čekatele. Situace se v  posledním období změnila. Ubyl počet dárců jednak z  důvodu zlepšení zdravotní péče o  pacienty s  těžkým poškozením mozku, jednak  uplatněním preventivních opatření v  dopravě a  sportu. Počet čekatelů však narůstá, hledají se tudíž nové možnosti. Ve Velké Británii  se v  současnosti touto metodou kryje víc, než polovina transplantací.  

Existuje tzv. interval teplé ischemie, tj. časový interval, kdy po  poklesu  krevního tlaku a  okysličení pod  určitou kritickou hodnotu dojde k  poškozování orgánů Tento interval je různý, pro  ledviny 120 min., pro  játra jen 30 min. Boj s  časem nezačíná samotným momentem zástavy srdeční činnosti,  nicméně interval do  stanovení smrti nejsme schopni ovlivnit. Smrt  ověřují 2 lékaři  dle  vymizelé elektrické aktivity srdce na  EKG, absencí arteriální křivky a   srdeční činnosti zobrazené echokardiograficky. Poté následuje tzv. no-touch interval v  trvání 5 minut, kdy se personál od  pacienta vzdálí. Po  uplynutí této lhůty a  přetrvávání známek zástavy oběhu se pacient prohlásí za  mrtvého a  urychleně transportuje na  domluvený sál. Zde čeká odběrový tým, který realizuje odběr a  konzervaci orgánů. Transport a  předání na  sál by neměl přesáhnout 5 min. Rozdíl tedy spočívá v  tom, že dárce se smrtí mozku je transportován k  odběru na  CKTCH  a  naopak u  dárců s  nebijícím srdcem odběrový tým přichází do  nemocnice za  dárcem. Odebraný orgán proplachovaný chlazeným konzervačním roztokem se převeze do  transplantačního centra v  Brně nebo  i  jinam v  republice. Studená ischemie je samozřejmě mnohém delší.

Největší komplikací pro  samotný odběr by byla  nadlimitní doba teplé ischemie, čili proces umírání pacienta doprovázený příliš dlouhým  poklesem prokrvení či  okysličení orgánů. Tyto by pro  příjemce byly rizikem z  důvodu  selhání funkce štěpu  a  mohly by vést k  ohrožení života. Po  překročení tohoto intervalu se od  odběru ustoupí.

Dárcům s  nebijícím srdcem lze v  současnosti odebrat ledviny, játra   a  plíce. Bohužel nejde odebrat srdce, co vyplývá ze  samotné podstaty smrti u  pacientů s  nebijícím srdcem.

Zákrok trvá asi 2 hodiny, s  procesem přípravy a  ukončení i  3 hodiny. Kromě samotného odběru je náročná i  přípravná fáze, kdy potenciálního dárce důkladně vyšetřujeme. Neméně náročná je i  komunikace  s  rodinou pacienta. Proces umírání a  důstojnost posledních chvil strávených s  milovaným příbuzným totiž nesmějí být zamýšleným odběrem orgánů nijak narušeny.

Na  čekací listině v  Brně je v  současnosti 54 čekatelů na  transplantaci jater  a  139 na  transplantaci ledvin.

FSC ČR vyhlásilo výsledky pátého ročníku fotografické soutěže „Není les jako les“

FSC ČR vyhlásilo výsledky fotografické soutěže „Není les jako les“, která byla zahájena v  srpnu letošního roku. Cílem fotosoutěže bylo upozornit na důležitost odpovědné spotřeby výrobků ze dřeva a přírodě blízkého lesního hospodaření, i vzhledem k  probíhajícím klimatickým změnám a zdravotnímu stavu českých lesů.

Letošní ročník byl již pátým v  řadě a za krátkou historii fotosoutěže se jedná o nejsilnější ročník z  pohledu množství zaslaných fotografií i počtu jednotlivých účastníků. V  rámci fotosoutěže byly vyhlášeny tři soutěžní kategorie, do nichž mohli soutěžící přihlašovat své fotografie – „les nad zlato“, „dřevo, kam se podíváš“ a „lidé v  háji“.

Fotografická soutěž měla za cíl ukázat propojení odpovědné spotřeby se  šetrným lesním hospodařením. Veřejnost a spotřebitelé díky ní mohou aktivně přispět k  ochraně a zlepšení stavu lesů. Jejich stav, jak konstatovala i aktuální Zpráva o stavu životního prostředí, se totiž například v  České republice nelepší a lesy navíc postihují kalamity související s  klimatickou změnou, suchem či šířením kůrovce. Přírodě blízké lesní hospodaření, které prosazuje organizace FSC (Forest Stewardship Council), vede k  pěstování více odolných lesů s  přirozenou druhovou skladbou, které mohou tyto negativní dopady zmírnit.

Z  celkového množství fotografií, kterých dorazilo do soutěže víc než 3600, vybrala odborná porota celkem devět výherců (tři v  každé kategorii). Role poroty se zhostili zástupci hlavního partnera soutěže, společnosti Canon a hlavních mediálních partnerů, časopisu FOTO a Digitální fotomagazín. Hlavním partnerem pátého ročníku soutěže pak byla společnost Hornbach.

Ocenění pro deset fotografů

Vítězové v  jednotlivých kategoriích jsou následující:

1. místo: Jan Malkovsky – Zlata priroda

2. místo: Martin Rak – Starý strom

3. místo: Petr Stejskal – Život i zánik

1. místo: Tomáš Vohryzka – Do ticha

2. místo: Robert Kraus – Stromová paní

3. místo: Martin Matajzik – Terezka v  listí

1. místo: Martina Pokorná – Dřevěné zlato

2. místo: Peter Holly – Posledný z mnohých

3. místo: Jiří Košťál – Konec lesa

Na všechny vítěze čekají digitální fotoaparáty od partnera soutěže, společnosti Canon v  podobě zrcadlovky EOS 750D (1. místo) a kompaktních aparátů PowerShot G9 X Mark II (2. místo) a PowerShot SX430 IS (3. místo).

Vzhledem k  vysoké účasti se zástupci národní kanceláře FSC ČR rozhodli vyhlásit také speciální cenu FSC ČR a vybrali fotografii, jejíž autor obdrží videokameru Canon Legria – cenu získala Petra Čermáková za fotografii s  názvem „To by bylo, co dál?“.

„Jsme nadšení z  toho, kolik soutěžících přihlásilo své snímky do pátého ročníku naší fotosoutěže a věříme, že další ročníky budou minimálně stejně úspěšné. Podařilo se nám potvrdit status největší fotografické soutěže s  environmentální tématikou, na které spolupracuje neziskový i komerční sektor a věříme, že soutěž pomůže přiblížit veřejnosti nejen certifikát FSC, ale především důležitost odpovědné spotřeby výrobků ze dřeva a přírodě blízkého lesního hospodaření pro budoucnost našich českých i světových lesů,“ dodává ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Logo FSC (Forest Stewardship Council) na výrobku zaručuje, že dřevo bylo vytěženo legálně, pochází z  lesů obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem a lidem, kteří v lese a na zpracování výrobku pracují, je zajištěna spravedlivá mzda, bezpečnost práce a možnost dalšího vzdělávání. Veřejnost tak skrze odpovědnou spotřebou a nákup výrobků s  logem FSC může tyto principy podpořit a přispět k šetrnému lesnímu hospodaření a ochraně ohrožených světových i českých lesů.

O FSC ČR

Mezinárodní organizace FSC®  (Forest Stewardship Council®) prosazuje a podporuje již více jak dvacet let environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. Upozorňuje na důležitost ochrany světových lesů, které jsou nejvíce ohroženým ekosystémem na Zemi. Proto vytvořila důvěryhodný systém jejich certifikace, který definuje odpovědné lesní hospodaření. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Dřevozpracovatelé a výrobci produktů na bázi dřeva, pokud jsou rovněž certifikovaní, mohou dodávat výrobky nesoucí logo FSC, které spotřebitelům zaručují, že podpořili šetrné lesní hospodaření. Národní kancelář FSC ČR již více než deset let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpory šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích. Další informace na: www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz.

V okolí Aqualandu Moravia žili Římané i pravěcí lidé. Archeologický výzkum přinesl desítky nových důkazů

Oblast kolem jihomoravských Pasohlávek patří k  archeologicky nejbohatším lokalitám České republiky. Potvrdil to i nedávný výzkum, který na objednávku Aqualandu Moravia provedli pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno. V  okolí aquaparku našli pozůstatky z  druhé světové války, pravěku i Římské říše.

Právě s  Římany je oblast kolem Aqualandu Moravia spojována nejvíce. Nachází se totiž v  blízkosti významného archeologického naleziště Mušov-Hradisko, které je zapsáno do seznamu nemovitých kulturních památek. Nalezeny zde byly pozůstatky vojenské pevnosti z  období markomanských válek. Návrší na levém břehu Dyje bylo dle výzkumníků pro Římany výhodně položené. Dle předpokladů se zde mohlo sejít i 15 tisíc vojáků, prostory se využívaly také pro sklad zásob.

Důkazy o pobytu Římanů na území přinesl i archeologický výzkum realizovaný v  letošním roce. Ten odhalil například fragment zlaté římské mince, římskou stříbrnou minci s  ražbou manželky Marca Aurelia i pozůstatky pecí a ohnišť z  doby římské. „Historie Pasohlávek a okolí nás fascinuje, rádi na ni proto upozorňujeme a šíříme povědomí o vztahu této oblasti k  Římanům. Wellness zónu jsme například pojmenovali Forum Romanum a  i  některé bazény nesou názvy odkazující na historii Římské říše,“ komentuje Petr Pavlacký, ředitel Aqualandu Moravia.

Během tříměsíčního pátrání však archeologové neobjevili pouze spojitosti s  dobou římskou. Nalezeny byly desítky objektů spadajících dokonce do doby pravěké. Mezi nejčastější nálezy patřily pozůstatky konstrukcí dřevohlinitých a dřevěných nadzemních staveb. Takzvané kůlové jámy nebo sídlištní jámy mohly sloužit například pro skladování potravin či odpadu. Přesné stáří nálezů však musejí výzkumníci teprve určit. Nejmladší skupinu nálezů poté tvoří objekty z  druhé světové války.

Se zajímavostmi z  pasohlávské historie a nálezy archeologů se mohou seznámit i turisté. Oblast Hradiska je volně přístupná a je zde atraktivní naučná stezka, v  samotné obci se pak zájemci mohou se základními fakty seznámit pomocí informačních tabulí i nejrůznějších výstav. „V  blízkosti Aqualandu Moravia, v  Pavlově, byl navíc v  loňském roce otevřen archeopark, který zaujme svým architektonickým ztvárněním a samozřejmě velice zajímavou expozicí. Návštěvníci si zde mohou lépe představit, jak lidé v  této oblasti před asi 25 tisíci lety žili,“ dodává Pavlacký.

O Aqualandu Moravia

Aqualand Moravia je nejmodernějším a největším aquaparkem v  České republice. Děti i dospělí se mohou vyřádit na 20 vnitřních a venkovních tobogánech a skluzavkách s  celkovou délkou více než 1,7 km. Venkovní vodní atrakce Abyss a Boomerango určené až pro 3místné rafty si mohou v letních měsících návštěvníci vyzkoušet v  rámci České republiky pouze v Aqualandu. K  dispozici jsou, kromě jiných, i oblíbené celoročně otevřené tobogány U-Wave, Supercrater, Wild River nebo YellowCrash. Dětem jsou určené dětské bazény a  skluzavky, užijí si také v  bazénu s  atrakcemi, kde mají k  dispozici skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače nebo chrliče. Aqualand nabízí celkem 12 bazénů s  vodní plochou 3000 m2, některé s  využitím vody z  místního termálního vrtu, rozsáhlou wellness zónu Forum Romanum, sluneční a římské lázně, Imperium Restaurant a  Coffeeland.

Počet spojů RegioJet od neděle 10. prosince rekordně naroste o více než 40 %

Nově vyjedou vlaky do Vídně, vzroste počet spojů do Brna a Bratislavy

Největší novinkou jsou spoje do Vídně – a to za nejnižší ceny – 370 Kč za trasu Praha – Vídeň ve třídě STANDARD při platbě Kreditovou jízdenkou a 375 Kč při platbách ostatními způsoby. Na trase Brno – Vídeň pak jízdenka ve třídě STANDARD stojí 170 Kč při platbě Kreditovou jízdenkou a 175 Kč při platbě ostatními způsoby.

Nejedná se přitom o nějakou „včasnou jízdenku“ nebo několik lístků pro pár vyvolených. Tato cena je dostupná všem – až do odjezdu spoje nebo do vyprodání míst ve třídě STANDARD. Do té patří obvykle nejvíce míst v  každém spoji - včetně například vozů Astra s  individuálními obrazovkami v  sedačkách.

Novinkou je také posílení spojů na trase Praha – Brno – Bratislava a zpět a to na 3 spoje denně v  každém směru od prosince a o další čtvrtý pár spojů od změny jízdního řádu v  červnu 2018.

Praha – Vídeň a zpět 4x v  každém směru: většina spojů na nové trase na první den jízdy je vyprodaná

Největší novinkou v  novém jízdním řádu jsou nové spoje na trase Praha – Brno – Vídeň a zpět, kde budou spoje RegioJet jezdit tak, že pojedou během celého dne ve 4 hodinovém taktu a ve Vídni zastaví kromě hlavního nádraží (Wien Hauptbahnhof) také ve stanici Wien Simmering. V  každém směru pojedou 4 spoje.

Kromě nejvýhodnějších cen mění vlaky RegioJet další složitosti, které doposud existovaly v  mezinárodní vlakové dopravě na trase mezi Českou republikou a Rakouskem s  jinými dopravci. RegioJet cestování na této trase dělá výrazně zákaznicky příjemnější a jednodušší. Například cestující budou mít rezervaci místa vždy zdarma jako automatickou součást své jízdenky; jízdenku si nemusí tisknout – stačí vědět, kde mají sedět a RegioJet – stejně jako na ostatních linkách - i zde nabídne cestujícím možnost bezplatně stornovat svou jízdenku on-line až  do 15 minut před odjezdem. Samozřejmostí bude také další servis RegioJet – jako je internet zdarma, káva a další nápoje zdarma a denní a další tisk zdarma. Rozsahem služeb a dalším servisem budou nové spoje Praha – Vídeň a zpět identické se spoji, které RegioJet již provozuje na ostatních linkách. Většina spojů na nové trase je na první den již vyprodána.

Mezi Prahou a Brnem až 9x denně v  každém směru a nové zastávky po trase a v  Brně, nový pár spojů Praha – Bratislava a zpět.

Na více než trojnásobek oproti stávajícímu stavu by měl v  roce 2018 vzrůst počet dálkových vlaků RegioJet spojujících denně dvě největší města Prahu a Brno. Od neděle 10. prosince bude RegioJet vypravovat z  Prahy do Brna a zpět celkem 9 párů spojů – z  čehož 4 páry budou představovat spoje na nové trase Praha – Brno – Břeclav – Vídeň; tři budou spojovat Prahu, Brno a Břeclav s  Bratislavou a dva páry budou jezdit na trase Praha – Brno.

5:03, 6:09, 7:09, 8:09, 12:09, 14:09, 16:09, 17:09 a 20:09.

5:21, 7:21, 9:21, 11:21, 13:21, 15:21, 16:21, 18:21 a 20:21.

Jeden pár spojů (první ranní z  Brna do Prahy a poslední večerní v  opačném směru) zastaví také v  Adamově, Blansku, Letovicích a Svitavách. V  Brně zastaví většina vlaků RegioJet také na nádraží Brno-Židenice.

Nový spoj do Opavy a prodloužení nočního spoje na východní Slovensko.

Jako novinku zavádí RegioJet nový přímý vlakový spoj Opava východ – Ostrava Svinov – Olomouc – Praha. Nový spoj Opava - Praha bude vyjíždět z  nádraží Opava východ ráno ve 4.15 hodin s  příjezdem do Prahy hlavního nádraží v  7.52 hodin. V  opačném směru pak z  Prahy pojede v  15.48 hodin s  příjezdem do stanice Opava východ v  19.20 hodin. Tento nový pár spojů doplní ranní a odpolední špičku vlaků RegioJet tak, že ráno po 4.00 hodině ve směru z  Ostravska do Prahy a odpoledne z  Prahy na Ostravsko po 13.00 hodině pojedou vlaky RegioJet každou hodinu. Mezi Prahou a Ostravou tak během dne pojede celkem 11 spojů v  každém směru – dohromady 22. RegioJet tím dále posílí svou kapacitu, kterou na trase Praha – Ostravsko nabízí a současně osloví zcela nové zákazníky ve slezské metropoli Opavě.

Pár nočních spojů RJ 1020 a 1021 pak bude nově pokračovat přímými lůžkovými a lehátkovými vozy až do východoslovenského Humenného, přičemž zastaví také ve stanicích Strážské, Michalovce, Bánovce nad Ondavou a Trebišov. Díky RegioJetu se tak výrazně posílí cenově výhodné kvalitní spojení východního Slovenska s  Prahou a dalšími místy v  České republice.

Dálkové vlaky RegioJet přepravily za tři čtvrtletí letošního roku přibližně 3,3 milionů cestujících a za celý rok 2017 by tento počet měl dosáhnout až 5 milionů. Meziročně počet cestujících roste o více než 20 %.