POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1

České dráhy otevřely novou ČD Lounge v Břeclavi

Pohodlně strávit čas do příjezdu vlaku teď v  železniční stanici Břeclav nabízí nově zrekonstruované prostory čekárny ČD Lounge. Ta je v  rámci letošních oslav 100 let republiky zasvěcena prvnímu československému prezidentovi T.  G. Masarykovi.

„Nová čekárna ČD Lounge v  Břeclavi nabízí komfortní posezení v  příjemném prostředí. Cestujícím je tu k  dispozici denní tisk a celkem deset míst k  sezení. Nově mohou služeb ČD Lounge využívat také cestující ve  2.  třídě s  rezervací místa ve svém vlaku,“ říká Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod, a doplňuje: „Čekárna v  Břeclavi doplnila šestici ČD Lounge, které už cestujícím slouží na hlavních nádražích v Praze, Brně, Pardubicích, Olomouci a Ostravě a také ve  stanici Ostrava-Svinov.“

Většina ČD Lounge je věnována významné osobnosti, která je spjatá s  železnicí nebo regionem. V  případě břeclavské čekárny byl zvolen T. G. Masaryk, jehož osobnost připomíná letošní sté výročí vzniku Československé republiky. Navíc pocházel z nedalekého  Hodonína a v  dětství se pohyboval v  blízkém okolí Břeclavi. Kromě vizuálního zobrazení je v  čekárně i informační tabule s  životopisnými údaji T. G. Masaryka.

Nově otevřené prostory vznikly v  prostoru stávajícího ČD centra, které bylo na podzim otevřeno po kompletní rekonstrukci. Od ostatních čekáren ČD Lounge se břeclavská odlišuje tím, že její dvě stěny jsou prosklené a  zdobí je neprůhledný polep. Ten představuje místní dominanty: kostel Navštívení Panny Marie, zámek Břeclav a vodárenskou věž.

Ve vybavení čekárny nechybí displej s informacemi o příjezdech a odjezdech vlaků a monitor, na  kterém cestující zjistí aktuální novinky v  nabídce Českých drah. Otevírací doba ČD Lounge je denně od 5:00 do  23:00  hod.

Čekárna ČD Lounge je určena pro cestující:

Národní dopravce bude i v  příštím roce pokračovat v  otevírání dalších komfortních čekáren ČD Lounge. V  plánu jsou železniční stanice v  České Třebové, Plzni nebo Ústí nad Labem.

Vanda Rajnochová, tisková mluvčí ČD

Děkujeme dárcům za účast na Mikulášském odběru krve

Mikulášský odběr krve byl i  letos úspěšný. Na  Transfuzním a  tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno bylo odebráno 88 dárců, z  toho 7 prvodárců, v  odběrovém středisku Třebíč, které je detašovaným pracovištěm brněnského oddělení, to bylo 42 dárců. Děkujeme všem dárcům, že našim pacientům darovali „kousek sebe“ a  pomohli tak v  úsilí lékařů o  záchranu jejich životů.

Transfuzní a  tkáňové oddělení FN Brno patří k  největším a  nejvýznamnějším oddělením svého druhu v  České republice. Největší počet transfuzních přípravků, přibližně 10  000 ročně, putuje na  Interní hematologickou a  onkologickou kliniku. Odběr plné krve zabere 5 až 10 minut a  odebírá se 450 ml.

Pokud Vás  zajímá problematika dárcovství nebo  se chcete stát dárcem – navštivte web www.fnbrno.cz/darce. K  tématu si také můžete přečíst rozhovor s  primářkou Transfuzního a  tkáňového oddělení FN Brno MUDr. Hanou Lejdarovou.

Stanovisko RegioJet k výsledkům poptávkového řízení pro zajištění provozu rychlíků R8 na trase Brno - Přerov - Ostrava - Bohumín

Výsledek poptávkového řízení nás velmi potěšil. Po vítězství v zakázce na regionální spoje v Ústeckém kraji je to další trasa, kde se cestující mohou těšit na kvalitní služby RegioJet a výhodné cestování na železnici. Pro ministerstvo dopravy coby objednatele to bude zároveň další trať, kde zajištění provozu po roce 2019 bude znamenat úspory veřejných financí. Podobně jako na dalších trasách očekává RegioJet i zde právě díky příchodu nového dopravce a nových služeb nárůst popularity cestování vlakem a veřejnou dopravou. Díky novým spojům na trase Brno - Přerov - Ostrava - Bohumín zároveň vznikne síť dálkových spojů RegioJet, které propojí klíčové metropole v rámci České republiky a také sousedních zemí, jako jsou Slovensko či Rakousko.
RegioJet je dnes největším soukromým železničním dopravcem v České republice a ve střední Evropě, ročně přepraví svými vlaky a autobusy více než 16 milionů cestujících a má odpovídající technické a další kapacity pro zajištění provozu vlaků na klíčových trasách v České republice.

RegioJet letos roste rekordním 25 % tempem – za 3 čtvrtletí přepravil v  dálkových vlacích 4,3 miliónu cestujících

Celkem RegioJet za období leden - září 2018 přepravil ve svých vlacích rekordních 4,3 miliónu cestujících (o cca 860 tisíc více než za stejné období loňského roku). Z toho cca 700 tisíc cestujících využilo nové vlakové spoje na trase Praha - Brno - Vídeň. Na trase Brno - Praha a zpět RegioJet očekává, že ve svých vlacích přepraví za rok 2018 přibližně 2 miliony cestujících. Další stovky tisíc cestujících pak přepraví na této trase autobusy RegioJet.

Počet cestujících, kteří využijí spoje RegioJet jedoucí přes Brno, letos roste právě díky novým vlakovým spojům o více než 100 %. RegioJet se na trase Praha - Brno - Bratislava / Vídeň postupně stává klíčovým dopravcem a tato trase se poptávkou začíná blížit trase Praha - Ostravsko - (Košice), kde je dneska RegioJet vedoucím dopravcem.

RegioJet průběžně postupně navyšuje kapacity na svých vlacích jedoucích do Ostravy, Košic, Brna, Bratislavy resp. Vídně. Je to v závislosti na poptávce cestujících a v návaznosti na nové vozy Astra, které přicházejí od výrobce a postupně je RegioJet zařazuje do provozu.

Ing. Aleš Ondrůj, Manažer komunikace a tiskový mluvčí

Jak postavit novou Jižní čtvrť? Architekti hledali řešení

Přes třicet uznávaných architektů, urbanistů a projektantů se sešlo, aby společně hledali podobu nové Jižní čtvrti v  Brně. Zcela nová část města má vyrůst na území o velikosti zhruba 140 hektarů, v  těsném sousedství historického centra, s  novým hlavním nádražím, byty, parky a oživeným nábřežím řeky Svratky. Odborníky přizvala ke spolupráci Kancelář architekta města Brna, která pro ně uspořádala urbanistický workshop. Konal se ve dnech 28. a 29. listopadu v  Malém Špalíčku v  Brně. Výstupy teď KAM využije při aktualizaci územní studie Jižní čtvrti, kterou dokončí začátkem příštího roku.

Územní studie bude dále sloužit městu jako podklad pro rozhodování v  území, pro návrh nového územního plánu a jako východisko pro architektonické soutěže. „Úkolem účastníků bylo hledat řešení nové Jižní čtvrti, na základě kterých bude možné dotvořit plán pro tuto novou čtvrť. Pozvali jsme odborníky, kteří už mají s  územím zkušenosti, mezi nimi také autory vítězných návrhů z  urbanistických soutěží na území ve variantě nádraží pod Petrovem a u řeky. Účastníkům jsme dali podmínku, aby navržené úpravy nové čtvrti byly reálné a proveditelné v  dohledné budoucnosti,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Architekti při navrhování vycházeli z  nových skutečností v  území jako jsou nové investiční záměry, protipovodňová opatření nebo ideje z  urbanistických studií a soutěží. „Výsledkem workshopu jsou ideje a skici toho, jak by se mohl územní plán města upravit. Všichni odborníci se shodli na tom, že nová Jižní čtvrť má obrovský potenciál. Je potřeba, aby měla smíšené využití a aby zde město vybudovalo co nejlepší veřejná prostranství. Naším úkolem je nyní výstupy z workshopu znovu projít a rozhodnout, které z  nich použít pro územní studii, na které pracujeme,“ shrnul Sedláček.

Workshopu se zúčastnili zástupci z ateliérů Burian-Křivinka, Chybik+Kristof, EA architekti, Atelier RAW, 4ct, consequence forma a Platforma architekti. Dále architekti Michal Palaščák, Petr Pelčák, Antonín Hladík, Jaroslav Dokoupil, Dušan Novotník, projektant Petr Soldán nebo krajinářský architekt Zdeněk Sendler. Zastoupeni byli i vítězové urbanistických soutěží Pavel Jura a pražské studio UNIT architekti. Hostem workshopu byl také americký urbanista a krajinářský architekt Mark Johnson, který spolupracoval na návrhu části území nad ulicí Opuštěná.

Workshop je v  pořadí druhá akce pro odbornou veřejnost, kterou pořádala kancelář městského architekta. V  říjnu připravila seminář se zahraničními experty na téma plánování a výstavby nových čtvrtí. V  plánu má uspořádat další setkání s investory a architekty a se zástupci města.

179. děťátko v babyboxu v Turnově!

Mobil mě upozornil na otevření turnovské bedýnky ve 13:24, za chvilku už jsem na displeji svého mobilního telefonu uviděl obrázek děťátka oblečeného do modré zimní kombinézy, růžové mikiny a bílé čepičky. Vlídný primář Jaroslav Frömel mě informoval, že děťátko je holčička, na první pohled zdravá, zřejmě narozená v nemocnici.

Holčičku jsem pojmenoval Světlana po půvabné moderátorce České televize Světlaně Witowské, které jsem při nedávném rozhovoru v Události, komentáře slíbil, že další holčičku odloženou do babyboxu pojmenuju Světlana.

Světlana je 179. děťátkem celkem, 17. letošním a prvním turnovským. Skóre holky versus kluci zvýšila na 104:75.

Turnovský babybox jsem otvíral 12. srpna 2015 s tehdejším ředitelem nemocnice Luďkem Nečesaným, který je babyboxový ředitel - otevřel jich se mnou celkem pět!

Ať žije malá Světlana! Ať žije Světlana Witowská!

Babydědek Lu

Český svaz ochránců přírody chrání vzácné louky v  Bílých Karpatech tvorbou speciálních travnatých ochranných pásů

Kosatec trávovitý, bělozářka větevnatá či hrachor chlumní. I tyto vzácné rostliny se snaží zachránit v  Bílých Karpatech ochránci přírody pravidelným kosením a nově také vytvořením ochranného travnatého pásu, který zabrání působení negativních vlivů polního hospodářství na louku na Volavci.  Pás vznikl díky programu NET4GAS Blíž přírodě, který tento projekt finančně podpořil.

V  roce 2016 byl na obecním pozemku u obce Louka v  lokalitě Volavec na Hodonínsku objeven zbytek lučního porostu s  teplomilnou vegetací a několika chráněnými druhy rostlin. Louku se v  dalším roce podařilo členům základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty od obce pronajmout a obnovit zde pravidelné kosení. Jelikož ale tato cenná plocha bezprostředně sousedila s  polem, bylo třeba vytvořit ochranný pás, tedy 22 metrů široké pásmo, které ochránci přírody díky vstřícnosti uživatele pozemku (Samostatně hospodařící rolníci, s.r.o) zatravnili regionální luční semennou směsí, tedy semeny rostlin místních luk. Podařilo se tak zajistit nejen ochranu obnovované lokality, ale i její rozšíření, protože na nově zatravněnou plochu se v  dalších letech budou šířit cílové luční druhy z  původního travního porostu.

Lokalita Volavec leží cca 500 metrů jižně od obce Louka u Ostrohu. Jedná se o jednu ze čtyř lokalit, kde byly v  letošním roce podpořeny jednorázové managementové zásahy obnovního charakteru v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Prostřednictvím tohoto programu již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v  oblasti ochrany přírody.

Novinka v  MOÚ - kontrastní mamografie

Mamografie je stále považována za základní metodu mamární diagnostiky a jako taková je stále rozvíjena - posledních 5 let je ve znamení vývoje mamografické tomosyntézy a kontrastní mamografie - obě jako doplňující metody k základní mamografii.

Základní mamografický (MG) obraz poskytuje obraz struktury mléčné žlázy a detekce karcinomu prsu spočívá v hledání abnormální léze, nepravidelnosti nebo porušení této struktury.

Obtížně detekovatelný může být karcinom prsu, který pro svou malou velikost nebo specifický charakter růstu neporuší (nebo jen velmi málo) strukturu mléčné žlázy. Nicméně právě tato raná stádia mají největší naději na kompletní vyléčení.

Každý karcinom prsu, aby mohl existovat, má podpůrnou síť patologických cév. A pokud tyto cévy zobrazíme, mohli bychom detekovat i nádory, které nám pro svou malou velikost nebo charakter růstu zůstávají v základním MG obraze skryté.

A právě kontrastní mamografie by měla mít možnost zobrazit cévní prokrvení nádorového ložiska - předem se aplikuje iodová kontrastní látka do žíly (intravenózně) a následně provedou MG snímky (v určitém časovém limitu).

S kontrastní mamografii (KMG) pracuje oddělení radiologie MOÚ Brno od dubna 2018, v současné době probíhá 1. etapa pilotní studie (cílem je srovnání obrazu KMG s histologickým nálezem, jsou indikovány pacientky s detekovanou lézí před provedením biopsie), následovat by měla minimálně 2. etapa (srovnání obrazu KMG, obrazu magnetické rezonance a histologie).

Jako slibné možnosti využití se jeví:

1) snížení počtu benigních (nezhoubných) biopsií (k biopsii jen ta nejasná léze, která má vyšší prokrvení, pokud prokrvení není patrné, biopsie není potřeba)

2) vymezení vhodné oblasti k biopsii (více nejasných lézí, k biopsii pouze ta, která má vyšší prokrvení)

3) stanovení celého rozsahu nádorového postižení před operací / léčbou

4) sledování efektu neoadjuvantní chemoterapie (systémové léčby podávané před operací prsu s  nádorem s  cílem zmenšení nádoru).

Pokud by metoda kontrastní mamografie tyto předpoklady potvrdila, mohla by v  některých výše uvedených indikacích nahradit časově i finančně mnohem nákladnější metodu magnetické resonance prsu.

Nově se v  MOÚ rozvíjejí i metody léčby komplikací a metastáz v  rámci intervenční radiologie, která je nedílnou součástí dobře fungujícího Komplexního onkologicho centra.

Na Masarykův onkologický ústav se nechodí umírat, ale léčit rakovinu.