POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1

Výzva: Staň se průvodcem! V  hlasování je osmnáct tras

TIC BRNO letos opakuje úspěšnou akci – „Výzva: Staň se průvodcem!“ V  uplynulých hodinách jsme ukončili sběr přihlášek a nyní je v hlasování osmnáct zbrusu nových tras Brnem, které navrhli ti, kteří mají Brno rádi a chtějí ho ukázat ostatním.

Vymysleli trasu, název prohlídky a chtějí se stát průvodcem. Je jich osmnáct a do 18. března čekají na vaše hlasy. V sobotu 14. dubna se pak z těch nejzajímavěji navržených procházek stanou opravdové komentované procházky a budou součástí slavnostního zahájení letošní turistické sezony.

Do soutěže jsou přihlášeny tyto procházky:

1. MOJE staré Brno

2. Nebezpečně zajímavý bezpečný BRONX

3. Historie, architektura, legendy a pověsti města Brna

4. Brněnští rodáci slavní doma i ve světě

5. Školní výlet s  lepeňákem

6. O lišce B.

7. Za hranicemi středověkého města - Ulicí Pekařskou

8. Kostel sv. Jakuba gotiky chlouba

9. Husa v knihovně a díky za ty ryby aneb Jiří Mahen v Brně

10. Angažované město

11. Trapná procházka

12. Příběhy řeky Svitavy

13. Brno, koně a dragouni

14. Lost in Brno?

15. Brno v Četnických humoreskách

16. Vinohrady - (ne)obyčejné sídliště

17. Brno - Kreativní město hudby

18. Brněnské pověsti

Hlasovat je možné do 18. března na stránkách www.ticbrno.cz - https://ticbrno.cz/cs/mojebrno

TIC samozřejmě všem, v hlasování úspěšným „průvodcům neprofesionálům“, pomůže s organizací procházek a propagací, vstupenky na tyto prohlídky si lidé budou moci koupit od 23. března.

Výzvu: Staň se průvodcem! vyhlásilo TIC BRNO poprvé v  loňském roce. Sešlo se celkem 13 tras Brnem. Po hlasování se trojicí originálních průvodcovských tras a vítězi výzvy staly prohlídky: Brněnské morytáty, Brno Nr.4, Strach a hnus v Brně. TIC tyto prohlídky představilo 1. dubna při akci MOJE Brno.

Grafton: Jazykové znalosti Čechů se lepší

Pokročilou znalostí cizích jazyků se může pochlubit již 36 % Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který realizovala personální agentura Grafton Recruitment ve spolupráci se společností Nolama na základě výsledků jazykových testů bezmála 3000 kandidátů o zaměstnání.

Průzkum ukázal, že jazykové znalosti Čechů se meziročně zlepšily. Na pokročilé úrovni totiž cizí jazyky ovládá o 10 procentních bodů více kandidátů, než tomu bylo v  loňském roce.  „Efekt firemních jazykových kurzů pro zaměstnance začíná být konečně vidět,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. „Z našeho průzkumu nabízených a poptávaných firemních benefitů vyplývá, že jazykové vzdělávání patří poslední 3 roky mezi nejoblíbenější benefity, a to jak z  pohledu zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Vzhledem k  vysokému zájmu je začínají firmy nabízet dokonce i pro dělnické pozice.“

Jednoznačně nejrozšířenější je mezi uchazeči o zaměstnání anglický jazyk. Ovládá ho celkem 66 % testovaných kandidátů. S obrovským odstupem následuje jazyk německý, jehož znalost prokázalo pouhých 12,5 % uchazečů. Francouzština je se 7 % na třetím místě.

Úroveň znalosti je však stále v rozporu s  tím, co požadují zaměstnavatelé. I když již 36 % testovaných respondentů prokázalo znalost jazyka na úrovni nejvyšší, tedy C1 či C2, z  analýzy čtyř desítek tisíc nabízených pracovních pozic vyplynulo, že úroveň C1/C2 byla vyžadována pro 46 % z  nich. Střední úroveň jazyka (B1/B2) ovládalo 54 % testovaných, začátečníků či pokročilých začátečníků (A1/A2) bylo 10 %.

Nejlépe Češi ovládají angličtinu, na vyšší střední úrovni (B2) a lépe ji ovládalo celkem 72 % testovaných. Z  testovaných na němčinu tohoto výsledku dosáhlo 64 % uchazečů. Angličtina je přitom jazyk, který je požadovaný pro dvě třetiny nabízených pracovních pozic. Zájem zaměstnavatelů roste i o lidi hovořící dobrou němčinou, v  oboru sdílených podnikových služeb se hledají i pracovníci se znalostí francouzštiny, polštiny, holandštiny, italštiny, švédštiny, španělštiny či ruštiny. Roste i poptávka po pracovnících, kteří hovoří arabsky, albánsky, hebrejsky či čínsky.  

„Znalost anglického jazyka na plynulé úrovni je v  současné době považována mnoha zaměstnavateli již za samozřejmost. Pro rostoucí množství pracovních nabídek zaměstnavatelé požadují i znalost dalšího cizího jazyka, a to ve většině případů alespoň na středně pokročilé úrovni, která odpovídá evropskému referenčnímu rámci úrovni B2,“ říká Jitka Součková. Znalostí dvou jazyků se přitom může chlubit zejména mladší generace. Například dle údajů MŠMT dva cizí jazyky zvládá 50,8 % studentů a 21,5 % studentů umí tři nebo více cizích jazyků. Tradičně jsou na tom se znalostí jazyků lépe studenti uměleckých a humanitních oborů. Podle údajů Grafton Recruitment představovaly dvojjazyčné pozice zhruba 30 % všech nabízených pozic za uplynulý rok, což je o 10 procentních bodů méně než v  roce předchozím. „Zaměstnavatelé začínají ustupovat od často zbytečných nároků. Tyto požadavky tak zůstávají zejména u společností z oblasti sdílených podnikových služeb, kde je znalost cizích jazyků jedním ze základních předpokladů přijetí do zaměstnání,“ vysvětluje Jitka Součková.

Jazykové testování kandidátů probíhalo v  průběhu uplynulého roku ve spolupráci se společností Nolama a jejich nástroje iTester.cz.

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.: Fyzioterapie – obor mezi teorií a praxí

Spolu s  týmem rehabilitačních lékařů se na  obnovení fyziologického pohybu či  zlepšení kondice po  zraněních, operacích a  závažných onemocněních pacientů Fakultní nemocnice Brno podílí fyzioterapeuti. Právě tato disciplína  se v  posledních dvaceti letech výrazně profesionalizovala a  vyžaduje vysokoškolské vzdělání.

Vedoucí pro  výuku oboru fyzioterapie na  Rehabilitačním oddělení FN Brno Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., vystudoval magisterské studium Fyzioterapie na  Lékařské fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci a  následně doktorské studium Hygiena, preventivní lékařství a  epidemiologie na  Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Na  Rehabilitačním oddělení FN Brno pracuje již 13 let, specializuje se na  kardiovaskulární rehabilitaci a  společně s  vedoucím fyzioterapeutem Rehabilitačního oddělení PhDr. Filipem Dosbabou a  Mgr. Ladislavem Baťalíkem vytvořili profesionální tým, který propojuje teorii – tedy vědecké základy svého oboru – s  praxí. To se Dr. Vysokému daří také díky tomu, že kromě Rehabilitačního oddělení pracuje i  na  Ústavu ochrany a  podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a  na  Katedře podpory zdraví na  Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Terapeutické postupy by neměly být pouze pragmatickou empirií, ale musí být výzkumem ověřeny proto, abychom dokázali formulovat vědecké závěry pro  „evidence based medicine“. A  naopak: věda je realizována  především pro  výstupy do  klinické praxe, abychom mohli pacientům efektivně pomáhat. Jako klinické pracoviště charakteru univerzitní nemocnice máme také za  úkol vychovat nové odborníky. K  tomu zde máme ideální podmínky z  hlediska komplexního spektra poskytované péče a  vysoké odbornosti našich terapeutů a  lékařů.

Nemám rád extrémy na  obě strany, a  to zaměření pracoviště pouze na  praktickou stránku či  pouze na  vědecko-výzkumnou a  výukovou. Vzhledem k  blízkosti univerzitního kampusu máme ideální podmínky pro  propojení klinické a  vědecko-výukové činnosti. O  tuto spolupráci se již několik let snažím tím, že působím ve vědecko-výukové sféře na  univerzitě i  v  praxi na  Rehabilitačním oddělení, díky tomu se daří tyto světy propojovat.

První vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuti promovali na  Fakultě tělesné výchovy a  sportu Univerzity Karlovy v  polovině 80. let minulého století.   Nejznámější osobností je profesor Pavel Kolář, který náš obor významně profesionalizoval. Od  začátku 90. let vznikaly na  lékařských a  sportovních fakultách první bakalářské studijní programy fyzioterapie a  v  návaznosti na  ně v  polovině 90. let první navazující magisterské studijní programy. Ruku v  ruce s  tímto fenoménem docházelo k  útlumu středního a  vyššího odborného vzdělávání ve fyzioterapii s  vrcholem v  roce 2006, kdy bylo ukončeno vyšší odborné vzdělávání v  oboru fyzioterapeut. Od  tohoto roku se fyzioterapeuti mohou vzdělávat pouze na  vysokých školách v  bakalářském a  navazujícím magisterském studijním programu. Někdy se fyzioterapeutkám v  nemocnici chybně říká rehabilitační sestra, ta ale neexistuje. Když ještě nebylo zavedené vysokoškolské vzdělání, naší profesi se říkalo rehabilitační pracovník, od  zavedení vysokoškolského vzdělání nese naše profese označení fyzioterapeut.

Fyzioterapeut patří mezi  vysokoškolské zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají diagnostikou a  terapií pohybových poruch a  léčí tyto stavy nefarmakologicky. Používá ve svých léčebných postupech různé metodiky pohybové léčby, v  terminologii rehabilitační medicíny je nazýváme fyzioterapeutickými postupy.

Při  sestavování plánu terapie vycházíme ze  symptomů primárního onemocnění, které se promítají do  pohybového systému a  mohou tak způsobit funkční poruchu pohybových funkcí (poruchy motoriky, snížená kvalita provedení pohybu, snížení svalové síly, ovlivnění rozsahu pohybu, změny měkkých tkání atd.) či  bolestivé stavy. Taktéž řešíme prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Konkrétně stanovením optimálního předpisu fyzické aktivity tak, abychom snížili negativní dopad rizikových faktorů těchto onemocnění (diabetes mellitus, hypertenze, dyslipidémie, nadváha či  obezita).

Vzhledem k  tomu, že fyzická inaktivita (a  s  ní spojená dekondice a  nadváha) patří mezi  pět nejzávažnějších příčin úmrtí lidské populace, úloha fyzioterapeuta v  prevenci a  léčbě těchto závažných celospolečenských stavů hraje nezastupitelnou roli.

Rehabilitace kopíruje trendy v  oblasti medicíny, nároky na  fyzioterapeuty se v  posledních 25 letech zvýšily a  také se zvyšují jejich kompetence. Fyzioterapeut musí mít vysokoškolské vzdělání (stejně jako klinický psycholog či  logoped), aby dokázal být odborníkem a  vyléčil pacienta rehabilitačně, jinak by nemohl být partnerem lékaře, samostatně stanovovat rehabilitační diagnózu a  metodologicky vést léčebné postupy ve svých kompetencích.

Někdy můžeme v  očích nezainteresovaných jedinců budit dojem, že s  pacienty „pouze chodíme po  chodbě a  zacvičíme si s  nimi na  lůžku“, ale fyzioterapie má své indikace a  odborné výstupy.

Při  sestavování plánu terapie a  jeho relevantních výstupů musí fyzioterapeut znát klinický stav nemocného, výsledky vyšetřovacích metod a  jeho prognózu. Nutná je úzká spolupráce s  lékaři  jednotlivých klinických oborů. I  nejmodernější medicínské postupy by bez pohybové terapie v  mnoha případech nedosáhly požadovaného výsledného léčebného efektu. Bez sofistikovaně zvoleného postupu fyzioterapie a  dosažení výsledného pohybového stavu (např. u  kriticky nemocných) by se pacient nemohl vrátit do  plnohodnotného pohybového stavu či  by nebyl soběstačný. Anebo by u  něj akcentovaly komplikace plynoucí z  důvodu pohybové inaktivity (imobilizace na  lůžku, infekce, vznik následných pohybových limitací). Příkladem může být pacient po  kardiochirurgické intervenci (především s  komplikovaným průběhem, či  senior), který by se bez pohybové léčby nikdy v  krajním případě nedostal domů a  jeho stav by mohl dokonce vyústit úmrtím na  komplikace plynoucí z  imobility. Přitom by primární cíl léčby, kardiochirurgická operace, byl bez chyby a  precizně splněn.

Zcela zásadní je týmová spolupráce se sestrami v  rámci dodržování pohybového režimu nastaveného fyzioterapeutem během kontinuálního procesu léčby. Bez toho jen stěží můžeme dosáhnout optimálního úspěchu ve fyzioterapii. Sestry nemohou spoléhat pouze na  pohybové impulsy během terapie realizované fyzioterapeutem, ale musí dodržovat doporučený pohybový režim během procesu ošetřovatelské péče. Fyzioterapie by tudíž neměla být jediným pohybem pacienta během dne. Opět musím zdůraznit týmovou spolupráci. Zásadní je to především během akutní péče za  hospitalizace pacienta na  lůžkových částech klinik.

Původně jsem se chtěl zaměřit na  neurorehabilitaci řečových funkcí, tomuto tématu jsem se věnoval také ve své diplomové práci Hodnocení řečových funkcí u  pacientů po  orofaciální rehabilitaci, a  to zejména  v  kontextu spolupráce logopeda a  fyzioterapeuta. Ve druhém ročníku  jsem absolvoval stáž na  rehabilitaci kardiaků u  kolegyně Mgr. Leony Mífkové, Ph.D., ve Fakultní nemocnici u  sv. Anny. Praxe s  kardiaky mě velice zaujala, toto téma mě nadchlo, je zajímavé a  výsledky jsou objektivně měřitelné. Když jsem následně hledal místo, na  neurorehabilitaci ve FN Brno taková pozice nebyla, ale naskytla se mi životní příležitost spolupracovat s  fyzioterapeutkou Šárkou Chaloupkovou a  doc. MUDr. Václavem Chaloupkou, CSc., na  kardiorehabilitaci. Předali mi všechny své zkušenosti ze  své více než třicetileté praxe, a  tak jsem se specializoval na  kardiorehabilitaci. V  průběhu let se této specializaci pod  mým vedením začali věnovat i  kolegové PhDr. Filip Dosbaba a  Mgr. Ladislav Baťalík, kteří jsou rovněž vynikající odborníci na  kardiorehabilitaci, což je v  České republice stále raritní specializace fyzioterapeuta.

Uvedu konkrétní příklad. Díky vysoké úrovni intervenční kardiologie může kardiolog již po  24 hodinách od  vzniku akutního infarktu povolit postupné zatížení pacienta a  indikovat jej do  procesu zahájení rehabilitace. Ten absolvuje po  cca 3 týdnech vstupní zátěžové vyšetření, na  kterém je přítomen kardiolog, výsledkem zcela zásadním pro  rehabilitaci je stanovení optimální a  bezpečné intenzity tréninku, podle  které vedeme my, fyzioterapeuti, trénink. Trénink nesmí přesáhnout hodnotu anaerobního prahu, pacientovi stanovíme přesnou intenzitu a  délku zátěže i  konkrétní možnosti, jak cvičit. Pacient trénuje 2-3x týdně hodinu aerobně dva až tři  měsíce a  na  závěr absolvuje výstupní vyšetření, opět za  přítomnosti lékaře, kde zhodnotíme celkový efekt terapie a  navrhneme vhodnou terapii pro  dlouhodobý individuální trénink.

Díky celosvětovým výzkumným záměrům v  tomto oboru se podařilo prokázat, že pacientům je možné pozitivně ovlivnit úmrtnost na  kardiovaskulární onemocnění až o  30 % a  kardiorehabilitace jim může také výrazně ovlivnit prognózu. Díky tomu, že trénují, tedy pozitivně ovlivňují proces aterosklerózy, tak se jim koronární cévy aterosklerotickým procesem tolik neucpávají. Kardiorehabilitace je tedy pro  pacienta po  kardiovaskulárním onemocnění velmi přínosná.

Lidem, kteří nikdy cíleně netrénovali a  zjišťují, že nejsou v  optimální kondici či  přibývají na  váze, doporučuji, aby začali vytrvalostní aktivity formou chůze  nebo  jízdy na  rotopedu či  na  kole, ideálně denně nebo  obden. Důležitější než vysoká dávka tréninku je především jeho pravidelnost. Z  hlediska zátěže je důležité postupně přidávat, což je efektivní   pro  dosažení optimální preventivní dávky, která zahrnuje 150 minut aerobní zátěže střední intenzity týdně. Lidem, kteří nemají prekondici, bych nedoporučil např. začít hned běhat, tělo by to neslo špatně a  mohly by se objevit problémy např. s  kolenními či  kyčelními klouby. Správnou motoriku běhu by každý měl nejprve konzultovat s  fyzioterapeutem či  trenérem. Se správnými pohybovými návyky by se ideálně mělo začít již v  dětském věku.

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

Vystudoval magisterské studium Fyzioterapie na  Lékařské fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci a  doktorské studium Hygiena, preventivní lékařství a  epidemiologie na  Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity Brno.

Ve FN Brno pracuje jako fyzioterapeut se specializací na  kardiovaskulární rehabilitaci a  jako vedoucí pro  výuku oboru fyzioterapie. Ve své klinické specializaci se zabývá především prevencí, medicínskou rehabilitací a  preskripcí pohybové aktivity u  kardiometabolických onemocnění.

Na  Lékařské fakultě Masarykovy univerzity působí jako odborný asistent na  Ústavu ochrany a  podpory zdraví, kde vzdělává posluchače studijních oborů Všeobecné lékařství a  Nutriční specialista.

Na  Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity působí jako odborný asistent na  Katedře podpory zdraví a  vyučuje posluchače studijních oborů Fyzioterapie, Regenerace a  výživa ve sportu a  Aplikovaná kineziologie.

Člen zkušební komise pro  Státní závěrečné zkoušky oboru Fyzioterapie na  Fakultě sportovních studií, školitel posluchačů doktorského studijního programu v  oboru Hygiena, preventivní lékařství a  epidemiologie na  Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Jmenován MZ ČR jako člen zkušební komise atestačního vzdělávání Aplikovaná fyzioterapie.   Je členem odborné rady Unie fyzioterapeutů, Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí, České kardiologické společnosti, České společnosti tělovýchovného lékařství a  European Atheroscleroris Society. Působí jako školitel specializačního vzdělávání lékařů a  fyzioterapeutů. Je řešitelem či  spoluřešitelem více než 7 grantů a  projektů v  rámci FN Brno a  MU orientovaných na  prevenci, rehabilitaci a  pohybovou aktivitu.

Je autorem či  spoluautorem 15 odborných článků v  recenzovaných časopisech, autorem či  spoluautorem 34 odborných děl.

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.: Jarní alergie

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., je vedoucí lékařka Alergologické ambulance Interní gastroenterologické kliniky FN Brno, zeptali jsme se jí proto na  několik otázek souvisejících s  výskytem a  léčbou jarních alergií.

Již více než dvacet let existuje v  ČR Pylová informační služba, kterou založil doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., z  alergologie při Pediatrické klinice Dětské nemocnice Fakultní nemocnice Brno. Na webové stránce www.pylovasluzba.cz jsme informováni o  aktuálním výskytu pylů na daný týden a  výhled do týdne dalšího.

Ano.

Příčiny nárůstu zvýšeného výskytu alergických onemocnění se celosvětově intenzivně studují. Alergická onemocnění se řadí do  onemocnění imunitního systému, kde v  případě alergie dochází ke  ztrátě imunologické tolerance k  alergenům (faktorům převážně bílkovinné povahy), které nealergičtí pacienti tolerují, tj. nevytvářejí proti nim alergické protilátky.

Mluví se o  řadě faktorů, které mohou způsobit ztrátu imunologické tolerance: zlepšení hygienické úrovně přináší nižší výskyt infekcí zvl. parazitárních, změny mikrobiomu, tj. bakteriálního osídlení našeho těla, změny ve způsobu přípravy potravin, změny zevního prostředí (např. znečištění výfukovými plyny). Uvažuje se také o  nárůstu porodů císařským řezem, kdy dítě neprochází „správným“ mikrobiálním poševním prostředím.

Pacienti jsou v  pylové sezoně léčeni symptomaticky, tj. užívají léky, které zmírňují jejich příznaky (pro případ alergické rýmy a  alergického zánětu očí jsou to antihistaminika, topické nosní steroidy, ev. kromony). Dále je doporučována tzv. specifická alergenová imunoterapie – léčba pylovými vakcínami, a  to celoročně, která pomáhá návratu k  imunologické toleranci daných alergenů. Podávání vakcíny je v  současnosti jedinou kauzální – příčinnou léčbou. Doporučuje se také eliminace alergenu, což je v  případě alergie pylové omezeno na možné proplachy nosu solnými roztoky, aby neulpívala pylová zrna na slizních, mytí obličeje po návratu z  přírody, časté mytí vlasů, protipylové sítě do oken a  aut.

Jaké alergeny budou v  období jara dominovat?

Na  přelomu března a  dubna se objeví nejsilnější alergen jarního období – pyl břízy.

Alergické onemocnění vzniká na  podkladě genetických dispozicí a  vlivu zevního prostředí. Prevencí alergie se zabývá řada mezinárodních dlouhodobých studií. Podávání probiotik v  těhotenství a v  prvních měsících života dítěte nezabránilo vzniku alergií. V  mezinárodních doporučeních je uváděno plné kojení do čtvrtého až šestého měsíce věku a včasné zavádění pevné stravy – příkrmů. Příkrmy se mají podávat od konce čtvrtého měsíce věku dítěte, aby si dítě vytvořilo tu správnou imunologickou toleranci k  potravinám. Dále je doloženo řadou studií, že děti matek, které v  těhotenství kouří, mají častěji průduškové astma. Mezi další opatření je zařazeno odstranění alergenů, zvl. roztočů z  domácího prostředí (především z  lůžka), protože roztoči jsou nejčastější příčinou průduškového astmatu.

Naučte své děti golf v letních  kempech golfového resortu Kaskáda u Brna

Golf patří mezi nejzdravější sporty a je ideální pro děti všech věkových kategorií, které při této hře stráví celý den na čerstvém vzduchu. Díky pobytovým a golfovým kempům, které připravila Kaskáda Golf Academy, si golf můžou vyzkoušet i děti, které ještě nikdy golf nehrály a nemají ani golfové vybavení.  Golfové kempy jsou určeny pro děti od 4 let a konají se v  červenci a srpnu v  areálu golfového resortu Kaskáda u Brna. Zájemce o golf povedou profesionální trenéři, kteří je během čtyř nebo pěti dnů naučí základy této hry, případně jejich dovednosti zdokonalí. V  ceně kempu je zahrnuto celodenní stravování a také půjčení golfového vybavení, pokud děti nemají vlastní. Dětem stačí běžné sportovní oblečení.  

Vzhledem k  velkému zájmu doporučujeme, aby rodiče své děti přihlásili co nejdříve, místa jsou brzy obsazená. Přihlašovat se můžete na tomas.kroupa@golfbrno.cz, tel.: 541  511  704, 734  418  880. Podrobnosti naleznete zde: http://www.golfbrno.cz/admin/file/1646

Golfový resort Kaskáda se nachází 15 km od centra Brna. Mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice se rozkládá 27mi jamkové mistrovské hřiště, které je nejhranějším hřištěm v  ČR a patří také mezi nejvíce navštěvovaná golfová hřiště. Zázemí resortu doplňuje čtyřhvězdičkový hotel, restaurace s terasou a výhledem na hřiště, moderní kongresové centrum s víceúčelovou halou, s  bowlingem, klubovnou, samostatným salónkem a s útulným wellness centrem.

Tak, a dost! 5 posledních kapek, kvůli kterým lidé mění práci

Český pracant toho hodně vydrží. Někdy až překvapivě dost. Spoustu věcí tiše přejde, nechce se totiž dohadovat. Jenže pak, jednoho krásného dne, se to stane. Milému pracantovi bouchnou kamna. Uvědomí si, že toho má tak akorát dost, a podá výpověď. Změna a nejistota s tím spojená ho najednou neděsí. Naopak: cítí úlevu.

Vařené žáby

Víte, co je Syndrom vařené žáby? Když hodíte žábu do hrnce s vroucí vodou, vyskočí. Pokud ji ale vložíte do studené vody, kterou budete postupně zahřívat, zvykne si. A nakonec se uvaří.

Právě takhle se spousta lidí chová v práci. Nechají na sobě dříví štípat a vymýšlejí si zdůvodnění, proč je pro ně dobré na nevyhovujícím místě ještě zůstat. Týdny, měsíce či roky plynou a lidem pak už ani nepřijde, že zahazují nejen vlastní potenciál, ale i osobní hrdost.

Poslední kapky

Pak ale přijde ta pomyslná poslední kapka a lidé se vzepřou. Nás v Prace.cz zajímalo, co mezi takové poslední kapky patří. Zadali jsme si průzkum a skuteční lidé nám prozradili 5 důvodů, které je nakonec přiměly k podání výpovědi. Uvědomili si, že si nemusí nechat všechno líbit.

5 posledních kapek podle lidí:

S  tímhle se jednou nebo opakovaně setkalo 36 % Čechů. Jako by měli pracovní dobu v  podstatě bez hranic. Šéf jim často nařizoval neplánované přesčasy nebo jim s  úkoly vyvolával i o víkendech. Koho by to po čase neotrávilo?

Co lidé třeba zažili?

„V práci si postupně zvykli, že nemám volný čas, a brali to úplně automaticky. Už o víkendu mi chodily úkoly na pondělí. Sedíte v hospodě, a už víte, co budete dělat v pondělí. V tu chvíli mi kamarádi řekli, tak už se netrap, vykašli se na to.“

„Když jsem pracoval ve velkém obchodě s potřebami pro kutily, měl jsem směnu od osmi do devíti. Nutili nás pípat si příchod už v 7:45 a odcházet až s posledním zákazníkem. Celkem to byla hodina navíc.“

Nejspíš nám dáte za pravdu: je velký rozdíl mezi tím, když máte ve věcech rozumný systém a mezi tím, když vás dusí zbytečná byrokracie. S  tou se přitom jednou nebo vícekrát setkalo  31 %  Čechů.

Co lidé třeba zažili?

„Nějakej manažerskej blb vymyslel tabulku, kolik lidí má být na směně podle počtu zákazníků, prodejny a tržeb. Ale už se neřešilo, že přijedou plné kamiony zboží, které se musí vyskládat. Když jsem do práce nastupoval, bylo nás na směně patnáct a když jsem odcházel, tak jsme to dělali ve třech lidech.“

„Nové vedení po nás začalo chtít nesmysly. Že se musíme přihlašovat a odhlašovat od počítače, když jdeme na záchod. Polepit obálku napravo a ne nalevo. Poslední kapka byla, že vedoucí prošla okolo nás a řekla – no, konečně je tady vidět pracovní stres.“

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Bohužel se někdy stává, že skutečná náplň práce neodpovídá tomu, co se psalo v  inzerátu. Nebo že se úkoly postupem času mění až tak, že nakonec děláte něco úplně jiného, než jste chtěli. Zkušenost s  tím má  třetina lidí.

Co lidé třeba zažili?

„Nastoupil jsem do rybárny jako vedoucí skladu. Už ve smlouvě mě  zarazilo, že jsem tam měl napsáno: řidič, skladník, filetář – co to jako je? Šéf mi vysvětlil, že to tak mají všichni, aby byla zastupitelnost. První dva týdny byly super. Jezdil jsem autem, rozvážel rybí filety a chodil docela brzo domů. Po těch dvou týdnech už jsem rozvážel míň a daleko víc jsem filetoval lososy. Skončilo to tak, že jsem každý den od šesti od rána do šesti do večera stál v chlaďáku a  filetoval.“

„Pracoval jsem jako technik, který opravoval televize po reklamacích. Měla to být různorodá práce a taky zpočátku byla. Pak začaly chodit reklamace stále jen jedné věci a já jsem pořád dokola opravoval to samé. Přestalo mě to bavit.“

Spousta firem zveřejňuje nabízený plat už v  inzerátu, ale samozřejmost to stále není. No a bavit se s  kolegy o tom, kolik kdo bere – to je v  Česku tabu. Pak se může stát, že víceméně náhodou zjistíte nemilou informaci: že váš výdělek neodpovídá pozici, kterou zastáváte. Tuto zkušenost udělalo jednou nebo opakovaně  43 % lidí  a pěkně jim to hnulo žlučí.

Co lidé třeba zažili?

„Zjistil jsem, že mé finanční ohodnocení jako vedoucího pěti lidí je skoro stejné jako našeho technika, který nemá ani maturitu. Byl to náš jediný technik a momentálně za něj nebyla náhrada, takže mu jednatel nadržoval, a to ve více směrech. Když jsem za jednatelem zašel s dotazem na zvýšení platu, tak mi bylo řečeno, že uvidíme a klasicky to vyšumělo do ztracena.“

Lidské zdroje – už tohle slovní spojení zní pěkně ošklivě. Bohužel, v  některých firmách jsou zaměstnanci bráni jen jako kolečka ve stroji. Jenže když chybí lidský přístup, pracuje se hodně špatně. Své o tom podle průzkumu ví  41 % Čechů, kteří to zažili jednou nebo opakovaně.

Co lidé třeba zažili?

„Vrátila jsem se po mateřské do práce do cestovky. Malá šla do školky a začaly nemoci. Volala jsem šéfové, že dcera onemocněla a já musím zůstat doma. Položila mi telefon. Pak volala zpátky a řvala na mě, že jí to nezajímá a že si to musím nějak zařídit.“

„Prodávat ve sportu mě ze začátku bavilo. Rád jsem lidem radil a pomáhal jim vybírat. Vedení po nás ale šlapalo, že každý musí týdně vydat 20 věrnostních kartiček. Můj názor na ty kartičky byl, že ne každej je chce a navíc ani nepřinášely moc výhod. Měl jsem průměr jednu kartičku za týden. Začali do mě šlapat a úplně mi tu práci znechutili.“

A kde leží vaše hranice?

Všechny tyto „poslední kapky” jsou skutečné. Napište nám do diskuze pod článkem, jaké jsou vaše zkušenosti a zda jste třeba zažili něco podobného. Třeba ostatním dodáte odvahu!

Jana Kutarňová, Prace.cz

Stanovisko dopravce RegioJet k slevám pro studenty a seniory

Prezentovaný návrh systému sociálních slev v dopravě pro studenty a seniory zástupci vlády považujeme za vyvážené řešení. Sleva ve výši 75 % představuje skutečný sociální benefit, který může ještě více zpřístupnit dopravu a cestování studentům a seniorům nad 65 let. Zároveň ale nedojde k vyloučení žádné skupiny cestujících - například těch, kteří musí dojíždět do školy autobusem, protože bydlí někde, kde vlak nejezdí. Nastavení slevy ve výši 75 % také zabrání tzv. nadužívání něčeho, co je úplně zdarma. Díky tomu zůstane zachována kvalita služeb ve veřejné dopravě pro všechny skupiny cestujících.

Aleš Ondrůj, tiskový mluvčí společnosti RegioJet