POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1 naše noviny str. 2

RegioJet přichází s  novinkou: plošnou garancí včasného příjezdu

Při zpoždění dostanou cestující v  autobusech a ve vlacích kompenzace bez ohledu na zavinění

Včas, nebo levněji – s  garancí včasného příjezdu budou cestovat zákazníci autobusů a vlaků RegioJet na vnitrostátních i mezinárodních spojích

RegioJet, největší dopravce na nedotovaných autobusových a vlakových linkách přichází se zásadní novinkou v  oblasti služeb pro zákazníky. Na vnitrostátních a mezinárodních autobusových a vlakových linkách začne od zítřka - pátku 15. září 2017 cestujícím plošně garantovat včasnost příjezdu do výstupní stanice. Pokud bude mít spoj zpoždění nad stanovený rozsah minut, budou mít cestující automaticky nárok na kompenzaci – a to i v  případě, že vina za zpoždění nebude na straně dopravce. Cestující dostane kompenzaci automaticky –  v  co nejkratším možném termínu, aniž by musel o cokoli žádat nebo něco vyplňovat.

„Jsme český dopravce, který nejlépe rozumí českému zákazníkovi, a snažíme se mu nabízet úplně nové typy služeb. Rozhodli jsme se vzít na sebe plnou zodpovědnost za případná zpoždění a včasný příjezd našich cestujících. Pokud bude spoj zpožděn – a to bez ohledu na příčinu zpoždění, vrátíme cestujícím podle délky zpoždění část nebo i 100 % jízdného,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet, a dodává: „Nechceme, aby riziko zpoždění zůstalo na zákazníkovi jen proto, že to je jaksi součást života, se kterou by měl počítat. Připadá nám fér, že toto riziko poneseme my.“

Garance včasného příjezdu ze strany dopravce a systém plošných kompenzací bez ohledu na zavinění je zejména ve vnitrostátní autobusové dopravě unikátní jak v  České republice a na Slovensku, tak i v dalších evropských zemí. Navazujeme na další úpravy cen a služeb, které RegioJet představil v  měsíci srpnu. Současně dopravce startuje silnou komunikační kampaň se sloganem „Včas, nebo levněji“ a podtitulkem – „Máme rádi Česko“.

Nový systém kompenzací, který vstoupí v  platnost 15. 9., bude mít následující parametry:

Nárok na kompenzace mají cestující automaticky i při zpoždění, jehož příčiny dopravce nemohl ovlivnit (např. zácpa na dálnici, meteorologické podmínky, stržené trakční vedení na železnici.....).

Kompenzace se týkají jak autobusových, tak dálkových vlakových spojů RegioJet – ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě na území České republiky, ale i dalších států, jako jsou Slovensko, či Spolková republika Německo.

Podle trasy a délky zpoždění budou mít cestující nárok na kompenzaci až do výše 100 % jízdného.

Vyplacení kompenzací proběhne automaticky na konto jízdenky zákazníka. Ten nemusí o nic žádat, nic vyplňovat a peníze si mohou buď vyzvednout, nebo je použít pro nákup jízdenky na další cestu.

Výše kompenzací jsou rozděleny podle délky linek a zpoždění a také podle toho jestli zpoždění vzniklo ze zavinění dopravce nebo mimo něj. V  obou případech mají cestující nárok na kompenzaci až do výše 100 % (viz detailní rozdělení v  tabulce kompenzací)

Vzorový příklad uplatnění kompenzace pro autobusovou linku Brno – Olomouc

Podobně platí kompenzace i pro ostatní autobusové a vlakové linky – v  případě autobusové linky Brno – Praha zůstává navíc v  platnosti speciální kompenzační schéma v  souvislosti s  rekonstrukcí dálnice D1.

Při dosažení délky zpoždění personál automaticky informuje cestující o tom, že jim byla načtena příslušná kompenzace, cestující nemusí nic hlídat, vyplňovat a o nic žádat. Vrácené peníze si může vybrat nebo je použít na nákup další jízdenky – záleží čistě na jeho rozhodnutí.

Podobně – v  závislosti na délce jednotlivých linek a zpoždění je systém kompenzací nastaven u všech ostatních autobusových a dálkových vlakových linek RegioJet v  ČR, na Slovensku a v  dalších zemích.

RegioJet, poskytuje největší rozsah služeb a spojení na dálkových linkách v  České republice,

„Snažíme se, abychom dlouhodobě byli pro zákazníky jedničkou s největším rozsahem služeb a spojení za nejvýhodnější ceny. Český zákazník je náročný a RegioJet si vybírá právě díky zákaznickému servisu, na který se může spolehnout i v  případě, že se stane nějaká mimořádnost. Zde patří jako samozřejmosti i zákaznické centrum v  češtině fungující 24 hodin denně,“ říká Marcela Hamříková, obchodní ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

V  srpnu RegioJet představil na 6 autobusových linkách nové nižší ceny a rozšířil některé další služby, jako například možnost bezplatně stornovat jízdenku až do 15 minut před odjezdem. Kromě toho RegioJet v  rámci ceny jízdenky nabízí automaticky další služby, jako jsou nápoje zdarma, rezervace na konkrétní místo, připojení k  internetu zdarma, sledování filmů a dalšího zábavního a informačního obsahu nebo denní tisk. Na naprosté většině linek a spojů jsou zákazníci obsluhování palubním personálem, který společně s  nonstop zákaznickou linkou zajišťují aktivní informační a zákaznický servis.

Rozhovor s porodní asistentkou FN Brno Gabrielou Hruškovou

Musíme umět pracovat s  psychickou zátěží, říká zkušená a dlouholetá porodní asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno Gabriela Hrušková.

Po  studiu na  SZŠ obor zdravotní sestra jsem nastoupila na  gynekologicko-porodnickou kliniku a dálkově vystudovala porodní asistenci (dříve obor ženská sestra). Pak jsem si doplnila vzdělání v  pomaturitním specializačním studiu ve svém oboru. Samozřejmě se formou kurzů a seminářů vzdělávám stále.  

Vrací se nám historicky dané kompetence.   Porodní asistence představuje asistenci žena ženě. V  praxi to znamená, že při  příjmu rodičky lékař rozhodne, zda může být porod plně v  kompetenci porodní asistentky. O  ženu se stará v  rámci své služby jedna porodní asistentka. Provází ženu celým porodem, porodí miminko, které i  ošetří. Je-li potřeba, zašije i  porodní poranění rodičky. Naše práce vyžaduje, abychom včas rozpoznaly případné nepravidelnosti či  patologie u  porodu a uvědomily lékaře. U  patologických či  komplikovaných porodů pečujeme o  rodičku  společně s  lékařem.  

Ano, sloužíme 12,5 hod. služby. S  rodičkou tak můžeme být delší dobu. Pro  navázání dobrého kontaktu s  rodičkou a navození klidné a pohodové atmosféry není dobré, aby se u  ní pečující personál často střídal.

Co se mění jsou priority maminek.   Např. před  15 lety rodičky chtěly co možná nejpřirozenější porod s  minimem medikací. Střídaly různé polohy, uvolňovaly se při  hudbě, využívaly masáží, aromaterapie, relaxovaly ve vaně, nezřídka do  vody i  rodily. Nyní maminky často preferují načasování porodu, aby si mohly lépe zorganizovat třeba i  volno partnera nebo  hlídání staršího dítěte. Na  porod se připravují v  předporodních kurzech a jsou vyzbrojeny spoustou informací. O  průběhu porodu mají své představy. Chtějí také co nejvíce tlumit bolest, využívají epidurální analgesii. Na  porodních asistentkách je, aby citlivě pracovaly s  různými požadavky a přáními rodiček. Samozřejmě vždy musíme brát zřetel na  doporučené postupy stanovené ČGPS   (Českou gynekologicko- porodnickou společností).  

Fyzická kondice je důležitá. Ale důležitější je pro  mě práce s  psychickou zátěží. S  chladnou hlavou zvládat časový stres i  situace vyžadující rychlé rozhodnutí. Práce je nárazová, nedá se stoprocentně naplánovat. U  porodu má sice každá rodička svoji porodní asistentku, ale porodní bába má v  péči  běžně dvě rodičky a spoustu dalších povinností vyplývajících z  charakteru práce na  porodním sále. Svoje baterie dobíjím v  tělocvičně nebo  na  kole. Máme dva psy a svižné procházky v  přírodě unaví tělo a krásně vyčistí hlavu.  

Jako malá jsem měla panenky se zavázanou hlavou a medvědy s  teploměrem pod  tlapkou. Ke  zdravotnictví mě to táhlo. Při  studiu na  SZŠ jsem chodila na  brigádu do  porodnice. Pozorovala jsem porodní báby při  práci. Obdivovala jsem jejich zkušenosti, rozhodnost, současně lidský a citlivý přístup k  rodičkám. Líbilo se mi, že stojí na  začátku nového života. Má práce se mi postupně stala velkým koníčkem.

Konzultovat zdravotní stav či pohybové aktivity pacientů s  kardiovaskulárním onemocněním. To a další přinese KARDIODEN 24. 9. 2017

Každoroční akce pořádána Interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice Brno pro veřejnost, tzv. KARDIODEN, se letos uskuteční v  neděli 24. září 2017 od 10.00 do 13.00 hodin. Veřejnost tak bude mít jedinečnou příležitost si projít některá specializovaná pracoviště kliniky, kde jim lékaři podají kompletní informace o zdravotnických službách, které poskytují včetně komentáře k  případným vyšetřením. V  rámci celého programu si bude moci veřejnost prohlédnout prostory Interní kardiologické kliniky – Koronární jednotky, sálky pracoviště invazivní a intervenční kardiologie, Arytmologické sálky, ECHO pracoviště, lůžkové oddělení atd.

Veřejnost je pozvána také do kinosálu (pavilon L, 2. NP), kde je pro zájemce připraveno bezplatné měření tlaku, EKG, měření glykemie a cholesterolu včetně zhodnocení naměřených parametrů. K  dispozici budou rovněž specialisté z  Oddělení léčebné výživy, Centra pro závislé na tabáku FN Brno, dále fyzioterapeuti a kardiologové, kteří se budou věnovat edukaci a podávání informací.

KARDIODEN Interní kardiologické kliniky FN Brno, který se koná pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, zahájí v  10.00 hodin primář IKK MUDr. Ondřej Toman, Ph.D. Místem zahájení bude přízemí pavilonu L (výšková budova). Odtud pak bude veřejnost v  následných skupinách provedena specializovanými pracovišti a celý program vyvrcholí v  kinosále.

Program v  kinosále – 2. NP pavilonu L

Veřejnost zde bude informována o hlavních činnostech centra, o možnostech léčby závislosti na tabáku a podle zájmu bude měřit množství CO2 ve vydechovaném vzduchu pomocí Smokerlyseru.

Pro veřejnost je připraveno:

Činnosti nutričních terapeutů + OLV, ambulantní nutriční péče, Preventivní program Zdravá strava

Kardiovaskulární rehabilitace - fyzioterapie

Zájemci si budou moci vyzkoušet základy kardiopulmonární resuscitace. K  dispozici bude rovněž malé občerstvení, které zajišťuje firma Rébio.

Výjimečná operace na Klinice dětské ORL. Chlapci byl voperován do spánkové kosti titanový nástavec

Počátkem září byla na Klinice dětské ORL v  Dětské nemocnici uskutečněna ojedinělá operace. Tým přednosty prof. MUDr. Ivo Šlapáka, CSc., operoval osmiletého chlapce s  těžkou vrozenou poruchou zevních zvukovodů s  nemožností užívat obvyklé sluchadlo pro nedoslýchavost. Na základě obtížného zákroku mu byl v  rámci Komplexního implantačního centra Brno voperován do spánkové kosti speciální   titanový nástavec za ušní boltec, na který si bude moci po zhojení připevňovat speciální sluchadlo. Tato   operace   byla provedena poprvé   v  Jihomoravském kraji a je to jedna z  mála operací v  celé České republice.

Mgr. R. Vysoký, Ph.D., Mgr. F. Dosbaba, Mgr. L. Baťalík

Téměř čtvrt století Kardiovaskulární rehabilitace ve FN Brno

Kardiovaskulární rehabilitace (KR) má ve Fakultní nemocnici Brno dlouholetou tradici. V  rámci České republiky byla naše nemocnice jedním z  prvních pracovišť, které začalo systematicky a standardně provádět ambulantně řízený trénink jako součást léčby kardiaků. Počátky kardiovaskulární rehabilitace sahají do  roku 1993 a jsou spojeny se jmény doc. MUDr. Václava Chaloupky, CSc., posledního přednosty Oddělení funkčního vyšetřování FN Brno, a jeho manželky – fyzioterapeutky Šárky Chaloupkové. V  současnosti naše pracoviště funguje v  rámci detašovaného pracoviště Rehabilitačního oddělení na  Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno.

Po  opatrných začátcích se kardiovaskulární rehabilitace ve FN Brno postupně proměnila, trénink je v  současnosti delší, intenzivnější a bezpečnější. Tento fakt souvisí se značným medicínským pokrokem v  diagnostice i  léčbě srdečních chorob. Od  roku 1993 do  konce roku 2016 absolvovalo tréninkový cyklus přes 1500 kardiaků po  akutním infarktu myokardu, s  chronickým srdečním selháním nejčastěji ischemické etiologie, po  kardiochirurgických intervencích (standardně aorto-koronární bypass a náhrady chlopní) a také nemocných, kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci z  důvodu hemodynamicky významné stenózy koronárního řečiště, aniž by prodělali akutní infarkt myokardu.

Od  roku 2000 poskytujeme na  našem pracovišti také III. fázi kardiovaskulární rehabilitace určenou pro  pacienty, jež absolvovali II. fázi plně hrazenou z  veřejného zdravotního pojištění. Naše pracoviště tedy standardně nabízí všem kardiakům rehabilitaci od  akutního lůžka až po  celoživotní udržovací fázi. Intervenční tréninkový kardiovaskulární rehabilitační program je součástí II. fáze  KR, která je klíčovým bodem v  celém sekundárně a terciárně preventivním procesu u  nemocných s  kardiovaskulárním onemocněním. Dochází zde k  hemodynamické adaptaci pacienta na  běžnou fyzickou zátěž, k  postupnému zvyšování aerobní kapacity a k  osvojování principů pravidelného aerobně-odporového tréninku. Hlavním přínosem pro  pacienta je tedy zvýšení kvality života, redukce rizikových faktorů ischemické choroby srdeční (ICHS) a odstranění strachu z  provádění pravidelné pohybové aktivity. Metodiku tréninku včetně nastavení progrese intenzity provádí na  našem pracovišti erudovaný fyzioterapeut – specialista v  kardiovaskulární rehabilitaci. Samozřejmostí je také dlouhodobé monitorování reakce hemodynamických parametrů na  zátěž, ale také konzultace s  kardiologem stran nastavené farmakologické léčby a jejího vlivu na  prováděný trénink.

Několikaleté výsledky studií našeho pracoviště poukazují na  signifikantní zlepšení kardiorespiračních ukazatelů a ukazatelů tolerance zátěže po  absolvování tréninku podobně jako v  jiných studiích. Prospěšnost kardiovaskulární rehabilitace byla za  poslední tři  dekády prokázána  stovkami studií. Lze tedy oprávněně předpokládat, že také u  pacientů rehabilitovaných ve FN Brno dojde po  absolvování KR k  významnému zlepšení jejich prognózy, ale pouze za  předpokladu, že si budou i  nadále udržovat aerobní zdatnost získanou v  II. fázi KR.

Nesmíme opomenout důležitou úlohu kardiovaskulární rehabilitace také u  nemocných po  operaci chlopenních vad, kde jsou výstupy řízené tréninkové aktivity mírně odlišné od  nemocných s  ICHS. Primárním cílem není ovlivnění rizikových faktorů ICHS, ale kardiorespirační adaptace na  zátěž po  operaci, celková rekonvalescence organismu a psychologický start do  aktivního života jedince, kterému byla odstraněna  hemodynamicky významná limitace kardiovaskulárního systému.

Cílem našeho pracoviště není jen vytváření tréninkových plánů pro  naše pacienty, rovněž vychováme budoucí erudované fyzioterapeuty jako odborníky na  kardiovaskulární rehabilitaci, rozšiřujeme povědomí o  KR u  lékařů i  mimo naše pracoviště, ale také pracujeme na  zavádění nových rehabilitačních postupů do  běžné klinické praxe, jež jsou v  zahraničí považovány za  zcela standardní. Na  našem pracovišti si uvědomujeme, že bez KR nebude léčba akutních koronárních syndromů nikdy komplexní.

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., Mgr. Filip Dosbaba, Mgr. Ladislav Baťalík

Rehabilitační oddělení FN Brno

Mustanga si zkrotí nový majitel. Dal za něj milion.

"Jeden milion deset tisíc korun potřetí" zaznělo dnes v exekučním skladu Územního pracoviště ve Znojmě, do něhož na dražbu vozidla značky Ford Mustang z roku 1967 pořádanou Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj dorazili čtyři vážní zájemci.

Osmiválec s objemem 4,7 litru a automatickou převodovkou byl nejprve podroben ze strany zájemců detailnímu obhlédnutí a až téměř mikroskopickému zkoumání stavu součástí vozidla. Nejnižší podání pro dražbu činilo 874 tisíc korun a dlouho u této částky nezůstalo.

Vydražitel po lítém boji vytáhnul cenu na 1.010.000 Kč. Svou radost popsal slovy: "Splnil jsem si sen. Mustang je pojem, takové auto jsem odjakživa chtěl, proto se těším, až mu provětrám kola, vypadá výborně.“

Výtěžek dražby bude nyní použit na úhradu daňových nedoplatků původního majitele vozu.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj již letos provedl 64 dražeb s celkovým výtěžkem 11,5 milionu korun. K nejzajímavějším patřila dražba kávovarů za 111 tisíc, měděných katod v hodnotě 3,5 milionu korun, novostavby rodinného domu za více než 4 miliony korun nebo dražba takřka čtyřiceti tisíc litrů nafty za celkem 370 tisíc korun.

Gymnázium tř. Kapitána Jaroše slaví 150 let

Letošní rok je pro Gymnázium v   Brně na třídě Kapitána Jaroše opravdu výjimečným. Připomíná si totiž 150 let své existence. Program a oslavy připravuje gymnázium pod vedením ředitele RNDr. Jiřího Hermana, Ph.D., na říjen a jsou hodné instituce, z   jejíž lavic vzešla celá řada vynikajících osobností české a moravské kultury, vědy, vzdělanosti, teologie, práva, politiky. Jmenujme alespoň namátkou: Karel Čapek, Vilém Mrštík, František Bartoš, Petr Bezruč, Alfons Mucha, Ferdinand Stiebitz, Antonín Vašíček, Karel Absolon, Jan Novák, Ivan Blatný, Milan Kundera, Josef Koukl, Stanislav Juránek, Luděk Niedermayer, Petr Fiala, Jakub Hrůša, Kateřina Tučková.

Při gymnáziu působí ojedinělá instituce – Klub absolventů, jehož předsedou je přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, který je rovněž absolventem školy. Právě toto sdružení organizuje celý program akcí a to jak pro veřejnost, tak pro své absolventy.

Stručně o gymnáziu

Gymnázium v  Brně na třídě Kapitána Jaroše oslaví v  tomto roce významné jubileum - 150. výročí svého založení jako prvního českého gymnázia v  Brně a na Moravě.

Po celou dobu své existence patřila naše škola k  význačným kulturním a vzdělávacím institucím, jejichž význam přesáhl hranice města Brna. Mezi absolventy, studenty a profesory tohoto gymnázia je celá řada vynikajících osobností české a moravské kultury, vědy, vzdělanosti, teologie, práva, politiky. Jmenujme alespoň namátkou: Karel Čapek, Vilém Mrštík, František Bartoš, Petr Bezruč, Alfons Mucha, Ferdinand Stiebitz, Antonín Vašíček, Karel Absolon, Jan Novák, Ivan Blatný, Milan Kundera, Josef Koukl, Stanislav Juránek Luděk Niedermayer, Petr Fiala, Jakub Hrůša, Kateřina Tučková.

Na tuto slavnou tradici naše gymnázium navazuje i v  současnosti. Škola je od r. 1984 zařazena do sítě gymnázií se zaměřením na matematiku a řada našich studentů či čerstvých absolventů úspěšně reprezentuje svou vlast na mezinárodních olympiádách v  matematice, informatice a fyzice či celosvětových přehlídkách INTEL ISEF (např. od r. 1992 získali naši studenti či čerství absolventi na těchto soutěžích celkem 6 zlatých, 12 stříbrných a 31 bronzových medailí. Gymnázium je také pravidelným pořadatelem republikových i světových finálových turnajů středoškolských sportovců (florbal, volejbal, basketbal) a ústředních kol předmětových olympiád (matematická, fyzikální).

Výborných výsledků však dosahují nejen žáci matematických tříd. Podíl našich absolventů, kteří jsou přijati k  vysokoškolskému studiu (nezřídka na několika fakultách) jak v  tuzemsku, tak i v  zahraničí (mj. Oxford, Cambridge), se v  posledních letech blíží ke 100 %.

Gymnázium má již několik let ustálenou nabídku oborů vzdělávání – 1 třídu osmiletého všeobecného studia, 1 třídu osmiletého studia s  matematickou profilací a 2 třídy čtyřletého všeobecného studia. Studuje zde cca 750 žáků ve 24 třídách – 8 tříd nižšího stupně gymnázia je umístěno na odloučeném pracovišti v  budově Příční, 16 tříd vyššího stupně v  budově na tř. Kpt. Jaroše.

Zájem o studium na naší škole je velký, zejména o osmileté studium, kde převyšuje maximální kapacitu téměř osmkrát. Všechny budoucí žáky přijímáme v prvním kole přijímacího řízení, jehož součástí vždy byly, jsou a budou přijímací zkoušky.

Personální situace gymnázia je dobrá, všichni učitelé (s jedinou výjimkou – absolvent odborného studia, který si učitelskou způsobilost již doplňuje) splňují předepsanou kvalifikaci pro výuku na gymnáziu. Řada z  nich spolupracuje s  dalšími institucemi, jsou autoři učebnic a učebních textů, podílí se na vzdělávání dospělých.

Při gymnáziu působí ojedinělá instituce – Klub absolventů. Ve spolupráci s  tímto občanským sdružením organizuje gymnázium pravidelné oslavy kulatých výročí svého vzniku, kterých se zúčastňuje téměř 1000 bývalých studentů – v  r. 2012 to bylo 145. výročí založení gymnázia; již několik měsíců se připravují oslavy 150. výročí, které proběhnou v  říjnu 2017. Gymnázium informuje o své práci bohatou publikační činností (každoročně vydávaný Program gymnázia, kalendář osobností gymnázia), na svých webových stránkách i při prezentaci na Veletrhu středních škol a při pravidelných Dnech otevřených dveří. Má rozvinutou bohatou a plodnou spolupráci se spřátelenými vysokými (MU, VUT), středními (G Břeclav, G Znojmo, G Brno, T. Novákové) i základními (ZŠ Sirotkova, ZŠ Kotlářská, ZŠ Kuldova) školami, s Jednotou českých matematiků a fyziků a s Krajskými komisemi matematické a fyzikální olympiády, Asociací školních sportovních klubů, skupinou ČEZ a  Moravským zemským muzeem.

Škola má bohaté mezinárodní aktivity – spolupracujeme a vzájemně si měníme studenty s  gymnázii v  Německu, USA, Francii, Rusku a Ukrajině, žáci vyjíždějí na poznávací zájezdy a jazykové kurzy do Španělska, Velké Británie, Rakouska a Itálie.